Norge

Samferdselsministeren bekrefter: Kan ikke stille miljøkrav til busser

– Uholdbart, mener SV og krever lovendring.

Ikea-bussen og andre rent kommersielle bussruter, som Flybussen og sightseeingbusser, slipper unna miljøkrav som stilles til vanlig rutetrafikk og drosjer.
  • Pål Andreas Mæland
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Fylkespolitikere har ikke lov til å stille miljøkrav til bussene som skal trafikkere i kommersielle bussruter, bekrefter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

BT skrev om saken tidligere i oktober, etter at fylkespolitikerne i Hordaland mot sin vilje måtte trekke miljøkravene de ville stille til Ikea-bussen og flere andre ruter trafikkert av firmaet Vestbuss.

Årsaken var en juridisk gjennomgang av regelverket, der advokatfirmaet Thommesen konkluderte med at yrkestransportloven ikke gir anledning til å stille miljøkrav til den type bussruter, selv om de er avhengig av løyve fra fylkeskommunen.

Et nesten enstemmig fylkesting (minus Frp) ønsket å stille krav om at rutene måtte trafikkeres med såkalte Euro VI-busser, som har opptil 30 ganger lavere utslipp enn eldre busstyper. Men det fikk de altså ikke lov til.

  • Null-utslippsbiler dyrere: «Tesla-avgift» for tunge elbiler

– Kun teknisk standard

SVs stortingsrepresentant Arne Nævra stilte spørsmål om denne saken til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nå er svaret her, og ministeren gir Vestbuss full støtte.

«Når det gjelder ren kommersiell busstransport (...) har man ikke hjemmel i yrkestransportloven til å kunne stille krav til kjøretøyene som benyttes, annet enn at de fyller veitrafikklovgivningens til enhver tid gjeldende krav til teknisk standard» slår Solvik-Olsen fast.

I klartekst betyr det at alle bussruter som må ha løyve, men som ikke inngår som en del av det offentlige kollektivtilbudet, kan kjøres med så forurensende busser som selskapene bare ønsker.

Det gjelder for eksempel Flybussen, alle shuttlebusser og sightseeing-buser i fast rute, flere langdistansebusser og altså Ikea-bussen og lignende tilbud.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke endre loven slik at det blir miljøkrav til kommersielle busser.

Vil ikke endre loven

«For det rutetilbudet som ikke mottar kompensasjon og som er preget av marginal lønnsomhet, kan særskilt strenge krav medføre bortfall av transporttilbud ved at kostnadene øker og tilbudet blir ulønnsomt» skriver Solvik-Olsen.

Han ønsker ikke å endre loven slik at det kan stilles miljøkrav til disse bussrutene.

«Utviklingen innen kjøretøyteknologi tilsier en positiv miljømessig utvikling. Det vil derfor være spesielt uheldig dersom man mister kollektivtilbud som følge av politisk vedtatte ekstrakostnader. Jeg finner det derfor ikke nå hensiktsmessig å innføre lovhjemler (...) til å pålegge særlige krav til bussmateriell som brukes på ruteløyve i kommersiell rutetransport» skriver Solvik-Olsen.

Oppgitt: Arne Nævra, kjent som naturfotograf, er ny stortingsrepresentant for SV og medlem av transportkomiteen.

Fremmer lovendring

Arne Nævra (SV) sitter i transportkomiteen i Stortinget. Han sier at det er en uholdbar situasjon at fylkespolitikere ikke kan stille miljøkrav til løyver.

– Vi kommer derfor til å fremme forslag i Stortinget om å endre loven, varsler han.

Nævra mener at Solvik-Olsens argumenter ikke holder.

– Dette er en veldig passiv holdning. Han vil altså ikke stille krav, siden de har små marginer og er i en sterk konkurransesituasjon. Men det gjelder vel egentlig alle i transportbransjen? Og hva med IKEA-bussene? Har ikke de økonomi til å være miljøvennlige? spør Nævra.

SV fikk, sammen med blant annet Venstre, i vår gjennom en lovendring om at fylkespolitikerne kan stille miljøkrav til drosjer som skal ha løyve. Det samme må gjelde busser, mener Nævra.

– Fylkespolitikerne må jo vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er hensiktsmessig å stille miljøkrav, vårt poeng er at vi ikke kan ha et lovverk der det faktisk er ulovlig å stille miljøkrav, sier Nævra.

Han tror mesteparten av opposisjonen vil støtte en lovendring, noe som gjør at Venstre kan bli avgjørende.

– Vi vet aldri hvor Venstre hopper, men jeg tror de også vil være for dette, sier Nævra.

Les mer om

  1. Ketil Solvik-Olsen
  2. Buss
  3. Utslipp