Norge

På fremmarsj i åndens tjeneste

  • Forf>
  • <forf>didrik Sønderlind <

Kvinesdal 19. juli 1969. Demonstrasjonstog mot porno. I Kvinesdal gikk tusener av pinsevenner i protest-tog mot sexprofeter, porno, TV, radikal presse og moderne psykologer. Foto: PER ERVIK/AKTUELL/SCANPIX

  1. september samler norske pinsevenner seg i Oslo Spektrum for å feire hundreårsjubileum - med kronprins Haakon blant publikum. Karismatiske bevegelser vokser kraftig verden over.

Sosiologen Max Weber (1864-1920) mente at ettersom samfunnet ble mer og mer moderne, "ville religionen miste sin betydning". For nordmenn er det lett å tro at han hadde rett. Kirken utvikler seg i en liberal retning, samtidig som oppslutningen om gudstjenestene synker.

På offensiven.

Men mange steder i verden er bildet et helt annet. I Afrika, Asia og Latin-Amerika er kristendommen på offensiven. Her drives det misjon i stor skala, og kombinert med høye fødselstall gjør dette at religionsforskere mener at kristendommens tyngdepunkt i framtiden vil være i "det globale sør".Den viktigste rollen i denne misjonsprosessen spiller forskjellige karismatiske bevegelser, altså bevegelser som legger vekt på tungetale, profetier og troshelbredelse.Pinsebevegelsen er den største av disse karismatiske bevegelsene, og i Norge feirer den nå 100 år.

Den hellige ånd.

Dersom du snakker med en pinsevenn, er sjansen stor for at han eller hun ikke vil legge vekt på sin tilknytning til pinsebevegelsen og bare omtale seg selv som kristen.Men selv om pinsevenner selvfølgelig er kristne, er det sider ved deres trosliv som skiller dem fra andre former for kristendom — på samme måte som katolikker er forskjellige fra protestanter. Et vesentlig punkt er at pinsevenner mener at man må døpes når man er voksen nok til å ta et selvstendig kristent standpunkt.- Det som teologisk skiller pinsekristendom fra andre kristne retninger, er en mye sterkere vektlegging av den hellige ånden. Pinsevenner søker Den hellige ånds velsignelser, velsignelser som de kan ta med seg i hverdagslivet, forklarer Geir Lie.Geir Lie forsker på pinsebevegelsen og andre former for kristen karismatikk i Norge, og driver forlaget "Refleks". I disse dager gir forlaget ut "Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse", et ettbinds oppslagsverk om norsk karismatikk, med Lie som redaktør.

Nådegaver i pinsen

. Den hellige ånden er en del av kristendommens guddommelige treenighet, og opptar derfor alle kristne. Likevel er pinsevenner og andre karismatikere altså særlig opptatt av ånden. Grunnen er at det i Bibelen fortelles at nådegavene som pinsevenner er opptatt av slik som tungetale og troshelbredelse, kommer fra Den hellige ånd. Disse nådegavene kom over en forsamling av Jesu apostler og tilskuere i pinsen, dersom du lurte på hvor uttrykket pinsevenner kommer fra.Disse velsignelsene har en viktig funksjon utover den gevinsten det gir den som mottar dem.- Mange karismatiske kristne er opptatt av evangelisering, og vil gjerne vinne andre for sin tro. For å bevise at troen er sann, peker man derfor ofte på det man kan forstå som "tegn" fra Gud og Den hellige ånd, understreker Lie.Her er vi ved kjernen i det som vil være uvant for mennesker som er vant til kristendommen slik man møter den i Den norske kirke.

Tungetaler.

For disse "tegnene" kan være at man taler i tunger, altså at man under det man oppfatter som påvirkning av Den hellige ånd snakker språk man ikke selv forstår.Andre tegn kan være at man opplever at Gud snakker direkte til en selv, at man får se ukjent ting i fortid eller fremtid (profetier), får svar på bønner, eller blir helbredet fra sykdommer gjennom håndspåleggelse.- Tungetale, bønnesvar og troshelbredelse er ting som ikke uten videre lar seg forklare internt uten å bruke Gud som forklaring, og som tilfredsstiller et behov for troverdighet utad, sier Lie.

Overskrider grense.

Han mener disse grenseoverskridende opplevelsene er viktige for å forklare pinsebevegelsens suksess.- Det er neppe tilfeldig at karismatikken har fått et sterkt nedslag i kristenheten samtidig som andre former for nyreligiøsitet vokser. Erfaringer av det guddommelige og oversanselige er også noe mennesker som ikke definerer seg som kristne har. Dette er noe som ligger i tiden, sier Lie.

Subkultur i Norge.

— Hvor stor er pinsebevegelsen i Norge i dag?- Jeg vet ikke, men jeg kan tenke oss at vi er rundt 50 000 dersom vi legger sammen pinsevenner og andre karismatikere, forteller Lie, som selv tilhører den karismatiske delen av baptismen.- Vi er en liten subkultur som gjør oss bemerket når én av våre predikanter sier noe dumt, men vi tror vi er mange, sier Lie med mer enn et snev av selvironi.

Finnes overalt.

På verdensbasis er det annerledes. Her er pinsebevegelsen et enormt fenomen.- Pinsevennene er overalt. De er ikke en halv milliard, som en del av dem påstår, som pinsevenner og enkelte statistikere liker å tro. Likevel er de mange, og de har hatt stor innflytelse, sier Lie.Han vil ikke spekulere i hvor mange pinsevenner som finnes på verdensbasis, med henvisning til at han "er like uvitende som alle andre som tror de vet".Men selv om han er skeptisk til den halve milliarden enkelte forskere opererer med, mener han at pinsebevegelsen har mange tilhengere. Når man kombinerer høye tilhengertall med sterk misjon og det faktum at disse bor i verdensdeler med høye fødselstall, er det klart at pinsebevegelsen vil bli viktigere og viktigere.En annen grunn til pinsekristendommens suksess, er at en er veldig tilpasningsdyktig. På grunn av bevegelsens mangslungne røtter er den fleksibel, og har lett for å tilpasses til de lokale forholdene dit den kommer.At pinsebevegelsen har gudstjenester med ekstatisk sang og sterke følelser, har gjort at den passer godt mange steder utenfor Vesten. Det som nærmest virker ugudelig på en tilkneppet nordeuropeer kan virke som den naturligste tilbedelsesform i verden for en afrikaner.

Les også

Utfordrer pavekirken

Lillestrøm 31. mai 2005. Pinsevenn og pastor i Oslokirken, Jan Aage Torp vil boikotte Valgerd Svarstad Haugland fordi hun støtter homo-parade. Foto: TROND SOLBERG/VG