Norge

Vil ha klare svar fra menigheten

TYSFJORD (Aftenposten): Lokalbefolkningen i Tysfjord er sterkt preget av overgrepssakene som er avslørt denne helgen. Ordføreren krever svar fra den læstadianske menigheten.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (AP) forteller at bygden er sterkt preget av overfallssakene som har kommet frem den siste tiden.
  • Ingvild Fjelltveit
    Ingvild Fjelltveit
Den læstadianske menigheten på Drag i Tysfjord. Menigheten ville ikke kommentere overgrepssakene overfor Aftenposten.

– Jeg er sint og fryktelig trist for at unge mennesker i lokalmiljøet vårt har måttet oppleve disse tingene, sier Ann Brattaker.

De mørke skyene som har hengt over Tysfjord søndag har lettet litt når hun møter Aftenposten i vakre naturomgivelser på Drag. Brattaker har selv to voksne barn, og har tenkt mye på de 11 personene som i går sto frem i VG Helg og fortalte om seksuelle overgrep.

– Det er forferdelig å tenke på at jenter og gutter her har opplevd overgrep, og at mange i tillegg ikke har blitt hørt når de har fortalt om det. Jeg reagerer med vanntro over at det har kunnet skje, sier hun.

Ann Brattaker er en av mange i lokalbefolkningen på Tysfjord som reagerer med sinne og tristhet på at mange unge har opplevd seksuelle overgrep i Tysfjord.

Tar avstand fra praksis

Den læstadianske menigheten har en sterk posisjon i Tysfjord, og har fått mye kritikk for måten de håndterer mistanke om overgrep på. Ifølge menighetens retningslinjer, skal predikanter først undersøke forholdene selv, før de tar kontakt med foreldre og andre instanser.

Den læstadianske menigheten i Tysfjord ville ikke uttale til Aftenposten, og viser til talsmannen for Den læstadianske forsamlingen i Norge. Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med talsmann Odd Fagerfjord.

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen sier han tar sterk avstand fra menighetens rutiner rundt håndtering av overgrep, slik talsmann Odd Fagerfjord har beskrevet dem.

– Vi kommer til å ta kontakt med menigheten til uken og gjøre det helt klart at de ikke kan ha slike rutiner rundt det å melde fra om overfall, sier Johansen til Aftenposten.

Kristeamet: - Folk er i sjokk

Det er folketomt i gatene på Drag i Tysfjord søndag. Kriseteamet som er satt av kommunen for å bistå folk som ønsker hjelp etter gårsdagens avsløringer om omfattende overfall, forteller at mange av dem de har snakket med er sterkt preget.

– Vi har vært rundt i lokalmiljøet og snakket med ulike personer og grupper, og de fleste er fortsatt sjokkpreget, sier Morten Aspaas, pleie- og omsorgsleder i Tysfjord kommune. Han har vært en del av kriseteamet i helgen.

Kommunen har fått kritikk for å ikke gjøre nok for å nå den samiske befolkningen, og at krisehjelpen ikke vil bli benyttet av dem som trenger den.

– Jeg forstår at mange i det samiske miljøet ikke har tillitt til kommuneapparatet, på grunn av måten den samiske befolkningen historisk har blitt behandlet av norske myndigheter. Vi blir sett på som et maktapparat, sier Aaspaas.

Han sier likevel at han opplever at en boble er i ferd med å sprekke, og at flere fra det samiske miljøet ønsker å snakke med kriseteamet.

– Mange vil nok ha behov for hjelp og noen å prate med i tiden fremover, sier Aspaas.

Les mer om

  1. Tysfjord