Norge

Anundsen om 22.juli-oppfølgingen: – Det viktigste har vært å snu holdningen og tenkningen rundt beredskap

Anders Anundsen (Frp) mener Norge er vesentlig bedre rustet for å møte terror nå enn vi var 22. juli for fem år siden. – Alt ligger til rette for at det skulle vært håndtert på en mye bedre måte, sier justis- og beredskapsministeren.

– Vi gjør det vi kan for å hindre at tilsvarende tragedier kan skje. Det vi aldri kunne forandre på smerten ved tap, det vil aldri kunne forandre på de inntrykkene som familiene sitter igjen med, det ekstreme tomrommet som de har, sier Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister før femårsmarkeringen av 22. juli-terroren.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Hva har vært viktigst for deg i arbeidet med å forbedre de punktene med krass kritikk som kom fra 22. juli-kommisjonen, Anundsen?

– Å snu holdningen til beredskap og tenkning rundt beredskap.

– Hvordan da?

– At du alltid skal trå til. At du alltid skal fylle ansvarstomme rom. At du aldri skal la noe stå usikret. At det er bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe.

– Det å sikre at man har en kultur og holdning i nødetatene som virkelig er å trå til, kraftsamle og bidra til å løse, samtidig som vi er sikre på at vi har så mye kapasitet og kompetanse tilgjengelig som nødvendig med klare ansvarslinjer, sier Anundsen.

Mener vi er bedre rustet i dag

– Dersom 22. juli hadde skjedd igjen i morgen, hva hadde vært annerledes og bedre i beredskapen vår?

– Systematisk og ressursmessig er vi rustet i dag på en helt annen måte enn vi var da, sier Anundsen.

Så begynner opplistingen:

– Vi har en helikoptertjeneste som er på 24 timer i døgnet. Vi har aldri hatt så lite nedetid på helikoptertjenesten som nå.

– Vi har nesten 1000 flere politifolk tilgjengelig nasjonalt. Forsvarets helikopter kan bidra på mindre enn én time. Vi har en helt ny samarbeidsavtale mellom forsvar og politiet.

– Vi har flere folk på operasjonssentralene. Vi har flere mannskaper i utrykningsenhetene med den nødvendige treningen.

– Vi har nødnett som gjør at kommunikasjonen ville vært på en helt anen måte. Vi har også nye rutiner for pågående livstruende vold (PLIVO), sier Anundsen, og trekker pusten.

Les også

Fem år etter 22. juli: Ikke et spadetak tatt for nytt beredskapssenter

– Så du føler deg sikker på at man ville vært mye bedre rustet i morgen enn man var 22. juli 2011?

– Ja, vi ville vært vesentlig bedre rustet. Alt ligger til rette for at det skulle vært håndtert på en mye bedre måte. Men det er viktig å huske at ethvert angrep vil ha ulike elementer som det er vanskelig å forberede seg på og som vil presse ressursene våre til det ytterste, sier han.

Les også

22. juli-kommisjonen ville forby halvautomatiske våpen. Fem år etter terroren er lite skjedd

– Fortsatt uløste utfordringer

Det første skuddet til gjerningsmannen på Utøya falt klokken 17.21. Samtidig som politiet ankom øya én time og ni minutter senere drepte han sine fem siste offer.

– Ville politiet kommet raskere på øya og pågrepet gjerningsmannen om 22. juli skjedde i morgen?

– Ja, jeg tror vi kan konstatere at vi ville kommet raskere ut. Det skyldes to ting: Mer kapasitet i politidistriktene, noe som handler om både antall personer og struktur, og bedre kapasitet i beredskapstroppen som gjør at de kunne respondert raskere, sier Anundsen.

– Du er statsråd i en tilmålt tid. Når du forlater dette embetet, kan du garantere at Norge er bedre rustet mot slik terror enn før du overtok?

– Ja, det mener jeg vi kan si allerede nå. Jeg mener vi har gjort veldig mange grep på alle nivåer og at det er ganske mye bedre på svært mange områder. Men det er fortsatt uløste utfordringer og det er utfordringer vi ikke vet er der ennå, sier Anundsen

Klokken 15.25 fredag 22. juli 2011 eksploderte en 950 kilos gjødselbombe laget av terroristen i regjeringskvartalet i Oslo. Åtte mennesker ble drept momentant og ti innlagt på sykehus med livstruende eller alvorlige skader.

– Må aldri senke guarden

– Føler du som politiker ansvar for at det sviktet så totalt da det gjaldt som mest?

– Vi er veldig heldige i Norge. Vi har levd på en fredelig og rolig flekk i verden. Det kan føre til at det utvikles en naivitet over tid. Uansett hvor progressiv tenkende du har vært på samfunnssikkerhet og beredskap som politiker i historien tror jeg du aldri ville forestilt deg 22. juli-scenarioet.

– Som politiker må man aldri senke guarden og hele tiden huske: Det verste kommer kanskje til å skje igjen, sier Anundsen.

Blomsterhavet foran Domkirken i Oslo på Stortorget vokste og vokste dagene etter terroren fredag 22. juli 2011. Flere hundre tusen var samlet i Oslo sentrum for å gå i Rosetog den påfølgende mandagen til minne om de døde.

– Vil aldri kunne forandre på smerten ved tap

– Det fem år siden 22. juli. Du har ansvaret for beredskapen i dag. Hva vil du si til de etterlatte og pårørende etter terroren?

– Vi gjør det vi kan for å hindre at tilsvarende tragedier kan skje, sier Anundsen. Jeg mener at vi som myndigheter har en plikt til å sikre at vi er bedre rustet enn vi var da.

– Det vil aldri kunne forandre på smerten ved tap, det vil aldri kunne forandre på de inntrykkene som familiene sitter igjen med, det ekstreme tomrommet de har, sier Anundsen.

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Stortinget
  3. Utøya
  4. Anders Anundsen