Norge

Sædprøven til savnet mann ender i Høyesterett

Familien ønsker å sammenligne DNA fra mannens sæddonasjon med uidentifiserte omkomne i utlandet. Høyesterett skal avgjøre om det blir mulig.

For andre gang på kort tid skal Høyesterett ta stilling til utlevering av DNA fra helsevesenets biobanker.
  • NTB

Mannen, som er antatt død etter at han forsvant i Oslo i 2010, var sæddonor på Oslo universitetssykehus. Problemet er at det biologiske materialet ikke kan utleveres uten samtykke.

Spørsmålet blir dermed om utleveringen kan skje på et antatt samtykke, skriver Rett24.

Sykehuset mener nei, noe påtalemyndigheten og mannens familie er uenige i. I januar ga Borgarting lagmannsrett under dissens tommel opp for utlevering.

– A er mest sannsynlig død, og han har muligens vært utsatt for en kriminell handling. Lagmannsrettens flertall finner det mest sannsynlig at han ville ha ønsket at familien skulle finne ut hva som hadde skjedd med ham, og at han derfor ville ha samtykket til utlevering av den aktuelle sædprøven – for å kunne fremskaffe en fullverdig DNA-profil, og dermed søke mot uidentifiserte lik i utlandet, skrev flertallet.

Mindretallet fant ikke grunnlag for å tillate utlevering basert på et antatt samtykke. Det ble også pekt på at det bør være lovgivers oppgave å ta stilling til problemstillingen, som nå ender i Høyesterett.

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Krim