Norge

Bhatti frifunnet for terror

Terrortiltalte Arfan Bhatti smilte da domsavsigelsen startet. Til venstre hans forsvarer, advokat John Christian Elden.

Arfan Qadeer Bhatti (30) er frifunnet for terroranklagene.

  • Olav Røli
  • Randi Randi Johannessen Buckley
  • Knut A. Knut A. Nygaard

Les også:


Opplesningen av dommen startet klokken 10.00.

Etter rettens bemerkninger leste tingrettsdommer Kim Heger opp domsslutningen i Norges første terrorrettsak. Les tingrettens

Les også

Domsslutningen i terror-saken

. Påtalemyndigheten mener Bhatti var i ferd med å

Les også

Tiltalt for terror-<br/>planer i Oslo

mot både den israelske og den amerikanske ambassade i Oslo, og for å ha planlagt å

Les også

- Bhatti ville skyte kvinner og barn i synagogen

ved det mosaiske trossamfunns synagoge på St.Hanshaugen i Oslo. Dommeren viste under domsopplesingen til at terskelen for å falle inn under terrorparagrafen skal være høy, og at beviskravene er strenge. Det kreves i tillegg at handlingen er begått i terrorforsett.

Forvaring

Retten mener ikke at Bhatti og medtiltalte Andreas Bog Kristiansen (28) inngikk en bindende og alvorlig ment avtale om å gjennomføre terroranslag. Retten dømmer Bhatti til forvaring i åtte år med en minstetid på fire år.

655 dager trekkes fra for varetekt. Det betyr at Bhatti kan søke om prøveløslatelse allerede om to år. Men, om han kan også bli sittende betydelig mye lenger i forvaring. Retten mener gjentakelsesfaren for alvorlige voldshandlinger er stor, og viser til at de forhold han nå dømmes for er svært alvorlige. Flere sakkyndige har konkludert med at Bhattis diagnose, som er dyssosial personlighetsforstyrrelse, er dyster. — Prognosene for Bhatti er svært dystre, sa dommeren da han leste opp domsslutningen.

Lang forbryterkarriere

Dette har retten tatt med i betraktning da eventuell forvaring skulle vurderes. Også hans lange karriere med alvorlige forbrytelser og lange fengslesstraffer var sentrale i forvaringsvurderingen. - Det er svært alvorlige forhold han nå dømmes for, noe som ville gitt nær 6 års fengsel. Men en slik dom vil ikke gi tilstrekkelig samfunnsvern, sa Heger, og avsa forvaringsdommen.

Bhatti smile og kikket bort mot medtiltalte Kristiansen da det ble klart at han ble frifunnet for terrorplaner mot de to ambassadene og synagogen. Han valgte å ta betenkningstid da dommen ble lest opp. - Jeg skjønner veldig dommen godt, sa han til dommeren. - Jeg er glad for at han ble frifunnet for terroranklagene, men er uenig i at han er funnet skyldig i å ha medvirket til å skyte mot synagogen, sa Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden til pressen. Elden mente saken mot Bhatti hadde gått fra å være en terrorsak til å bli en ordinær kriminalsak.

Lite konkret

Det finnes ikke bevis for konkrete terrorplaner, mener retten, som heller ikke finner det bevist at Bhatti planla konkrete anslag mot ambassader. Heller ikke skytingen på synagogen på St.Hanshaugen anses som en terrorhandling. - Det finnes ikke ett eller flere håndfaste bevis for at de tiltalte stod bak skytingen, sier dommer Kim Heger. På bakgrunn av det samlede bevisbildet finner retten det imidlertid hevet over tvil at Bhatti stod bak skytingen, som anses som grovt skadeverk. - Bhatti har spilt en rolle og vært medvirkende årsak til skytingen. Han hadde motiv, var på rett sted og til rett tid. Han har også lagt for dagen en vilje til å skyte mot stedet, sier dommeren.

Springende samtale

Under opplesingen av rettens kjennelse henviste dommeren til en samtale som fant sted da de to satt i en bil ved Skillebekk i Oslo og senere kjørte forbi USAs ambassade i august 2006. Denne samtalen oppfattes som helt sentral i retten. - Jeg synes du burde avlyse det, altså. Jeg har tenkt ut flere argumenter for at du ikke skal gjøre det, sa Kristiansen til Bhatti under en samtale som retten har fått avspilt tidligere. Dommeren viser til at terrorplanene fremstår som svært lite konkrete, og finner at dette ikke er tilstrekkelig bevis for å dømme Bhatti for terrorforbund.

Terror og jenter

Dommeren sier under domsavlesningen at samtalen inneholder skremmende tanker og ideer, men at den må forståes i sin rette sammenheng. Han viser til at samtalen som fant sted var svært springende, og dreide seg om alt fra ransplaner, jenter, trening og anslag mot USAs ambassade til å "ta seg en matbit". Både Kristiansen og Ibrahim Øzbabacan (29) ble frikjent i retten.

Kvinne sov i boligen

Dommeren slår fast at Bhatti initierte og medvirket til skytingen mot et hus på Kolsås i Bærum, selv om han selv ikke var på stedet. Bhatti opererte her som torpedo, men det er ikke klart hvem som fysisk avfyrte skuddene. Det var en familie i huset under skytingen, som ble utført med maskinpistol.

Bhatti ble dømt for medvirkning til drapsforsøk for dette forholdet. Retten finner det i tillegg bevist at Bhatti avfyrte i alt 17 skudd med en maskinpistol

Les også

Bhatti pepret huset til dame (76) med maskinpistol: - Jeg angrer

i Asker natt til 1. august 2006. Flere av skuddene gikk gjennom veggen og inn i boligen mens kvinnen lå og sov. Hun ble ikke truffet. Bhatti hevder at han skulle skremme kvinnens sønn, og at han ikke visste at det var noen i huset. Retten domfeller Bhatti for skytingen, men han frikjennes for at skytingen var forsøk på drap. Bhatti er domfelt en rekke ganger for alvorlige trusler og vold, samt pengeutpressing. Han var 16 år da han fikk sin første dom.

Les også

  1. Aktor: Ikke tvil om at Bhatti er terrorist

  2. Forsvarte Bhatti med Ibsen-sitat

  3. Vitne nr. 63, Kåre Willoch

  4. Bhattis alibi:<br/>- Jeg røykte hasj

  5. Smilte da alvoret startet

Arfan Q. Bhatti vakte oppsikt da han stilte i lusekofte til rettssaken. Her med forsvarer John Christian Elden.