Ordføreren frykter ettervirkninger blant unge: – La Oslo gå foran i vaksinekøen

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) mener at pandemien tærer på Oslos unge. Nå ber hun om at Oslos hardest rammede bydeler får vaksine først.

Ordfører Marianne Borgen var faddervakt for Oslos studenter tidlig i høst, før universitet og høyskolene ble stengt. Nå er hun bekymret for følgene koronatiltakene har hatt for de unge.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) har de siste ukene besøkt og snakket med unge i de delene av byen med høyt smittetrykk. Hun har vært med utekontakter i Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og har snakket med noen av de 50 koronavertene som jobber for å bremse smitten i bydel Stovner. Hun har hatt møter med en rekke frivillige organisasjoner.

Tilbakemeldingene gjør ordføreren urolig for både helsen og psyken til Oslos unge.

– Det er tydelig at det begynner å røyne på. Folk i Oslo er slitne. Nedstengningen har vart siden november, og vi har snart hatt et helt år med restriksjoner. For barn og unge er situasjonen ekstra krevende. De er slitne av å leve med all usikkerheten. De har fått ungdomstiden spist opp av koronatiltak.

Nå melder Mental Helse og andre organisasjoner om følgende for unge: Ensomhet, utrygghet, spiseforstyrrelser.

– Unge mister selvtillit og fremtidshåp av at de aldri får anledning til å få venner og oppleve en normal hverdag. Jeg frykter at dette vil få store konsekvenser på sikt, sier Borgen.

Les også

Mange unge søker hjelp. Politiet bekymret for utenforskap og ensomhet.

– I hele landets interesse

Derfor bønnfaller Borgen nå sentrale myndigheter om å vurdere vaksinasjonsstrategien på nytt. Hun mener at Oslo som pandemiens episenter bør prioriteres.

– Vi er nødt til å utfordre regjeringen til å vurdere strategien for vaksinasjon for å unngå langtidsvirkningene av denne pandemien. Jeg mener det bør være avgjørende at Oslo har vært nedstengt over lang tid. Enkelte deler av byen har hatt et vedvarende høyt smittetrykk lenge. Myndighetene bør prioritere vaksine der smittetrykket er høyest. Det tror jeg er i hele landets interesse.

Borgen peker på at dagens vaksinestrategi fører til at det settes doser i kommuner der det ikke finnes smitte, mens Oslos store vaksinesentre mangler vaksiner selv til prioriterte aldersgrupper.

– Det bør være en mulighet til å gå inn der smittetrykket er høyest. Folk beveger seg, og det bør være i alles interesse at man stopper viruset der flest blir smittet, sier Borgen.

– Hvis man frykter følgende av nedstengningen, burde ikke heller byrådet i Oslo da kutte ut restriksjonene for barn og unge?

– Oslo har hele tiden sagt at vi ønsker å prioritere barn og unge, men det er krevende. Oslo følger jo nasjonale retningslinjer. Problemet er at smittetrykket fortsatt er stort. Derfor bør man være forsiktige med å lette opp. Da risikerer vi at smitten kan blomstre opp igjen.

Les også

96 kommuner uten smitte er tildelt over 11.000 vaksiner. Denne oversikten viser hvor mye dårligere Oslo kommer ut.

– De yngre som sprer smitten

Hele befolkningen bør vaksineres der smittetrykket er høyest, mener Borgen. Derfor bør Oslo få en større andel av vaksinen som allerede er kommet til landet, mener hun.

– Da må vi vaksinere alle – ikke bare de eldste. Man bør ta hele lokalsamfunnet der smitten er høy. Her har smittesituasjonen ført til enorme konsekvenser for hele bysamfunnet. Næringslivet og kulturlivet blør. Vi har rekordhøy ledighet. Smitten er også størst i bydelene der man har store levekårsutfordringer. Korona rammer ulikt. Det er de under 65 år som sprer smitten, sier ordføreren.

– Betyr det at du også ønsker en geografisk prioritering innad i Oslo?

– Jeg synes det er naturlig å vurdere, men samtidig er det mobilitet rundt i byen. Vi bør prioritere bydeler med et spesielt høyt smittetrykk, Bildet kan raskt endre seg når en ser noen av konsekvensene av de muterte virusene. Derfor bør en prioritere vaksine der smittetrykket er størst og der faren for smitte er høyest.

FHI: – Kan føre til økt dødelighet

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere avvist byrådsleder Raymond Johansens krav om flere vaksiner til Oslo.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) står fast på dagens vaksineprioritering.

– Det har aldri vært tvil om at å levere flere vaksiner til Oslo, ville ha vært til fordel for Oslo. Men da må man ta vaksiner fra resten av Norge. Det vil øke dødelighet og tapte leveår i resten av landet, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Han peker på at det kommer smitteutbrudd i ulike deler av landet. Hvis Oslo får flere vaksiner, vil risikogruppene utenfor Oslo kunne være uten vaksinebeskyttelse når det skjer ny oppblussing i andre deler av Norge.

– Det ville ført til at enda flere leveår ville gått tapt, sier Bukholm.