Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd

Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic. Flere andre uttrykker bekymring.

Hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.

Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge (IRN) eller ikke.

Til VG opplyser Senaid Kobilica, som er sjefsimam for det som med sine rundt 9.400 medlemmer er den største muslimske menigheten i landet, at de melder seg ut.

– Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd frem til 2013, til avisen.

Les også

Nikab-ansettelse bør være spikeren i kisten for støtte til Islamsk Råd | Andreas Slettholm

Les også

Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog. Ansatte medarbeider med nikab.

Uttrykker bekymring

Samtidig siterer avisen en felles pressemelding underskrevet av de fem trossamfunnene som satt i krisemøte tirsdag, der de samlet uttrykker bekymring for retningen Islamsk Råd har tatt.

– Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig. Det har i lang tid hersket usikkerhet rundt IRNs retning, noe som har kommet klart frem i mediene ved flere anledninger uten at situasjonen har forbedret seg. Den siste ansettelsen i disse turbulente tider er enda et eksempel på lite gjennomtenkte avgjørelser», heter det i uttalelsen.

Bakgrunnen er at det tirsdag ble kjent at Leyla Hasic (32) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Hun har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det ansiktsdekkende slører som hun selv ikler seg.

Venter med å snakke sammen

Generalsekretær Mehtab Afsar sier til Aftenposten at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina allerede i fjor signaliserte at de ville trekke seg. Han vil ikke kommentere den konkrete saken før en offisiell utmelding kommer.

– IRN er en demokratisk organisasjon der medlemskap er frivillig. Det er frivillig å melde seg inn, og frivillig om man vil trekke seg. Slik er organisasjonslivet, sier Afsar.

Afsar fikk nyheten via mediene sent tirsdag kveld. Han har ikke snakket med Kobilica i Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina.

– Det er Norges største muslimske menighet som varsler at de trekker seg. Er det ikke fare for at IRNs posisjon svekkes hvis de forsvinner ut?

– Som sagt, så har vi ikke fått noen utmelding. Dersom vi får det, vil vi se på begrunnelsen og forsøke å gå i dialog med dem. Inntil videre er jeg opptatt av at demokratiske prinsipper holdes, og at vi kan konsentrere oss om arbeidet vårt, sier Afsar.

 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge.

Frykter ikke for statsstøtten

Afsar peker på at styret i IRN er bredt sammensatt fra ulike moskeer og steder i landet.

– Vi lever fint med uenigheter. Det er stor takhøyde for uenigheter i organisasjonen, sier han.

Afsar sier statsstøtten som Islamsk Råd mottar fra Kulturdepartementet ikke er knyttet opp mot antall medlemmer. Derfor får ikke en utmelding nødvendigvis økonomiske konsekvenser.

– IRN ble etablert i 1993 og har vært uten offentlig støtte mesteparten av tiden. Våre aktiviteter for fellesskapet kommer til å fortsette, sier Afsar.

Tidligere tirsdag fikk IRN refs av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for å ha ansatt Leyla Hasic i stillingen som kommunikasjonsrådgiver.

– Religionsfriheten står veldig sterkt i Norge. Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sa hun.

Benekter

Tidligere tirsdag avviste IRN at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad, og avfeid kritikken av ansettelsen.

– Hennes fremste arbeidsoppgaver blir på kontoret. Dette er en kontorjobb. Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sa Afsar til TV 2 tidligere tirsdag kveld.

IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.