Politiker forteller åpent om psykisk lidelse

Som første stortingsrepresentant noen sinne står Karin Yrvin (Ap) nå frem og forteller at hun har en diagnose som bipolar.

<p>Aps Karin Yrvin (40) oppfordrer norske arbeidsgivere til å ta sjansen på å ansette psykisk syke, slik at de også kan bidra til verdiskapningen i samfunnet. –Min historie viser at det går an, mener hun.</p>

Les Yrvins kronikk:

Til nå er det bare de aller nærmeste og arbeidsgiver som har fått vite om Yrvins sykdom. 40-åringen er spent på hvordan kronikken hun i dag skriver i Aftenpostens kulturseksjon vil bli tatt imot i hennes eget parti og i det politiske miljøet generelt.

— Det er sikkert noen som kommer til å overse meg eller ikke tørre å ta kontakt fordi psykisk sykdom er noe ukjent og skremmende for dem, sier Yrvin.

Hun er også forberedt på reaksjonen om at hun ikke bør sitte på Stortinget når hun har en kronisk psykisk lidelse.

— Jeg er sannsynligvis ikke den første som sitter på Stortinget og har en bipolar lidelse, men jeg er den første som står frem offentlig. Psykiske lidelser rammer over 50 prosent av befolkningen, og da bør denne gruppen også være representert blant våre folkevalgte, mener Ap-politikeren.

Kronisk sykdom

Yrvin har diagnosen bipolar lidelse. Personer med denne lidelsen ble tidligere kalt manisk depressive fordi den kroniske sykdommen kjennetegnes av vekslende perioder med depresjoner og unormal oppstemthet.

— Jeg er mildt rammet og frisk 99 prosent av tiden. Men jeg trenger forståelse for at jeg må ta ut en sykemelding når jeg er syk. Dette gjelder folk som har diabetes også, men man stiller ikke de samme spørsmålene til dem, mener Yrvin.

— Er det etter din mening noen grenser for hvilken jobb man kan ha med en bipolar lidelse? Kan man for eksempel være statsminister?

— Det synes jeg er vanskelig å svare på. Winston Churchill hadde sannsynligvis en bipolar lidelse, og kalte selv sykdommen «the black dog». Man kan jo spørre seg hvor England hadde vært i dag uten Churchill. Jeg synes ikke man skal være så opptatt av begrensningene, men heller se på mulighetene, sier hun.

Åpenhet

Yrvin er første vararepresentant for stortingsgruppen til Oslo Arbeiderparti og rykker opp som møtende representant hver gang noen på Oslo-benken er fraværende. Denne uken er hun inne som vara.

Yrvins forteller om sykdommen sin for å være et forbilde og bekjempe fordommer.

— Hvis jeg ikke gjør det, er det en stor og integrert del av meg som forblir skjult. Som politikere er vi opptatt av åpenhet. Derfor vil jeg bære en fakkel for psykisk syke, sier Yrvin.

Spesielt er hun opptatt av å bidra til at mennesker som sliter psykisk, kan komme seg ut i jobb i stedet for å være passive mottagere.

— Min historie viser at det er mulig. Jeg vil utfordre arbeidslivet til å ansette personer med en sykdomshistorie. Tenk over hva som hadde skjedd hvis Florence Nightingale, som eksperter mener hadde en bipolar lidelse, ikke fikk være en del av helsevesenet, sier Yrvin.

Hun understreker at det er mange som er så syke at de ikke har noen mulighet til å være i jobb, og at det er like viktig at samfunnet møter disse på en måte som gjør at de slipper å gå med bøyd nakke. Ap-politikeren opplevde det selv som et slag i ansiktet å få diagnosen.

— Jeg var veldig lei meg, usikker på fremtiden og hvordan livsmulighetene mine ville bli.

Yrvin vil ikke snakke om når hun ble syk eller gå i detaljer om hvordan sykdommen arter seg. Hun har innstilt seg på at hun kanskje må leve med medisiner resten av livet.

Roses for sin åpenhet

Lederen av Mental Helse synes det er flott at en stortingsrepresentant går ut og forteller åpent om sin diagnose.

— At personer i anerkjente samfunnsposisjoner står frem og forteller at også de har en vrangside, er veldig positivt. Det synliggjør at det ikke finnes noen sammenheng mellom menneskelige ressurser og psykiske lidelser, sier Anne Grethe Klunderud, leder i Mental Helse.

Forebyggende

Hun tror Yrvins åpenhet kan ha en viktig forebyggende effekt, blant annet i forhold til å hindre selvmord blant personer med psykisk sykdom.

Klunderud nevner tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere Ap-leder Reiulf Steen og tidligere statsråd Karita Bekkemellem (Ap) som andre navn fra det politiske miljøet som har fortalt om seg selv. Bondevik ble sykmeldt med en «depressiv reaksjon» da han var statsminister. Steen har etter at han sluttet som aktiv politiker, fortalt om sin unipolare depresjon, mens Bekkemellem etter avgangen som statsråd har vært åpen om spiseforstyrrelser i ungdommen.

Reaksjoner

Lederen av Mental Helse peker på at samfunnstopper som går offentlig ut med sine psykiske problemer, kan møte negative reaksjoner.

— Du får en ny dimensjon rundt deg som kan få enkelte til å sette et ekstra spørsmålstegn ved ting du sier eller gjør. Dette kan oppleves som veldig negativt i perioder, sier Klunderud.

Hun tror likevel Yrvin slipper å oppleve at karrièren i politikken bremser opp etter at hun har valgt å fortelle sin sykdomshistorie.