Leger oppgitt over ensidig fokus på vaksiner: Mener omstridt medisin kunne bremset covid-19

Ivermectin skaffet den japanske professoren Satoshi Omura nobelprisen i 2015. I 2020 startet en kampanje for å bruke medisinen mot covid-19. Dokumentasjonen er for svak, mener Legemiddelverket.

Ivermectin, legemiddel brukt mot blant annet skabb og andre parasitter. Det forskes nå på om middelet kan være effektivt mot covid-19.

En høring fra Senatet i USA er så kontroversiell at den er blitt sensurert fra Youtube. Dr. Pierre Kory fortalte 8. desember 2020 om medisinen ivermectin. Medisinen er en av verdens mest brukte. Den gis mot en rekke parasittsykdommer, slik som elveblindhet.

Kory er med i en gruppe med velrenommerte forskere og professorer som har utviklet flere protokoller for tidlig behandling av covid-19. Allerede i oktober 2020 anbefalte de utstrakt bruk av ivermectin. Gruppen kaller seg Frontline Covid-19 Ciritcal Care Alliance og inkluderer overlege Eivind Hustad Vinjevoll.

– Hva tror du hadde skjedd om ivermectin hadde blitt tatt i bruk på den måten dere anbefalte allerede i oktober?

– Da tror jeg man kunne fått bedre kontroll på pandemien, sier Vinjevoll.

Han mener det er sørgelig at tidlig behandling ikke har fått særlig mye fokus, slik vaksinene har. I dag finnes det over 20 såkalte randomiserte, kontrollerte studier på bruken av ivermectin mot covid-19. Dette betyr at studien deler en gruppe mennesker tilfeldig inn i to eller flere grupper, behandler disse forskjellig og sammenligner resultatet. Disse mener Vinjevoll viser stor effekt på både smitte og sykdomsforløp, hele 80 prosent reduksjon i dødelighet.

– Dette er blitt så politisert at det ikke handler om vitenskap lenger. Det er andre krefter som hindrer at dette blir vurdert seriøst. Vi føler oss litt motløse, sier Vinjevoll.

Ikke overbevist

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, er ikke overbevist av argumentene til Vinjevoll og resten av Frontline Covid-19 Ciritcal Care Alliance.

– De fleste studiene er små og har betydelige metodologiske feil, sier Madsen.

Han trekker frem at mange av studiene er åpne. Det betyr at både pasient og lege visste hva som ble gitt, noe som kan skape skjevhet i resultatene.

– Dokumentasjonen er for svak. Legemiddelverkets oppgave er ikke å vurdere ikke-godkjente behandlinger. Der lener vi oss på institusjoner som amerikanske National Institute of Health og WHO, som har denne oppgaven, sier Madsen.

Også det europeiske legemiddelbyrået advarer mot bruk av ivermectin mot covid-19.

Ivermectin brukes i Norge hovedsakelig til å behandle skabb, men leger kan også skrive ut medisinene for andre ting, for eksempel covid-19. Madsen mener at utstrakt bruk av ivermectin kan skape resistens hos skabb, altså gjøre behandlingen mindre effektiv.

– Det finnes ikke mange vidundermedisiner, sier han.

Legemiddelverkets Steinar Madsen tror ikke ivermectin er noen vidundermedisin.

Fikk nobelprisen i 2015

En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.

– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.

Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.

– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.

Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.

– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.

Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.

– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?

– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.

Overlege Anders Bugge synes ivermectin virker svært lovende.

– Stoler for mye på WHO

Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.

Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.

– Man burde kunne sette ned et utvalg som ser på dette uavhengig. Det fortjener det norske folk.