Malerservice Norge AS og de andre involverte selskapene har alle hatt jobber hos de største norske entreprenørselskapene og på bygg finansiert av norske skattekroner. De tiltalte har jobbet blant annet på Kulturhuset Kilden i Kristiansand, Skattedirektoratets lokaler, Forsvarsdepartementet, Rikshospitalet, Ahus og en rekke andre statlige og kommunale bygg finansiert av skattekroner.

Brukt av alle de store

Alle de fire største entreprenørfirmaene i Norge, Veidekke, Skanska, AF Gruppen og NCC Construction AS, har brukt Malerservice Norge AS som underleverandør de siste ti årene. Les entreprenørfirmaenes kommentarer i bunnen av saken.

Både selskapet Malerservice Norge AS og dets daglige leder/styreleder på 55 år er nå er tiltalt for grovt heleri av nær 20 millioner kroner samt momssvindel av 3,8 millioner kroner.

Den kommende rettssaken har sitt utspring i det såkalte "Zvonko-nettverket" (se egen sak), hvor det allerede foreligger en dom på fem og et halvt års fengsel for Shkelzen Shala, innehaveren av Aktiv Maler Service. Dommen er anket. 14 andre aktører i det samme nettverket er straffet med inndragning og bøter.

— Understreker alvoret

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), Jon Sandnes sier dette understreker alvoret i nødvendig kontroll av underleverandører.

Den 39 år gamle innehaveren av Siti Maler som er tiltalt i saken eier huset på bildet. Han er fetter av brødrene Aftenposten skrev om 3. januar i år.
Mona Kristin Kjærland, REMA 1000 Østre Østland

— Jeg forventer at næringen viser aktsomhet og bruker vår veileder for å unngå useriøse aktører. Samtidig må vi få bedre verktøy fra myndighetene, blant annet mulighet til å sjekke ID-kort i sanntid, sier Sandnes.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen har tatt ut tiltalen. Det er ikke første gang han og forsvarsadvokat René Ibsen krysser klinger i retten. I høst ble det dom i den største saken som har vært ført for retten av denne typen. Denne saken, med seks tiltalte, dreier seg om enda større beløp.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier at denne saken er den hittil største saken knyttet til organisering av svart og ulovlig arbeidskraft i Norge.— At deler av saken strekker seg tilbake til 2005 viser hvor lenge dette har pågått, sier Meeg-Bentzen.

Det gjelder for saker knyttet til Malerservice AS. I flere av sakene Aftenposten har omtalt det siste året har Malerservice Norge AS opptrådt som mellomledd mellom hovedleverandør og diverse underleverandører.

Ikke straffskyld

Tiltalen mot de seks omfatter svindel med fiktiv fakturering for å skjule svart arbeid.

Advokat René Ibsen er forsvarer for fire av de tiltalte i saken. Rettstegningen ble tegnet i høst da han forsvarte den kosovoalbanske eieren av Aktiv Maler Service, som ble dømt til fem og et halvt års fengsel i Oslo tingrett for lignende forhold.
Rettstegner: Ane Hem

I tillegg skal de involverte ha bedrevet momssvindel av over ti millioner kroner.

Ingen av de tiltalte i dette sakskomplekset erkjenner straffskyld.

Advokat René Ibsen er forsvarer for fire av de tiltalte samt selskapet Malerservice Norge AS. Tiltalen mot sistnevnte går helt tilbake til 2005.

— Jeg er overrasket at tiltalen går så langt tilbake i tid, sier Ibsen og viser til at en siktelse mot selskapet og dets eiere ble henlagt i 2008.

— Skatt øst har forsøkt å slå selskapet konkurs på bakgrunn av ting som skjedde den gang. Det har de ikke lyktes med, sier Ibsen.

Aftenposten presenterte dette nettverket rundt Aktiv Maler Service da saken var oppe i retten i fjor høst. Den nye tiltalen er ifølge politiet en del av det samme nettverket.
Illustrasjon: Ane Hem

Les også:

Dette svarer byggeselskapene:

Vi har stilte entreprenørene 2 spørsmål om deres bruk av Malerservice Norge AS.

1. Hvordan reagerer dere på at dette selskapet og dets leder nå er tiltalt for grovt heleri og momssvindel?

2. Har kontrollen med underleverandører vært god nok?

Adm.dir. Ståle Rød i Skanska Norge AS:

Adm.dir. Ståle Rød i Skanska Norge AS
Herman Dreyer

1. For Skanska Norge AS er det fullstendig uakseptabelt med den type adferd dette selskapet og deres ledelse er tiltalt for å ha utvist, og vi verdsetter stort at påtalemyndigheten og skatteetaten har intensivert sin innsats for å rydde opp i bransjen. 2. Skanska Norge AS jobber fortløpende for å sikre valg av seriøse og skikkelige underentreprenører. Vi har gode rutiner og prosesser for dette, som har til hensikt å følge opp alle underleverandører.

Konsernsjef Arne Giske i Veidekke:

Konsernsjef Arne Giske i Veidekk
Ingar Storfjell

1. Vi er glad for at det er tatt ut tiltale, og at dette selskapet og deres virksomhet nå blir rettslig belyst. 2. I ettertid ser vi at vi ikke har hatt god nok kontroll med våre underentreprenører, og vi har derfor gjort endringer både i kontraktsmodell, prekvalifisering og oppfølging. Sammen med bransjen og myndighetene er målet vårt å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Adm. dir Håkon Tjomsland i NCC Construction AS

Adm. dir. Håkon Tjomsland i NCC Construction AS: 1. Mistanker om kriminalitet i vår bransje er naturligvis svært uheldig.

2. I dag er kontrollen med underentreprenører streng. Sammen med bransjen og myndighetene har NCC jobbet hardt for å løfte seriøsiteten i bransjen. Vi må imidlertid dessverre erkjenne at det i en fragmentert bransje har vært for enkelt for useriøse firmaer å ligge under radaren.

Konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn

Konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn:

1. Det er positivt at politiet, offentlige tilsynsmyndigheter og bransjen har en felles front i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og at kriminelle aktører får sin straff.

2. Dommer mot aktører har vist at selv med strenge kontroller både før og under ett prosjekt, kan man aldri garantere at aktører med uredelige hensikter fanges opp av kontrollrutinene. Derfor må vi hele tiden vurdere å forbedre våre rutiner. Dokumenteres arbeidslivskriminalitet på våre prosjekter er vi kompromissløse og avslutter relasjoner til slike selskaper.