Norge

Flere kommuner i Viken innfører strengere tiltak

Oslo og flere kommuner rundt hovedstaden ble torsdag pålagt å innføre skjerpede tiltak for å få bedre kontroll over omikronviruset. Nå vil flere kommuner i Viken innføre de samme tiltakene.

Kongsberg er blant kommunene som vil innføre strengere tiltak.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Torsdag ettermiddag ble det klart at regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo, Asker og Bærum. I tillegg gjelder det kommunene som tilhører opptaksområdet til Ahus universitetssykehus, deriblant Lillestrøm, Nes og Gjerdrum. Totalt dreier det seg om 22 kommuner.

Nå vil flere andre kommuner i Viken også innføre de samme forsterkede tiltakene.

Det gjelder både Kongsberg, Øvre Eiker, Jevnaker og Lunner kommune.

Ordfører Harald Tyrdal i Lunner kommune sier de vil slutte seg til de regionale tiltakene etter en sterk anbefaling fra statsforvalteren i Viken.

– Ja, vi vil slutte oss til smitteverntiltakene som regjeringen fattet i ettermiddag, sier Tyrdal.

Også Kongsberg kommune har sammen med Øvre Eiker bedt om å være omfattet av de regionale tiltakene regjeringen nå iverksetter for Oslo og andre sentrale kommuner på Østlandet.

– Vi har fått bekreftet at forskriften gjelder for Kongsberg fra og med midnatt, skriver kommunalsjef Tone M. Svenkerud i Kongsberg kommune i en SMS til Aftenposten.

Gul beredskap på sykehusene i Vestre Viken

Kommuneoverlege Marthe Amanda Ottersen Bergli i Jevnaker kommune sier de innfører skjerpede tiltak etter en totalvurdering av smittesituasjonen.

– Vi har per nå ikke mistanke om omikron i Jevnaker kommune, men antar at den sannsynligvis vil nå oss i løpet av kort tid. Det faktum at sykehusene i Vestre Viken HF i sin helhet gikk over i gul beredskap kl. 16 i ettermiddag, gjør også at vi føler det er riktig å slutte oss til Statsforvalterens oppfordring om å være med i den regionale tiltakspakken, skriver Bergli i en epost til Aftenposten.

Velger ikke å innføre strengere tiltak

Andre kommuner i Viken kommune, som Aftenposten har snakket med, velger ikke å innføre de skjerpede tiltakene. Det gjelder Fredrikstad, Drammen og Lier.

Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen, sier at de foreløpig følger regjeringens anbefalinger.

– Vi forholder oss til regjeringens vedtak, og der er ikke Drammen med. Vi kan ikke utelukke at Drammen blir omfattet av de regionale vedtakene på et senere tidspunkt, og vi følger situasjonen nøye, sier Myrvold Berg.

Skjerpede tiltak

Disse tiltakene vil gjelde i Oslo og omegn fra midnatt 2. desember:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Det gjelder i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. (gjelder ikke for barn under 12 år)
 • Påbud om hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.
 • Begrensning på antallet for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder med skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset