Lommedalen-saken: Moren nekter straffskyld – holdt på å besvime

– Jeg erkjenner ikke, svarte Camilla Lem Heggelund da hun ble spurt om hun erkjenner straffskyld for datterens død.

På denne hytta i Øystre Slidre kommune i Valdres ble Angelica funnet død nyttårsaften 2015.
  • Håkon Letvik

Blek og tydelig preget av sakens alvor kom Camilla Lem Heggelund inn i rettssalen like før klokken 9 mandag formiddag.

– Hun må få sette seg, hun holder på å besvime, sa forsvarer Ann Turid Bugge da aktor hadde kommet halvveis i opplesningen av tiltalen.

Den tiltalte ba selv om å få forlate salen:

– Jeg kan ikke, jeg går i bakken, sa den tiltalte, og ble fulgt ut til et bakrom.

Advokat Aasmund Sandland sammen med den tiltalte moren fra et tidligere fengslingsmøte.

Delvis ufør etter dødsfallet

Den største rettssalen i Gjøvik tinghus er fullsatt av pressefolk og tilhørere.

74 vitner er innkalt i saken som skal vare i fire uker.

Til stede er også Angelica Heggelunds besteforeldre og far, sammen med sin bistandsadvokat Marianne Stein. Faren har kommet fra USA for å avgi forklaring onsdag og for å følge rettssaken de første to ukene.

Da sorenskriver Pål Prestesæter satte retten og gjennomgikk sakens formaliteter, svarte Heggelund med lav stemme på de spørsmål hun ble stilt om personalia, adresse og arbeidsforhold.

– Jeg er 50 prosent uføretrygdet på grunn av det som har skjedd, svarte hun.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (t.v.) mener Angelicas mor har ansvaret for at datteren døde, mens forsvarer Aasmund Sandland mener det ikke skulle vært reist noen straffesak i det hele tatt.

Veide 21,7 kilo da hun døde, veide 41,2 fem måneder tidligere

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe leste opp den alvorlige tiltalen, som er tatt ut etter straffelovens paragraf 219, den såkalte familievoldsparagrafen.

Påtalemyndigheten mener at den 13 år gamle Angelica var så avmagret og svak at hun var i livsfare, men at moren likevel unnlot å skaffe hjelp til henne. Jenta hadde vekt på 21,7 kilo og ble funnet livløs på et soverom i hytta da ambulansepersonalet kom frem til hytta på Beitostølen om kvelden nyttårsaften 2015, får retten forklart mandag.

Da hun ble veiet hos fastlegen i august, var vekten 41,2 kilo.

– Fra utskrivelse fra Drammen sykehus 5. februar og frem til 31. desember i Lommedalen i Bærum kommune og på Beitostølen i Øystre Slidre kommune og/eller andre ganger, unnlot hun gjentatte ganger å sørge for at hennes datter Angelica Elisabeth Lem Heggelund, fikk nødvendig helsehjelp og behandling, leste statsadvokaten.

Etter at den tiltalte moren fikk forlate rettssalen, begynte aktor så med sitt innledningsforedrag, som beskriver hva påtalemyndigheter mener har skjedd i saken.

Les også

74 vitner skal kaste lys over 13-åringens død

Moren ringte AMK

– Den 31. desember 2015 klokken 19.07 ringte Heggelund til AMK ved Sykehuset Innlandet. Heggelund ga uttrykk for at hennes datter på 13 år var veldig dårlig, svimmel og ble borte og etter hvert bevisstløs og med mulig hjertestans. Operatøren ba da om at det ble startet hjerte- lungeredning og instruerte i dette. Det ble sendt en ambulanse mot stedet. En luftambulanse ble også tilkalt og brannvesenet ble også rutinemessig sendt mot stedet, sa førstestatsadvokat Dymbe.

Senere i rettssaken vil opptaket av den 40 minutter lange samtalen med AMK bli avspilt.

16.000 tekstmeldinger gjennomgått

Aktor sa i sitt innledningsforedrag at det finnes rundt 16.000 tekstmeldinger i saken, mange av dem mellom mor og datter, også mens de befant seg på hytta i Valdres i tiden før 13-åringen døde.

– En del av disse tekstmeldingen vil bli lagt frem i retten, sa aktor.

Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledningsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing, og hvordan den tiltalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.

Mobbing ikke viktig for saken

Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.

– Dette har det vært stort fokus på fra tiltaltes og forsvarets side. Det er divergerende opplysninger om dette. Det er på det rene at det har forekommet hendelser; divergensen går på om dette ligger innenfor det man må forvente av kontroverser mellom barn eller om det er regelrett mobbing. Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt til dette. Det er helt på det rene og uomtvistet at Angelica utviklet spiseforstyrrelse, sa aktor.

Strid om tiltaltes helsetilstand

Førstestatsadvokaten sa også at det like før rettssaken har kommet flere henvendelser om tiltaltes helsetilstand, og om hun kan være til stede i retten.

– En lege har gitt erklæring om at hun ikke var i stand til å være til stede i retten etter å ha avgitt forklaring, sa statsadvokaten.

Han sørget for å få kvalitetssikret denne legeerklæringen hos en annen lege, men tiltalte møtte ikke opp. Legeerklæringen ble deretter sendt til Den rettsmedisinske kommisjon.

– Jeg håper å få svar på den i løpet av morgendagen, sa statsadvokaten.

Forsvarer: Over 200 konsultasjoner tilknyttet anoreksi

Forsvareren, advokat Aasmund Sandland, sa i sine bemerkninger at anoreksi er et vekttap som fremkalles av pasienten, en kronisk og langvarig lidelse.

– Dødeligheten overgås bare av kreft og ulykker, sa advokaten, og viste til første journalnotat 29. mars 2012 om anoreksi, da Angelica var ni år.

– Siden den gang har Angelica og hennes mor hatt nærkontakt med 13–14 helseinstitusjoner, primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenestene. Det har resultert i over 200 konsultasjoner, tilknyttet sykdommen. Årsaken til sykdommen vil i forhold til saken ikke stå sentralt. Mediene og ulike tilsyn har vært opptatt av årsaker, sa forsvareren.

Han mente det kan konstateres at moren viet store deler av sitt liv til en ting: Å få datteren frisk.

Forsvarer: Sviktende samhandling

– Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret. Med det saken er det klart at saken ikke kan avgrenset til tidspunktene i tiltalen, en tiltale om vold og mishandling i nære relasjoner. Tiltalen fremstår som provoserende, sett fra denne side. Vi vet at anoreksi dreper, sykdommen tar liv i Norge og i resten av verden, sa advokat Sandland.

Forsvareren pekte på at det i USA dør 8.500 hvert år som følge av spisevegring.

– Men det finnes ikke spor av strafferettslig forfølging av foresatte til disse barna. Og det finnes ingen lignende sak i Norge, sa advokaten.

Dette skjedde i tiden før 13-åringen ble funnet død.