Norge

MDGs Nguyen Berg om E18-komplikasjonene: «Leit»

Amputert E18-utbygging påfører lokalbefolkningen store ekstra belastninger. Slik kommenterer MDG kritikken.

Lan Marie Nguyen Berg (Miljøpartiet De Grønne) er byråd for samferdsel og miljø i Oslo. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Flere mister husene. Det blir mer støy. Busser overtar sykkelbro. Det blir mer trafikk på lokalveiene langs E18.

Slik beskriver Veivesenet konsekvensene av at man inntil videre bare får bygge én liten del av ny E18.

– Jeg reagerer veldig sterkt når det er et miljøparti (MDG) som i praksis påfører oss så store miljøutfordringer, kommenterte ordføreren i Bærum.

 • Her lister Veivesenet opp komplikasjonene ved amputert E18-utbygging: Første etappe blir 200 millioner kroner dyrere.

Miljøpartiet De Grønne var sammen med Oslo Ap sentrale da vedtaket ble gjort for Oslopakke 3 i juni i fjor. Nå kommenterer samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg kritikken:

– Viktigst for oss: At det ikke blir flere biler til Oslo

– Hvilket inntrykk gjør de store komplikasjonene på deg, som også handler om miljø?

– Historien om E18-planene går tilbake til 1960-tallet. Jeg forstår at de som bor nær E18, opplever at det har vært mange beskjeder frem og tilbake. Men det viktige for oss i dag er at det ikke skal bli flere biler inn til Oslo.

– Spørsmålet handlet om konsekvensene av vedtaket som ble gjort for Oslopakke 3, med de komplikasjoner Veivesenet beskriver?

– Som sagt, jeg mener at det viktigste for Oslo er at det ikke skal bli flere biler inn til byen.

– Men er det svar på spørsmålet, som gjaldt hvilket inntrykk konsekvensene av vedtaket fra i fjor sommer gjør?

– La meg da svare: Selvfølgelig gjør det inntrykk at folk opplever usikkerhet i hverdagen sin. Men her snakker vi om investeringer for mange milliarder kroner. Da har vi politikere et ansvar for å gjøre de investeringene på en mest mulig ansvarlig måte for samfunnsutviklingen i Oslo og Akershus. Det var vår oppgave da vi fremforhandlet forliket om Oslopakke 3, sier Berg.

– Jeg er i tvil om hvorvidt en vei som har vært planlagt siden 1980, løser de utfordringer vi har i Oslo og Akershus fremover, med så store problemer med luftforurensning, med kø, med klimagassutslipp. Det er noe av bakgrunnen for at vi i forbindelse med forliket ikke ønsket flere biler inn til Oslo, ikke ønsket flere felt med vei, fordi vi ville passe på helsen til Oslos innbyggere, sier hun.

 • Sommeren 2015 startet Aftenposten debatten om nye E18.

Da begynte flere politikere å vakle.

– Synes det er leit med komplikasjonene, men ...

Byrådsleder Raymond Johansen og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Jan T. Espedal

– Ble dere under forhandlingene fortalt om komplikasjonene?

– Nei, sier Berg.

– Er du overrasket over at det ble så store komplikasjoner?

– Jeg synes selvfølgelig at det er leit med komplikasjonene. Men vi har hele tiden ønsket at Veivesenet skulle komme med nye planer for E18, med en utforming i et miljøperspektiv, i stedet for å holde fast ved gamle planer.

– Vil ikke Veivesenet si at det er nettopp det de har gjort, med egne sykkelveier, bussveier, tunneler og miljølokk ved Høvik og Sandvika, lokk dere selv har sagt at dere ikke er imot?

– Oslos posisjon er å ta vare på luften i Oslo, ikke øke trafikken inn til byen.

– Men MDG har sagt at dere ikke er imot miljølokkene eller tunnelene som nettopp skulle gi et bedre miljø langs veien?

– Problemet med planene i dag er at de vil øke kapasiteten inn til Oslo. Vi må ivareta hensyn til kvaliteten på luften her. Flertallet i Oslo bystyre mener problemet med planene i dag er at de vil øke kapasiteten inn til Oslo, sier Berg.

E18 Olav Olsen

Raymond Johansen: Behov for kollektiv- og miljøfelt

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere slått fast at det er behov for nye trafikkløsninger vest for Oslo, men i tråd med klimaforliket. Her er en skriftlig uttalelse han tidligere har gitt til Aftenposten:

«Arbeiderpartiet er helt klare på at E18 må bygges i tråd med klimaforliket. Det betyr at det ikke kan føre til økte utslipp, eller økt biltrafikk inn i Oslo sentrum. Vårt utgangspunkt for reforhandlingene av Oslo-pakke 3 neste år er at enhver plan for ny E18 garanterer nettopp dette.

Samtidig er det er behov for nye trafikkløsninger vest for Oslo. Det betyr både utbedringer og innføring av kollektiv- og miljøfelt. Det er ikke dobbeltkommunikasjon, det er å ha to tanker i hodet samtidig. Dersom noen er prinsipielt imot enhver utbedring, selv om den er miljøvennlig og bærekraftig, er vi uenig.»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. E18
 2. Lan Marie Nguyen Berg
 3. Bærum

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil ha omkamp om E18 - nå møtes partene igjen

 2. OSLOBY

  Beboerne på Strand er lettet, men: -Vi venter med å sprette champagnen.

 3. OSLOBY

  E18-striden kan bli avgjort etter valget. Arbeiderpartiet på Stortinget utelukker ikke å overkjøre byrådet i Oslo

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Et logisk nederlag om E18

 5. NORGE

  Smiler bredt, men vil ikke si når Fornebubanen skal stå ferdig

 6. OSLOBY

  Foreslår nye T-banestasjoner på Bislett og Grünerløkka