Ny rapport: Brannen i Gudvangatunnelen kunne vært forhindret

Statens Havarikommisjon vil at kjøretøy skal foreta sikkerhetssjekk før de kjører inn i en utsatt tunnel. De mener det kunne forhindret brannen i Gudvangatunnelen.

Medisinsk personell fra Haukelands universitetssykehus ble fløyet inn til ulykkesstedet for å ta i mot røykskadede biler.

Fem personer ble sendt til sykehus etter brannen i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane 11. august i fjor.

– Brannen kunne trolig vært forhindret

Nesten et år senere kommer Statens Havarikommisjon med sin rapport.

– Brannen i Gudvangatunnelen 11. august 2015 kunne trolig vært forhindret dersom føreren hadde foretatt en sikkerhetssjekk av bussen før innkjøring i tunnelen, heter det i rapporten.

Helge Eidsnes er regionveisjef i Statens vegvesen region vest, og han vil ikke mene noe om hvorvidt tunnelbrannen kunne vært unngått eller ikke.

– Forslaget om å innføre sikkerhetssjekk ved innkjøring til utsatte tunneler er en god tilråding som vi vil vurdere nærmere. Det må være gjennomførbart, og umiddelbart ser vi noen utfordringer. Blant annet er det ikke alle steder der det er mulig å stoppe for å gjøre en slik sikkerhetssjekk. I dette tilfellet var det en stoppeplass som sjåføren kunne benyttet dersom han ønsket det, sier Eidsnes.

Styrte røyken «feil» vei

I rapporten kommer Statens Havarikommisjon med flere tilrådninger. Eidsnes sier at de vil arbeide videre med disse tilrådningene.

– Flere av disse er allerede iverksatt.

Noe av det som fikk stor oppmerksomhet etter brannen i august i fjor var hvordan røyken ble styrt inne i tunnelen. Brannventilasjonen var forhåndsbestemt, slik at røyken ble trukket mot Gudvangen.

Det innebar at selv om bussen som brant kun befant seg 300 meter inne i den 11,4 kilometer lange tunnelen, så var røyken i en periode styrt innover i tunnelen for at brannvesenet skulle slippe til. Etterpå ble røyken snudd.

Dette gjorde at de som befant seg inne i tunnelen hadde store vanskeligheter med å komme seg ut på grunn av all røyken. I etterkant av ulykken uttalte Rolf Mellum i Havarikommisjonen at det skyldtes tilfeldigheter at så få ble skadet.

Da siktet han til sjåføren av en tom varebil som tilfeldigvis befant seg inne i tunnelen. Han fylte opp bilen med turister og reddet på den måten 32 personer ut av tunnelen.

En personbil var vitne til at bussen begynte å ryke før den kjørte inn i tunnelen. - Sjåføren må ha sett røyken, fortalte mannen som kjørte personbilen.

Nytt system for ventilering av røyk

Eidsnes forklarer at dette er vanlig i de lengste tunnelene, og at det er noe som har blitt iverksatt etter anbefaling fra brannvesenet for at de skal ha raskest mulig tilgang til ulykkesstedet. Det de har lært etter brannene i Gudvangatunnelen har endret på denne praksisen.

– Dette er noe vi allerede har iverksatt. Nye tunneler vil ikke ha en forhåndsbestemt trekkretning slik det har vært tidligere, opplyser Eidnes.

I rapporten fra Havarikommisjonen blir Statens vegvesen også tilrådet til å sørge for at vegtrafikksentralene blir tilknyttet nødnettet. Dette for å forbedre kommunikasjonen mellom brannvesenet og veitrafikksentralen.

– Vi får nødnett i alle veitrafikksentraler inn året er omme, forteller Eidsnes.