SSB-sjef Meyer med kraftig angrep på Siv Jensen

Christine Meyer sier hun er bekymret for SSBs uavhengighet og at hun opplevde det ene møtet med finansminister Siv Jensen (Frp) som ubehagelig.

 SSB-direktør Christine Meyer holdt pressekonferanse  fredag ettermiddag.

Fredagen har ikke blitt helt som ventet i Statistisk sentralbyrå. I stedet for å si opp jobben, slik Aftenposten og flere andre medier meldte at SSB-sjef Christine Meyer kom til å gjøre i dag, kommer Meyer med et kraftig angrep på finansminister Siv Jensen (Frp).

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sier Meyer på en pressekonferanse klokken 12.30.

Hun sier hun synes det er merkelig at finansministeren ikke ønsker at SSB skal levere på Finansdepartmentets bestilling om omstilling og effektivisering.

– Jeg opplever også at SSB har blitt presset på innvandringsfeltet, blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid for publisering av rapport har blitt oppfattet som politisk sensur. Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid, sier SSB-sjefen

Finansdepartementet varsler at finansminister Siv Jensen vil kommentere saken på en pressekonferansen klokken 14.30 i ettermiddag.

– Ubehagelig møte med Finansdepartementet

Det ble ikke noe av det planlagte tredje møtet mellom SSB-sjefen og Jensen klokken 09 fredag morgen.

Årsaken er at Meyer stilte med advokat Dag Steinfeld. Finansministeren avviste møte med advokat til stede. I stedet satt Meyer og Steinfeldt i et nesten én time langt møte med Finansdepartementets embedsverk.

Meyer har hatt to møter med Siv Jensen og ledelsen i Finansdepartementet tidligere. Hun sier dette har vært krevende møter som begge har vart i omlag én og en halv time, og at dette er noe av bakgrunnen for at hun ønsket å ha med seg advokat på møtet fredag morgen.

– Spesielt det andre møtet var relativt ubehagelig, sier Meyer uten å ville utdype hva hun legger i dette.

 SSB-direktør Christine Meyer snakket med pressen etter å ha møtt den administrative ledelsen i Finansdepartementet fredag. Det planlagte møtet med finansminister Siv Jensen ble avlyst. Advokat Dag Steinfeld til høyre på bildet bak reporteren i grønn kåpe.

– Har ikke kunnet utøve ledelse

Meyer redegjør på pressekonferansen i detalj for dialogen som har vært mellom henne og Finansdepartementet den siste tiden:

  • Ifølge Meyer ble hun 30. oktober bedt om å stille den omstridte omorganiseringen av forskningsavdelingen i bero.
  • Dagen etter skal Meyer ha sagt til Siv Jensen at hun ønsket å imøtekomme dette, men hun skal ikke ha fått lov til å gå ut med dette offentlig eller internt.
  • 3. november presenterte Meyer en tiltaksplan med åtte tiltak for å roe ned situasjonen i SSB. Heller ikke denne skal hun fått lov å presentere.

– I 11 dager har ledelsen i SSB dermed i praksis ikke kunnet utøve ledelse. Dette har ført til en vanskelig og kritisk forverret arbeidssituasjon, sier Meyer.

På spørsmål om hun er ferdig som leder i SSB, svarer Meyer:

– Jeg har ikke sagt opp og mener det ikke er grunnlag for å si meg opp. Der står saken.

På spørsmål fra Aftenposten om Meyer kjemer for jobben, eller for SSB, svarer advokat Steinfeldt:

– Begge deler.

Allmøte tidligere fredag

Klokken 11 ble det avholdt et allmøte for ansatte i Statistisk sentralbyrå etter den kaotiske utviklingen fredag morgen.

Under møtet tok Christine Meyer, etter det Aftenposten får opplyst av to personer som var til stede på møtet, ikke selvkritikk. Hun fremholdt at kaoset som er skapt i SSB, er eierens - altså Finansdepartementets - feil, og at hun er blitt uryddig behandlet.

Meyer ga uttrykk for at hun er SSB-sjef og fortsatt ønsker å være det.

Etter det Aftenposten kjenner til, ble det også opplyst på allmøtet om at den omstridte omorganiseringen av forskningsavdelingen, foreløpig stilles i bero frem til det såkalte statistikklovutvalget har levert sin rapport 15. mars og denne har vært på høring.

Utvalget får et tilleggsmandat som går på å nærmere vurdere hvordan forskningen i SSB skal organiseres.

Meyer hadde tatt med seg arbeidsrettsekspert  og advokat Dag Steinfeld til møtet i Finansdepartementet fredag.

Håper å beholde jobben

Forsker Erling Holmøy valgte ikke å delta på dagens allmøte i SSB. Han er en av forskerne som ble foreslått tvangsflyttet bort fra forskningsavdelingen.

Holmøy håper at prosessen ender med at endringene skrinlegges og at han kan beholde jobben som forskningsleder.

– Jeg har selvfølgelig et håp om det. Finansdepartementet har jo samme syn på dette som meg og flere av de andre som jobber med dette feltet, sier Holmøy til Aftenposten.

– Har ikke levert oppsigelse

På jakt etter drosje i Akersgaten etter møtet i Finansdepartementet fredag morgen uttalte Meyer seg til journalistene i en slags impovisert, løpende pressekonferanse.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg i dag. Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noe varsel om oppsigelse. Derfor følte jeg behov for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sa hun.

På gaten etter møtet gjorde arbeidsrettsekspert Steinfeld det klart at han mener statsråden som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig overfor Meyer.

Avviser oppsigelsesmøte

Han sa det eksisterer et lovverk som må følges dersom møtet skulle dreie seg om en oppsigelse.

– Den må alle følge, også finansministeren. Hvis man blir invitert til et oppsigelsesmøte for å forsvare seg, har man rett til advokat, sa Steinfeld.

På spørsmål om Meyer fortsatt er SSB-sjef, svarte Steinfeld følgende:

– Til de grader.

Finansdepartementet avviser at det planlagte møtet var et oppsigelsesmøte.

«Det planlagte møtet mellom finansministeren og Christine Meyer, var en del av dialogen mellom etat og departement. Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal», skriver Finansdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at «det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embedsverk».

«Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen», heter det i pressemeldingen.

«Ikke tvil om hva utfallet blir»

En sentral kilde i ett av de to regjeringspartiene sier seg enig med Jensen om at det er «litt spesielt å møte opp med advokat».

Samme kilde konkluderer ellers med at «det ikke er tvil om hva utfallet blir» i denne saken.

Finansminister Siv Jensen (Frp) ville ikke møte Meyer til deres tredje planlagte møte fredag morgen. Arkivfoto.

Styremøte i SSB senere fredag

Det var et stort pressekorps foran departementet da Meyer for tredje gang dukket opp for å presentere planene for omorganisering for Jensen fredag morgen. Meyer var også ledsaget av SSBs informasjonssjef Jon Olav Folsland.

Hun ville ikke svare på spørsmål, men sa følgende på vei inn i Finansdepartementet klokken 08.47:

– Jeg skal komme tilbake til hva som har skjedd etter møtet med finansministeren.

Aftenposten var en av de mange mediene som i går ettermiddag fikk opplyst fra flere kilder at SSB-sjef Christine Meyer ville gå av.

Her er SSB-sjef Christine Meyer på vei inn i Finansdepartementet fredag morgen.

SSBs styreleder Morten Reymert opplyser til Aftenposten at det er innkalt til styremøte i SSB klokken 1500 fredag.

– Jeg kommer tilbake til dagsordenen, sier Reymert.