Stadig flere boliger gir kjøpers marked

Prisene faller, og det tar lengre tid å selge. Markedet er på vei mot normalen, mener meglere og analytikere.

Flere må belage seg på å vente til andre og tredje visningsrunde for å få solgt boligen sin. Erik Andreas Ahlsrød i Privatmegleren opplevde at ingen kom på første visning da en treroms ble solgt på Grünerløkka. Den ble senere solgt til prisantydning.
Det er kjøpers marked, men ingen priskollaps i sikte i boligmarkedet, tror eksperter og meglere.

Fra mai til juni falt boligprisene i Oslo med 3,1 prosent. Og prisfallet fortsetter: ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Oslo falt med 2,8 prosent i juli.

Samlet i Norge er det lagt ut litt over 57.000 boliger hittil i år. Dette er 7,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

– Tilbudssiden er økende over det meste av landet, og det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Oslo: To uker lengre salgstid enn i fjor

Tidligere i sommer var Aftenposten med på en visningsrunde på en treroms på Grünerløkka. Selv om prisen ble satt 200.000 kroner lavere enn verdivurderingen fra januar, var det ingen som kom på visning.

– Boligen ble solgt til prisantydning etter andre visningsrunde, opplyser megler Erik Andreas Ahlsrød i Privatmegleren.

Flere visningsrunder blir mer vanlig. Gjennomsnittlig salgstid for boliger i Oslo var 34 dager i juli, mot 20 i fjor.

Juli-tallene viser også at det er solgt 60 prosent flere Oslo-boliger enn juli i fjor.

– Man har flere boliger å velge mellom, og det er blitt et kjøpers marked. Boligmarkedet i Oslo er fortsatt godt, og jeg tror salgstiden vil bli lavere de kommende månedene.

Samtidig som gjennomsnittlig salgstid øker, blir flere nye boligannonser lagt ut på Finn. I år ble det lagt ut 922 boliger til salgs i juli i Oslo. Det er en økning på 43 prosent fra fjoråret.

Men selv om prisene faller, tror ikke analytikere og meglere på dramatisk prisfall. Det forklarer forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå slik:

1. Husholdningenes økonomi.

Her er lønnsutviklingen en viktig faktor.

– Våre prognoser tyder på at det blir reallønnsveksten i år, i motsetning til reallønnsfallet i fjor.

2. Den generelle makroøkonomiske utviklingen

Arbeidsledigheten gir en god pekepinn på hvordan det går med økonomien.

– Vi har i det siste sett en moderat nedgang i arbeidsledigheten, i tråd med prognosene våre.

3. Renten

– Vi ser for oss at renten kommer til å holde seg lav lenge. I våre siste analyser kommer den første renteøkningen i 2020.

4. Boligbyggingen

Ifølge Eika er både boligbyggingen og igangsettingen av nye boligprosjekter høy. Han mener disse faktorene samlet sett taler for at boligprisene kommer til å fortsette å falle de neste årene.

– De fundamentale faktorene tilsier liten grunn til å tro på noe dramatisk boligprisfall fremover, men en svak nedgang som stabiliserer markedet slik at boligbyggingen kommer ned på en mer opprettholdbar bane. Lavere priser er en korreksjon man har ønsket å få til gjennom for eksempel den nye boliglånsforskriften.

Professor: Det er ikke krise, hverken i Norge eller Oslo

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole ble ikke overrasket av juli-tallene.

– Siste delen av august og september kommer til å gå relativt bra. Vi kan ha en sesongjustert nedgang, men ingen store fall i absolutte tall. På lengre sikt vil vi få ned prisene, noe som er sunt for boligmarkedet. Det er ikke krise, hverken i Norge eller Oslo.

Ifølge Grytten er økningen i boliger til salgs en viktig årsak til prisfallet.

– De viser tendensene vi har sett med nedgang spesielt i Oslo. En viktig årsak til dette er at det er lagt ut flere boliger til salgs, da får vi lavere priser. Den lavere liggetiden er også et tegn på at markedet sliter litt, sier Grytten.

Torbjørn Erika i Statistisk sentralbyrå.

Megler: – Alle dro på alt

Jan-Åge Meringdal i DNB Eiendom har jobbet som megler på Grünerløkka i fire år. Han deler erfaringene til Ahlsrød.

– Presset på boligene i Oslo, og spesielt Grünerløkka, har vært ekstremt. Det er normalt at man ikke får solgt bolig til mange millioner etter første runde. Nå må meglerne jobbe, sier han.

Han forteller at det tidligere kunne komme opptil 50 mennesker på visning, men at antall faktisk interesserte ikke har forandret seg vesentlig.

– Alle dro på alt fordi det var så få objekter til salgs. I det store og hele er ikke prisnedgangen dramatisk sammenlignet med økningen de siste to årene. En liten nedgang i oppturen, sier Meringdal.

Les også

Boligprisene stupte i Danmark. Kim Stuhr Jakobsen kjøpte på topp.

Fra selger til kjøpers marked

– Man har vært bortskjemt i boligmarkedet i Oslo som selger, sier analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen.

Han tror at økningen i liggetiden er et tegn på at vi går fra et selgers marked til et kjøpers marked.

– Folk ønsker å selge først og kjøpe etterpå. På lang sikt vil det ikke ha betydning, men midt i dette skiftet gir det utslag i markedet. Det gir lengre liggetid og flere boliger til salgs.

  • Interessert i mer boligstoff? Meld deg på vårt nyhetsbrev om byutvikling og boligmarkedet i Oslo og Akershus. Du kan melde deg på her.