Politimann for retten – skal ha misbrukt makt for å få sex

En betrodd politimann i Vestfold misbrukte makten stillingen ga ham til å skaffe seg sex med tre kvinner, blant dem en rusavhengig informant, ifølge tiltalen.

Spesialenheten har tiltalt en betrodd polititjenestemann i Vestfold politidistrikt for å ha misbrukt stillingen sin til på skaffe seg sex med tre kvinner. Nå kommer saken for retten.

Nå må mannen møte i retten, tiltalt for å ha misbrukt den makten han hadde som politiførstebetjent til å skaffe seg sex med tre kvinner.

De fornærmede har til felles at de på en eller annen måte var involvert i saker tiltalte hadde befatning med som politimann. En av dem var dessuten mannens informant gjennom en årrekke og en del av narkotikamiljøet, ifølge tiltalen.

Saken starter i Vestfold tingrett mandag 16. august. Det er satt av snaut tre uker til saken.

Tiltalte avviser kategorisk anklagene i tiltalen og benekter å ha hatt seksuell omgang med noen av dem.

– Min klient har fra første stund stilt seg helt uforstående til anklagene fra de fornærmede. Han kommer ikke til å erkjenne straffskyld etter tiltalen – med unntak av forholdet som gjelder oppbevaring av våpen og ammunisjon, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Thomassen.

Mangeårig forhold

Kvinnen som er fornærmet i det alvorligste tiltalepunktet, var enten fornærmet, vitne, siktet, mistenkt eller domfelt i en rekke ulike saker som tiltalte etterforsket. Den seksuelle omgangen skal ha foregått gjentatte ganger i årene fra 2015 til 2019 – parallelt med at hun ga tiltalte opplysninger om det lokale narkotikamiljøet.

«Han kjente hennes problematiske samlivsforhold og avhengighet av rusmidler, hvilket gjorde det lettere å utnytte posisjonen som polititjenesteperson for å oppnå den seksuelle kontakten», heter det i gjerningsbeskrivelsen i tiltalen.

– Det er klart at dette er en alvorlig sak. Det har vært en omfattende etterforskning. Vi kommer til å føre en rekke vitner og fremlegge betydelig dokumentasjon, sier Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker.

Skal ha truet fornærmet

Da Spesialenheten hadde startet etterforskning, skal den betrodde tjenestemannen ha truet kvinnen for å få henne til å samkjøre sin forklaring med hans. Han skulle spre informasjon i narkotikamiljøet om hennes kontakt med politiet hvis hun ikke benektet overfor etterforskerne at de to hadde hatt sex med hverandre og at hun hadde gitt ham informasjon om det lokale narkotikamiljøet, ifølge tiltalen.

Også en annen av de fornærmede skal ha blitt bedt om å lyve til Spesialenheten. Tiltalte skal ha misbrukt posisjonen sin til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved to anledninger, ifølge tiltalen.

– Han nekter ikke for at han har snakket med de to fornærmede, men samtalene har ikke hatt det meningsinnholdet som Spesialenheten legger til grunn. De har ikke hatt noe med forsøk på å påvirke henne til å forklare seg usant, sier Thomassen.

Ulovlig våpen

Tiltalte skal over en periode på rundt et år ved en rekke anledninger hatt seksuell omgang med en tredje fornærmet, samtidig som han var etterforsker i en sak som omhandlet mishandling i nære relasjoner, der hun var fornærmet, ifølge tiltalen.

Tiltalen omfatter også et par tilfeller av tjenestefeil, samt ulovlig oppbevaring av et skytevåpen samt store mengder ammunisjon. Mannen vil erkjenne skyld for våpenpostene.