Barn sendes til utlandet for å komme på rett kjøl. Men for flere unge blir alt bare verre av det.

Desperate innvandrerforeldre håper slekt og hjemland skal få skikk på ungene. Hjemkomsten kan bli tøff og brutal.

Noen fortvilte foreldre sender sine unge til utlandet for å få dem unna kriminelle gjenger og rusmiljøer. Men Oslo-politiets gatepatrulje ser at mange unge som er blitt sendt vekk, ofte kommer tilbake til en enda mer rotløs tilværelse med rusmisbruk og kriminalitet i Oslo.

I 10.-klasse endret sønnen seg. Han gikk fra å være en tilsynelatende sunn, familiekjær gutt som brukte fritiden på å trene, til å bli en aggressiv og sint ungdom som nektet å stå opp om morgenen.

Den somaliske alenemoren syntes han hadde fått dårlige venner, at han kom opp i mye problemer og trengte en pause fra Oslo.

Derfor sendte hun 15-åringen sin til Somalia i september 2013.

NRK har i det siste publisert saker der unge med somalisk bakgrunn forteller om overgrep og tortur på koranskoler i Somalia.

Både forskere, skoler, politi og kilder i innvandrermiljøene bekrefter at flere barn og ungdommer sendes til foreldrenes hjemland eller slektninger i utlandet.

Kom mer voldelig tilbake

Ofte er det en desperat handling fra fortvilte foreldre. Men en gjennomgang av dommer fra de siste fem årene og intervjuer med ulike kilder, viser at tvangsreisene sjelden «får skikk på» barna. Ofte blir resultatet det stikk motsatte.

For alenemoren ble alt verre da sønnen kom tilbake til Oslo året etter. To måneder etter hjemkomsten banket den da 16 år gamle gutten opp sin lillebror og slo ned moren i leiligheten. Siden ble det flere alvorlige voldshendelser som endte i besøksforbud og barnevern.

I 2015 ble han dømt til ni måneders fengsel for vold og trusler mot familien og flere barnevernsansatte.

Sendes til slekt i forskjellige land

I Oslo er det hovedsakelig barn med somalisk bakgrunn som blir sendt til utlandet, konstaterer forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet og Høgskolen i Oslo og Akershus i den ferske analyserapporten om utfordringene på Grønland i Oslo

De sendes til slektninger i Somalia, Kenya, Egypt, Etiopia eller til europeiske land som Storbritannia, der det bor mange eksilsomaliere.

Også en Fafo-rapport fra 2016 bekrefter at barn blir sendt av sine foreldre til Somalia – mot sin vilje – for å disiplineres.

Unge med pakistansk og afghansk bakgrunn sendes også vekk, men ifølge en rapport fra den norske ambassaden i Islamabad, er det en nedgang i antall barn som sendes til Pakistan.

Lul Kulmiye blir opprørt over foreldre som sender barna sine alene til utlandet.

– Det er helt forferdelig at foreldre sender barna sine alene til land som de selv har flyktet fra. Land som de selv ikke føler er trygge nok å flytte tilbake til, sier Lul Kulmiye som har somalisk bakgrunn og er mor til tre voksne barn.

Hun er selvstendig næringsdrivende, tolk og språkveileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kulmiye mener det er viktig å skille mellom barn som reiser sammen med foreldrene sine, eller frivillig, og barn som blir sendt alene, som blir tvunget eller lurt.

Sliter med «norsk» barneoppdragelse

Hun sier at mange foreldre i det somaliske miljøet synes det er vanskelig å håndtere barneoppdragelse og grensesetting i Norge, og å samarbeide med barnevernet. Ikke minst når det er rus med i bildet.

– For mange nordmenn er alkohol greit så lenge man forhindrer misbruk, men i islam er jo alkohol forbudt. Her kolliderer to kulturer, det er komplisert å forene de to. Da kan fortvilte foreldre gi opp og sende barna fra seg, sier Kulmiye.

Ukjent for Somalisk kvinneforening

Men Somalisk kvinneforening oppgir at de ikke er kjent med at foreldre sender ungdommene sine til utlandet for å få skikk på dem.

– Jeg kjenner ikke til dette utover det jeg har sett i mediene, sier Ayaan Yasin.

Hun sier at foreldre kan slite med barneoppdragelsen, men at de ikke gjerne snakker med andre om det.

Ayaan Yasin i Somalisk kvinneforening sier de ikke er kjent med at foreldre sender ungdommene sine til utlandet for å få skikk på dem.

«Ofte blir ting mye verre»

Men ved skolene i en bydel som Gamle Oslo erfarer både rektorer, inspektører, lærere og ungdomsarbeidere at utsending rammer flere barn hvert år.

En helsesøster betegner praksisen som svært traumatiserende.

«Man utsetter barn for et alvorlig brudd. Først et brudd med Norge og familie og venner her, og deretter et nytt brudd etter 1-2-3 år hos slektninger i utlandet. Mange sliter tungt når de kommer tilbake til Norge – både språklig og sosialt. Ofte blir ting mye verre».

Forskerne har intervjuet flere unge voksne som forteller om svært negative erfaringer med å bli sendt ut av landet. De hadde det ikke nødvendigvis dårlig der, men alt ble så mye vanskeligere da de kom tilbake igjen, går det frem av rapporten Stedsanalyse Grønland.

Flere foreldre velger den desperate løsningen for å få ungene sine vekk fra kriminelle gjenger og rusmiljøer.

Politioverbetjent Jan Erik Bresil i Gatepatruljen, politiets forebyggende enhet i Oslo sentrum, bekrefter at flere kriminelle i narkotikamiljøet i perioder er blitt sendt utenlands av fortvilte foreldre. Men de unge kommer ofte tilbake til en enda mer rotløs tilværelse med rusmisbruk og kriminalitet i Oslo.

Politioverbetjent Jan Erik Bresil (t.h.) viste i sommer rundt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.v.) og hennes danske kollega Inger Støjberg (midten) på Grønland. Her også sammen med politioverbetjent Espen Skogstad (t.v.).

Ble opplært i engelsk gatevold

Hjemvendte problemungdommer har bidratt til å skru opp voldsbruken i Oslos kriminelle ungdomsmiljøer. Både Bresil, ungdomsarbeidere og kilder i narkoselgermiljøer peker på at en gruppe gutter og unge menn de siste årene har dukket opp i Oslo etter å ha bodd i Storbritannia i lengre tid.

Utenlandsoppholdet fikk ikke ungdommene på rett kjøl. I stedet skal de ha tatt med seg hjem erfaringer fra tøffe, engelske gatemiljøer. Flere av dem er knyttet til alvorlige voldssaker i Oslo det siste året.

Ifølge Bresil har mange av disse ungdommene svært strenge og religiøse foreldre. Han har inntrykk av at det ofte er en god tanke bak å sende dem bort.

– Men dette virker selvforsterkende fordi de unge mister røttene sine her og bryter med alle sine venner, både de gode og de dårlige. De eneste som tar imot dem når de kommer tilbake er de dårlige vennene, sier den erfarne politimannen.

Stine Marit Sundsbø Hollerud i Uteseksjonen og en tidligere narkoselger i Oslo sentrum bekrefter at unge menn som har vært sendt til England, har kommet tilbake og gjort rusmiljøet mer voldelig de siste årene.

Fortviler over lite hjelp fra barnevernet

Da Aftenposten fredag oppsøkte Tawfiiq-moskeen i Oslo, som domineres av norsksomaliere, hadde mange behov for å fortelle at det er foreldre som bryr seg om barna sine, som sender dem vekk.

– Dette er ofte ungdommer som har problemer med rus og kriminalitet. I Somalia er det ikke alkohol og narkotika. Mange foreldre føler seg maktesløse når barna får problemer her i Norge, forteller en mann i 40-årene som ikke vil oppgi navnet sitt.

Også han viser til mistroen mange i miljøet har til norsk barnevern.

– Foreldre til unge i narkotikamiljøet på Grønland opplever at barnevernet ikke gjør noe eller er mer opptatt av rettighetene til de unge kriminelle. Men når noen glemmer å sende matpakke med fireåringen i barnehagen, da dukker barnevernet opp og skal ta barna, sier seksbarnsfaren til Aftenposten.

– Har du selv truet med Somalia for å få ungene til å gjøre lekser og oppføre seg?

– Nei, men da jeg og min kone planla å dra dit på ferie med barna for første gang, spurte sønnen min: Hva galt har jeg gjort? Han hadde aldri vært i Somalia og hadde nok hørt fra jevnaldrende at det å dra dit var en slags straff.