Norge

Politiansatte ikke enig at de har et kulturproblem

Arbeidet med å bygge kultur i politiet er for lite konkret. Og politiansatte forstår ikke hva kritikerne mener er galt med kulturen deres, viser en ny rapport.

Politiet må jobbe mer bevisst med utfordringene knyttet til ulike kulturer i de nye, sammenslåtte politidistriktene, anbefales det i en ny rapport. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

 • NTB

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått oppdraget med å evaluere nærpolitireformen for Justis- og beredskapsdepartementet over fire år. Mandag leverte de sin andre delrapport, som omhandler temaet kultur, holdninger og ledelse.

 • Er det noe galt med lederkulturen i politiet?

Etter terrorangrepene i 2011 konkluderte 22. juli-kommisjonen med at politiets svikt handlet mer om kultur, holdninger og ledelse enn ressurser, lovgiving og organisering. Ifølge rapporten mener et flertall internt i politiet at det ikke er noe galt med kultur, holdninger og ledelse i etaten.

– Det er et tankekors at politiets selvbilde avviker fra det bildet forskning og andre utredninger tegner, fastslås det i rapporten.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener rapporten viser at politiet er på vei i riktig retning.

– Difi gir anerkjennelse til de tiltakene vi har satt i verk. De må få tid til å virke. Det er et omfattende arbeid som er satt i gang og som vi får gode tilbakemeldinger på, sier han til NTB.

Han viser til flere eksempler på konkrete tiltak, blant annet opplæring i håndtering av varslingssaker, et mentorprogram for nye ledere og nytt system for avvikshåndtering.

Ber om reformro

Humlegård sier Difis rapport også tar opp at politiet nå ikke må få flere bestillinger, men må få tid til å iverksette politireformen.

– Det er vi veldig enig i. Nå må vi la dette få tid til å virke.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) lover å ikke komme med nye bestillinger.

– Jeg er opptatt av å gi politiet reformro, i den forstand at man må få gjennomført alle kravene og målsettingen politiet er pålagt gjennom politireformen og ikke komme med masse nytt som skaper ytterligere utfordringer, sier han.

Han kaller Difis rapport en viktig løypemelding underveis i det langsiktige og omfattende arbeidet med å omstille politiet.

Utydelig mål

I sin anbefaling skriver Difi at det bør gjøres klarere for de ansatte hva som er ønsket kultur i politiet. Forskerne mener de mange målene og tiltakene som er blitt uttalt i forbindelse med nærpolitireformen, gjør at det blir uklart for mange medarbeidere hva det er med kulturen som faktisk skal endres.

I rapporten beskrives politiets kultur som handlingsorientert, omsorgsfull og samfunnsengasjert, men også som til dels lukket, lite opptatt av læring og samarbeid med andre, dels selvrettferdig og preget av en omkampkultur.

Politiet har heller ikke én enkelt kultur, men flere ulike kulturer avhengig av geografi, profesjon, oppgavetyper og enheter, noe som gjør det ekstra viktig å få økt oppmerksomhet omkring etatskulturen, mener Difi.

– Det kan være ulike oppfatninger gjennom hele organisasjonen. Det vil være forskjellig fra nivå til nivå og fra sted til sted, sier Amundsen, som mener rapporten viser at «i sum» går arbeidet i riktig retning.

– Det er selvfølgelig læringspunkter en skal ta med videre. Men overordnet er det en positiv utvikling, mener han.

Få lokale tiltak

Forskerne anbefaler særlig å være oppmerksom på kulturutfordringer i de nye store og sammenslåtte distriktene, og peker på at utfordringene er større desto flere distrikter som er blitt slått sammen.

Forskerne finner at det i liten grad er satt i verk konkret arbeid med å bygge kultur i politidistriktene og anbefaler at dette arbeidet nå får større oppmerksomhet lokalt. De geografiske kulturforskjellene mellom de tidligere distriktene utpekes som ett av fire særlige risikoområder når det gjelder arbeidet med kultur, ledelse og holdninger og for å nå målene med reformen.

Les mer om

 1. Justis- og beredskapsdepartementet
 2. Politiet

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Anbefaler å revurdere politireformen:

 2. NORGE
  Publisert:

  Politidirektøren går av

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Ap trekker seg fra politireformen: Sp jubler, og regjeringen rister på hodet.

 4. NORGE
  Publisert:

  Politisjefen ble forsøkt overtalt til å fortsette: – Jeg tror den nye direktøren får en lettere hverdag enn det jeg har hatt

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Slik vil Støre lappe på politireformen

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Hun beskrives som «en hard negl» og må bli politireformens redningskvinne