Norge

«Mønsterfange» dømt for to drap ville prøveløslates. Dommerne sa nei for å beskytte samfunnet.

I 1999 ble Chris Pham dømt for det første drapet. Da han ni år senere hadde permisjon fra fengsel, begikk han et nytt drap. Gjentagelsesfaren sto sentralt da tingretten nylig sa nei til prøveløslatelse.

44 år gamle Chris Pham som to ganger er dømt for overlagte og brutale drap, er nektet prøveløslatelse etter å ha sonet ti år av en 20 års forvaringsdom for det siste drapet. Asker og Bærum tingrett mener at risikoen for samfunnet er for stor. Mannen må derfor fortsatt sitte inne i Ila fengsel og forvaringsanstalt (bildet)
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Dommen for det andre drapet ble 20 års forvaring. Etter at minstetiden på ti år var over, kunne Chris Pham be om å bli løslatt på prøve. Og nettopp det gjorde han.

Men Asker og Bærum tingrett har nylig avsagt dom om at mannen, som er blitt 44 år gammel og har vietnamesisk bakgrunn, ikke skal prøveløslates av hensyn til samfunnsvernet. Pham har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

– Påtalemyndigheten mener det er nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet og motsatte seg prøveløslatelse, sier førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre.

Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre.

– Han blir beskrevet som en mønsterfange?

– Han ble også omtalt som en mønsterfange forut for det siste drapet. Dette medførte at han fikk permisjoner som gjorde det mulig å planlegge og gjennomføre drapet, sier Sparre og understreker:

– En positiv utvikling under soning behøver ikke å bety at det ikke fremdeles foreligger nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet. Det er også andre faktorer som spiller inn i vurderingen, og som tingretten har vektlagt som avgjørende da de vurderte spørsmålet, sier førstestatsadvokaten.

– Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett, opplyser forsvareren, advokat Marius Dietrichson.

Han og hans klient mener det ikke foreligger noen nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet ved prøveløslatelse på bestemte betingelser.

  • Drap med plastfolie og heroin førte til 20 års forvaringsdom.

Drap i 1999, nytt drap i 2007

I 1999 ble Pham dømt til 21 års fengsel for grov organisert gjengkriminalitet og for å ha planlagt og beordret et drap i diskoteket Rockefeller på Bryne, som han drev.

En mann ble lokket til å ta med seg 100.000 kroner for å delta i en narkotikahandel. Mannen ble ranet, overfalt, dopet ned, bundet fast og etter litt diskusjon skutt og drept med to pistolskudd i hodet. Han ble deretter kastet til sjøs med et 50 kilo tungt lodd festet på seg.

Da Chris Pham etter ni års soning i februar 2007 hadde permisjon, begikk han et nytt overlagt drap. Da ble nattklubbeieren Mohamed Ahssain drept. Han drev utestedet Club Kamikaze i Oslo.

Drapet var nøye planlagt, ifølge dommen:

Ahssain ble lokket til stedet for å snakke med norsk-vietnameseren, som sa han var interessert i å overta nattklubben. Der ventet en innleid bokser som skulle slå Ahssain bevisstløs, før en annen drapsdømt på permisjon fra fengselet, skulle gi offeret en overdose heroin.

Men alt gikk ikke etter planen.

Offeret ble slått en rekke ganger, fikk plastfolie surret rundt hodet og over munn og nese slik at han etter hvert døde, antagelig av en kombinasjon av kvelning og heroinforgiftning.

Drapsofferet Mohamed Ahssain var en populær mann i Oslos uteliv. Venner, bekjente og gjester samlet seg til minnestund noen dager etter drapet.

Under en ny permisjon fra fengselet noen dager etterpå ble liket pakket ned i en bag og så kjørt til lagring i en kjellerbod. Under en ny permisjon ble liket lagt i et bagasjerom, der det ble funnet da politiet stoppet Pham i Tønsberg noen dager senere.

– Jeg tar det fulle ansvaret for drapet. Det var jeg som var hovedmannen, og det er jeg som har planlagt det, forklarte Pham under rettssaken mot ham og de to medhjelperne i desember 2008.

Forsvareren ba om løslatelse

I tingretten ba forsvarer Marius Dietrichson dommerne legge vesentlig vekt på at Pham under soningen av forvaringsdommen hadde oppført seg upåklagelig.

– Pham har gjennomført høyere utdannelse, og han har fungert usedvanlig godt både med andre innsatte og med ansatte i Ila fengsel, fremholdt forsvareren.

Ila fengsel og forvaringsanstalt mente derimot at det ikke er realistisk å legge opp en plan for å føre 44-åringen tilbake til samfunnet i den nærmeste fremtid. Fengselet viser til historikken: først ett drap og så under soningen planlegging og bruk av kriminelle kontakter for så å begå et nytt drap under en permisjon.

«Fortsatt forvaring i anstalt anses som nødvendig for å verne andres liv, helse og frihet», konkluderte fengselet.

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Under rettssaken kom det frem at Chris Pham har fått behandling av psykolog, og han har deltatt i en rekke kurs og endringsprogrammer som tar sikte på å endre og forbedre voldsdømte. Under de tidligere rettssakene om drapene har eksperter stilt spørsmål om det i det hele tatt er mulig å endre og forbedre Pham, fordi han da var lite motivert til endring.

Tingretten viser i dommen til at 44-åringen har diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse med begrensede muligheter for endring gjennom behandling og en høy risiko for fremtidig voldsbruk.

Chris Pham har gjennom sin advokat anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Les mer om

  1. Drap
  2. Krim