Norge

B2C på klagetopp

Tidligst om ett år får forbrukermyndighetene effektive sanksjonsmidler mot selskapet på klagetoppen for useriøs virksomhet.

  • Forf>
  • <forf>sveinung Berg Bentzrød <

I går gikk høringsfristen ut for forslaget til ny markedsføringslov. Her foreslås det at Forbrukerombudet skal få rett til å ilegge virksomheter som bryter loven såkalte overtredelsesgebyrer. Med denne i hånden ville ombudet ifølge juridisk rådgiver Frode Elton Haug forlengst ha ilagt slike gebyrer til kraft— og telefoniselskapet B2C. Hittil i år har forbrukermyndighetene mottatt over 1000 telefonklager på B2C, om bl.a. villedende markedsføring og innkreving av urettmessige fakturaer.Men ifølge seniorrådgiver Camilla Closs Walmann i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) kan loven tidligst tre i kraft om ett år. Flere kan også underveis komme til å motsette seg at Forbrukerombudet får det nye verktøyet, slik Sparebankforeningen gjør i en høringsuttalelse.

Brytekamp uten ende.

Nettopp den årelange brytekampen mellom B2C og forbrukermyndighetene viser ifølge Elton Haug svakheten ved dagens sanksjonsmidler.Til tross for at ombudet allerede i fjor sommer konstaterte grove overtramp for villedende markedsføring, for fakturaer som ble sendt personer som ikke klart har sagt ja til å være kunder, og for flere brudd på angrefristloven, har B2C ifølge ombudet fortsatt sin useriøse virksomhet.Heller ikke synes selskapet å ha tatt på alvor krav fra ombudet om å legge om praksisen for innkreving av penger, etter at B2C for en tid tilbake startet egen inkassovirksomhet. Dette var en følge av at fem inkassoselskaper i tur og orden brøt samarbeidet med B2C.Den 23. oktober mottok en kunde som forlengst har brutt forholdet til B2C følgende sms fra selskapet: Du har ikke betalt faktura og kravet vil derfor inndrives rettslig med ekstra gebyrer hvis vi ikke mottar betaling innen 1.11.06 mvh. B2C NORGE AS.- Vi følger også denne problemstillingen, og har mottatt flere lignende henvendelser, sier Elton Haug.Det hjalp heller ikke at Markedsrådet i august vedtok at det kunne skrives ut sekssifrede tvangsgebyrer mot B2C, om de fortsatte med villedende markedsføring og ugyldige fakturaer. Et nytt selskap ble opprettet, kalt Elitele Broadcom, som får levert strøm fra B2C, og som er nært knyttet til B2C bl.a. gjennom felles styrerepresentanter.- Vi ser på om vedtaket i rådet er relevant også for Elitele, men i utgangspunktet må vi starte på nytt med å se på dette selskapets markedsføring, sier Elton Haug.

Les også

Ønsker ikke besøk

På denne adressen i Nydalen holder B2C til. Men forsøk på å bruke ringeklokken fører ikke frem.