Norske FN-veteraner syke etter Irak-oppdrag

19 av 46 veteraner fra det ukjente norske Irak-oppdraget i 1991 har fått helseplager og reaksjoner i ettertid.

Oberstløytnant Reidar Storvik var selv på FN-oppdrag i Irak i 1991. Han mener veteranene ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener.

Bergens Tidende har intervjuet 46 av i alt 67 veteraner som deltok i NorMedUnit/UNIKOM 1 i Irak 1991.

Konklusjonen er nedslående. Seks har posttraumatisk stresslidelse, en av disse har fått paranoid psykose. To har andre psykiske plager. Fire har hukommelsessvikt.

I tillegg går de samme plagene igjen hos flere av de 19 som melder om helseforandringer. De sliter med søvnvansker, konsentrasjonssvikt, stressreaksjoner, muskel og leddsmerter, mageproblemer, diabetes, utslett og luftveisproblemer.

Miljøgifter

— Etter det jeg vet har minst 30 prosent av deltagerne fått problemer med sykdom eller ulike plager og slitasjereaksjoner. Det er mye høyere enn vanlig på norske FN-oppdrag. Noen har alvorlige psykiske plager. Jeg vet også om flere som har fått kreft, sier oberstløytnant Reidar Storvik til Bergens Tidende.

Storvik deltok i Irak i 1991. I dag er han sjef for Troms militære sykehus.

FN-veteranene som har de største problemene knytter helseproblemene til opphold i Golfen. I tillegg til en svært stressende jobbsituasjon ble de eksponert for miljøgifter, oljebranner, eksplosjoner, vaksiner, insektmiddel og uranladet ammunisjon.

Lemlestede sivile

Andres lidelse har også satt varige spor. Over 100 lemlestede sivile irakere, skadet av miner, kom inn til den vesle norske sanitetsenheten i Umm Qasr i løpet av en hektisk tre ukers periode. Det gjorde oppdraget til et av de mest dramatiske norske FN-soldater har vært involvert i.

- Vi opplevde makabre synsinntrykk der nede, sier Storvik.

Han mener den sterkeste påkjenningen var knyttet til arbeidet med alle de lemlestede irakerne.

— I tillegg var det ingen som pratet med oss eller viste interesse da vi kom hjem, sier oberstløytnanten.

Møtte veggen

Storvik møtte selv veggen noen år etter oppholdet i Golfen.

– Det stoppet helt opp for meg. Jeg kom meg nesten ikke opp av sengen på tre måneder.

Smellen kom i en periode da han var ute av Forsvaret og jobbet som helse- og sosialsjef i hjemkommunen. Han kom seg på beina etter utbrentheten og var i full jobb etter seks måneder.

I 1999 returnerte han til Forsvaret. I dag fungerer han bra, men har fortsatt konsentrasjonsproblemer. Disse knytter han direkte til opplevelsene i den demilitariserte sonen mellom Irak og Kuwait for 17 år siden.

Posttraumatisk stress

Fem av veteranene med diagnosen posttraumatisk stresslidelse tjenestegjorde også i NorMedCoy/SA i Saudi-Arabia under selve Golfkrigen, før de dro med NorMedUnit/UNIKOM 1 til Irak etter krigshandlingene. Flere av veteranene var dermed i Golfen i over ett år, eksponert for blant annet vaksiner og forurensning.

Enkelte av deltagerne med mindre og diffuse helseproblemer er usikre og tar forbehold om at plagene kan komme av andre ting enn Golf-oppholdet.

Flere av de i alt 46 deltagerne BT har intervjuet har vært på andre utenlandsoppdrag før og etter FN-tjenesten i Irak.

Skuffet over Forsvaret

Oberstløytnant Storvik fikk for alvor øynene opp for veteranenes helseproblemer under 10-årssammenkomsten for NorMedUnit/UNIKOM 1 på Bæreia i 2001. I 2006 begynte han sammen med en bekjent å kartlegge omfanget av helseplagene.

Nå etterlyser han større engasjement fra forsvarsledelsen.

— Irak-veteranene har falt utenfor undersøkelsene som er gjennomført. Dessuten var det ikke klima for å snakke om slike problemer før. Det må ordnes en kommunikasjon mellom Forsvaret og NorMedUnit/UNIKOM 1, sier han.

De fleste veteranene BT har intervjuet er skuffet over Forsvaret. Gjennomgangstonen er unison.

— Dette var oppdraget det ikke skulle snakkes om, vi er glemt.

- Vi opplevde makabre synsinntrykk der nede, sier oberstløytnant Reidar Storvik.