14 års fengsel for hovedmannen bak P-husdrapet i Oslo

Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel. 

Drapet skjedde i dette parkeringshuset på Grønland.
  • NTB

I juni 2014 ble Khai Ngoc Dinh funnet skutt i et parkeringsanlegg på Grønland. Han ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus, men døde trolig momentant. Fem menn ble senere tiltalt for drapet.

Politiet mente drapet var hevn for at Dinh ble frikjent for drapet på broren til den hovedtiltalte i 2012. Hovedmannen, som i dag er 40 år, erkjente drapet, men ikke at det var planlagt.

– Nå er min klient domfelt i tråd med sin egen erkjennelse. Han er frifunnet for overlegg, og det er veldig hyggelig. Det er han og vi godt fornøyd med, sier hans forvarer Trygve Staff til NTB.

«Bar preg av ren henrettelse»

40-åringen, som erkjente å stå bak alle de sju skuddene, ble dømt for forsettlig drap. Straffen, som også omfattet andre forhold, herunder brudd på våpenloven, ble satt til fengsel i 14 år og seks måneder. Det ble i skjerpende retning lagt vekt på at drapet bar preg av å være en ren henrettelse.

Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap. De er dømt til fengsel i henholdsvis elleve år, åtte år og seks måneder, og seks år og seks måneder.

Én ble dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter. Han er dømt til fengsel i tre år.

Avdødes samboer og sønn ble hver tilkjent 200 000 kroner i oppreisning.

Ny behandling i lagmannsretten

Da saken ble behandlet i tingretten erkjente 40-åringen at det var han som skjøt og drepte avdøde. Han ble tiltalt for overlagt drap. De fire andre, som også var til stede da drapet fant sted, ble tiltalt for medvirkning til overlagt drap.

I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen, til dommer på mellom 18 og 10 år. De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne. I april i år ble saken behandlet som meddomsrett med andre dommere.

Her ble de dømt for forsettlig drap, ikke overlagt drap, og dermed ble alle straffene redusert fra tingrettens behandling.

– Dette er en endelig avgjørelse i skyldspørsmålet, og det er kjærkomment, sier Staff.