Norge

Naturvernforbundet: Ber EØS-vaktbikkje om hjelp til å stoppe gruvedumping i Førdefjorden

Sjødeponi i Førdefjorden vekker internasjonal oppsikt. Nå klager Naturvernforbundet prosjektet inn for ESA for å prøve å stanse det.

Redal og Førdefjorden, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane. I bakgrunnen mot h. Engebøfjellet, hvor mulig gruvedrift er omdiskutert pga utslipp i fjorden. Vestlandet. Foto: Haraldsen, Willy

  • June Westerveld
    June Westerveld

— Vi håper med dette å få stanset prosjektet. Dette er den alvorligste forurensningssaken i Norge på lang tid, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Fredag ble det kjent at regjeringen går inn for sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Det er gruveselskapet Nordic Mining som har fått tillatelse til å etablere gruvedrift i Naustdal kommune rett ved Førde. Avgangsmassen skal dumpes i Føredefjorden.

En rekke miljøorganisasjoner og politikere harkarakterisert avgjørelsen som en miljøskandale.

Vekker internasjonal oppsikt

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har advart mot planene. Det samme har Miljødirektoratet, som har skrevet at vanntilstanden vil gå fra god til dårlig som følge av dumpingen. De har likevel, etter en samlet vurdering, konkludert med at industrifordelene er større enn miljøulempene.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er den alvorligste forurensningssaken i Norge på lang tid. Foto: Roald, Berit

— Vi kommer til å klage regjeringens tillatelse til ESA. Norge har forpliktet seg gjennom EØS-avtalen til vannrammedirektivet som har som formål å gjøre fjorder og vassdrag renere. Det Norge nå gjør er det motsatte, sier Haltbrekken.Han forteller at planene for sjødeponi i en av våre vakre fjorder har vakt internasjonal oppsikt. Over 30 internasjonale miljøorganisasjoner har sendt klager til den norske regjeringen.

Den britiske avisen The Telegraph har skrevet atNorge vil miste sin status som et land som verner om naturen sin,og avisen The Guardian har skrevet at de norskeplanene er som å gå tilbake til 1800-tallet.

- Folk tror det ikke

— Folk tror det ikke når vi sier at den norske regjeringen har gitt denne tillatelsen. Vi havner i verstingklassen internasjonalt. Det er i dag et fåtall land som bruker fjord og sjø som avfallsplass for gruveindustri, det er kun Papua Ny-Guinea, Tyrkia, Indonesia og Chile. Og nå kanskje Norge.

Haltbrekken sier de vil sende sin klage til ESA i løpet av de nærmeste ukene. De klager sammen med Natur og ungdom. Det kan ta flere år for ESA å behandle en slik klage.

— Det vil bli korrespondanse frem og tilbake der ESA vil be om dokumentasjon fra norske myndigheter. Vi vil be ESA om en oppsettende virkning som gjør at så lenge dette prosjektet er til behandling, så kan det ikke settes i gang, sier Haltbrekken.

Miljødirektoratet har i sin anbefaling skrevet at prosjektet må overvåkes og stanses dersom det viser seg at tilstanden i vannet blir dårligere enn de har lagt til grunn.

- Er ikke dette godt nok?

— Nei, jeg har ingen tro på at det kommer til å skje. Når prosjektet først er satt i gang så er det så store verdier som står på spill at ingen regjering vil være tøff nok til å stanse det.

Rammer truet fisk

Haltbrekken er også bekymret for fiskeartene i Førdefjorden.

— I tillegg til vannrammedirektivet har vi undertegnet en avtale som går på beskyttelse av det maritime miljøet i den nordøstlige delen av Atlanterhavet. Fisken Pigghå er klassifisert som kritisk truet på den norske rødlisten. Denne arten er en av dem som vil lide av sjødeponiet, i følge Miljødirektoratet.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) sier i en pressemelding at hun «har lyttet til anbefalingen fra Miljødirektoratet».

— Det stilles omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåking av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag. Også hensynet til sjømattrygghet er viktig, sier Sundtoft, ifølge NTB.

Aftenposten har spurt departementet hvordan de reagerer på at Naturvernforbundet vil klage saken inn for ESA. De svarer i en sms at de har gjort en grundig juridisk vurdering av saken opp mot vanndirektivet, og har konkludert med at tiltaket faller innenfor direktivets rammer.

Les også

  1. Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere

  2. Regjeringen får kjeft av miljøvernere etter ja til omstridt sjødeponi

  3. Stort flertall mot å lagre gruveavfall i sjøen