Flere mister husene. Det blir mer støy. Busser overtar sykkelbro. Her er konsekvensene av amputert E18-utbygging

Flere privathus må rives. Det blir mer trafikk på lokalveier. Busser overtar en sykkelbro. Byggingen av første strekning av E18 blir opp til 200 mill. kroner dyrere enn planlagt. Utelukkende fordi Veivesenet i første omgang får bygge bare denne ene delen.

E18 ved Lysaker.

Konsekvensene er så store at Frps bystyregruppe i Oslo nå krever at byrådet og alle involverte i Oslopakke 3 rydder opp.

FrP oppfordrer også Oslo Høyre til å følge Bærum Høyres i å kreve en utbygging av E18 uten forsinkelser.

Fikk bare lov til å bygge mellom Lysaker og Strand

Den største konsekvensen av forliket om Oslopakke 3 i juni fjor var at Veivesenet inntil videre får bygge ny E18 bare på strekningen Lysaker-Strand.

Mens politikerne stadig krangler om hvorvidt videre bygging vil gå som planlagt, eller om byggeprosjektet videre i retning Asker egentlig er helt i det blå, har Veivesenet laget en rapport om konsekvensene av at man bare får bygget første parsell.

Rapporten, eller redegjørelsen, heter formelt «Beskrivelse av etappe 1 Lysaker–Strand».

Punkt for punkt tar den for seg hvordan Veivesenet må tilpasse utbyggingen til at de får bygge ett kort strekk, og ikke et langt, samtidig som de må ta hensyn til at det tross alt er planlagt videre utbygging.

Ekstrakostnaden for den nye etappeinndelingen og kostnaden for forberedelsene for Høvik-tunellen er til sammen på ca. 700-800 mill. kr.

Aftenposten har kvalitetssikret punktene med prosjektleder Grete Tvedt i Veivesenet.

E18 ved Sandvika. Denne strekningen er satt på vent som følge av forliket om Oslopakke 3 fra juni i fjor.
  • Politikerne ble enige om å være uenige om E18-utbyggingen i juni i fjor. Nå er de ikke engang enige om det de ble enige om.

Byrådet i Oslo går inn for å strupe E18 videre vestover – og senke farten.

Mange forverringer - her er de viktigste

Mer støy:

Meningen var at E18 skulle gå inn i den planlagte Høviktunnelen, som skal utgjøre det nederste tunnelløpet. Ettersom den nå vil gå rett under det som heter Strandlokket, og dermed ligge høyere i terrenget, vil bebyggelsen rundt merke mer støy.

Rundkjøring uteblir – verre å komme inn på E18:

På Strand var det planlagt en rundkjøring, som skulle gjøre det lett å krysse E18, og lett å kjøre inn på E18. Ettersom denne rundkjøringen må utsettes blir det nå verre for folk å komme seg fra og til E18 på Strand.

Mer trafikk på lokalveier:

En annen effekt av at rundkjøringen uteblir er at trafikken må kjøre parallelt med E18 et godt stykke, for å komme inn på den. Det blir dermed betydelig mer trafikk på flere lokalveier, spesielt i Professor Kohts vei.

Allikevel vil Bærumsdiagonalen medføre betydelig mindre trafikk på Gamle Ringeriksvei og Østre del av Prof. Kohts vei enn i dag, sier Grete Tvedt.

Flere mister husene sine:

En rekke privathus må vike for E18. Faktisk blir det enda flere som følge av den begrensede utbyggingen, fordi E18 under Strandlokket må utvides for å gi plass til midlertidig, omdirigert trafikk. De tre husene som må vike ligger i Strandalléen (1) og Fagerstrandveien (2). Dette er huseiere som ikke har vært forberedt på å måtte flytte.

Sykkelbro blir bussbro:

Det som var planlagt som en sykkelbro over Michelets vei, kryssende over E18, må inntil videre fungere som bussvei for østgående busser. At broen skal brukes av busser og ikke sykler gjør at den må forsterkes kraftig.

Bro må bygges – blir stående uvirksom:

I tillegg blir det bygget en tofelts bro over E18 som det inntil videre ikke blir trafikk på. Også denne bygges nå av praktiske hensyn.

Lavere fart:

E18 får dårligere kurvatur ved Strand, og hastigheten settes ned til 60 km/t.

Må bygge pumpestasjon i uferdig tunnel:

Fordi Høviktunnelen bare blir delvis ferdig må det bygges en pumpestasjon i tunnelløpet, så den ikke fylles med vann. Samtidig må planlagte magasin og rensekammer for vann må senkes. Pumpestasjonen må være i drift til tunnelen er ferdig bygd.

Luftetårn må flyttes:

Et luftetårn for Høviktunnelen og den planlagte Bærumsdiagonalen, som skal krysse over E18 og over til Fornebu, skal flyttes. Her sier prosjektleder Grete Tvedt at dette skjer uavhengig av den begrensede utbyggingen, og at flyttingen vil være en fordel for beboerne.

Amputert bygging fører ikke til kortere byggetid:

At bare ett kort stykke bygges fører ikke til kortere byggetid. Lysaker-Strand vil uansett ta fem år, fordi man parallelt må forberede den videre utbyggingen, med til dels store konstruksjoner. En slik stor konstruksjon er tre tunneler som stables oppå hverandre ved Lysaker, der ikke alle blir tatt i bruk som følge av første byggestrekning, men der det er svært ufornuftig å ikke få på plass konstruksjonen nå.

Slik ligger de tre tunnelene oppå hverandre:

Høviktunnelen, der E18 i fremtiden skal gå, blir liggende nederst. Over den ligger Bærumsdiagonalen/Gjønnesdiagonalen. Over den skal det som kalles lokalveien gå, som er dagens E18. Oppå tunnelsystemet blir Strandlokket liggende med trasé for bussen.

Bærumsordfører: MDG påfører oss store miljøbelastninger

– Ja, dette blir 200 mill. kroner dyrere, og det skaper store miljøutfordringer, sier bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

– Vi har hatt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på befaring etter at vi ble kjent med Veivesenets rapport. Han er hundre prosent enig i at dette fremstår helt uten fornuft, sier Krog.

– Jeg reagerer veldig sterkt når det er et miljøparti (MDG) som i praksis påfører oss så store miljøurfordringer.

– Nå bygges 600 meter av Høviktunnelen. Hadde vi fått bygget den ferdig kunne vi sørget for god vekst i boliger og arbeidsplasser på Høvik, som kunne væt dekket opp med den planlagte sykkelveien og den forbedrede lokaltoglinjen.

– Nå hindrer MDG oss i å følge opp denne miljøtenkningen, sier Krog.

Hun opplyser at det er tatt kontakt med Oslo om dette, og at saken nå først går til fylkesmannen, deretter til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Det Statens vegvesen og Aftenposten her forteller viser at idéen om en etappevis utbyggingen av E18 er svært kostbar, i realiteten urealistisk, sier samferdselspolitisk talsmann Tommy Skjervold i Oslo Frp.

– Veivesenet viser at det er så omfattende forarbeider til andre etappe som må gjøres under første etappe, at det blir nesten parodisk å snakke alvorlig om en utbygging som kan splittes opp, sier Skjervold.

  • Se hvordan det blir å sykle og kjøre bil til Oslo på ny E18

Denne grafikken er sett av tusenvis av pendlere.