Sentrum-topper etter skatte-avsløringen: Full tillit til Lippestad

Sentrale Sentrum-politikere vil ikke svare på hva de synes om partileder Geir Lippestads regelbrudd. Men de har full tillit til ham.

Nestleder Kristin Walstad vil ikke svare på hva hun og den øvrige partiledelsen i Sentrum synes om at partileder Geir Lippestad bevisst lot være å betale skatter og avgifter.

Fredag avslørte Aftenposten at partileder i Sentrum, Geir Lippestad, valgte å bryte loven.

Han lot være å betale over en halv million kroner i skatter og avgifter som advokatfirmaet hans skyldte skattemyndighetene.

Etter gjentatte varsler endte det med tvangsinnkreving.

I tillegg til å være daglig leder, styreleder og eneeier av Advokatfirmaet Lippestad, er Geir Lippestad partileder for det nyetablerte partiet Sentrum. Han står på førsteplass på partiets Oslo-liste til høstens stortingsvalg.

Nå slår sentrale partimedlemmer ring rundt sin partileder.

Her er partiets prinsipper

Partiet Sentrum er inspirert av kristensosialistisk tenkning, ifølge en egen tillitsavtale for partiets medlemmer. Her står det også:

  • «Velgernes tillit er en forutsetning for vårt arbeid og deltagelse i politikkarbeidet, både lokalt, regionalt og nasjonalt».
  • «Partiet Sentrum vil fremme en anstendig samfunnsdebatt som gir håp, fremmer tillit og tro på demokratiet».
  • «Vi vil leve som vi lærer, også i partiarbeidet».

Slik gikk det da Aftenposten kontaktet sentrale medlemmer av det ferske partiet om partilederens skattesak.

«Full tillit»

Kristin Walstad er første nestleder og stifter av partiet. Hun ønsket først ikke å uttale seg om saken, da Aftenposten tok kontakt.

Litt senere tikket følgende tekstmelding inn:

«Vi har fortsatt full tillit til Lippestad. Vi er i full sving med valgkamp i Troms og Finnmark i disse dager».

Aftenposten fikk ikke svar på disse oppfølgingsspørsmålene:

  • Betyr det at partiledelsen også stiller seg bak det valget Lippestad tok, da han i strid med loven unnlot å betale skatter og avgifter?
  • Er handlingen i tråd med partiets verdigrunnlag?
  • Hvordan vil partiet håndtere denne saken videre?

Tause partifeller

Randi Rosenqvist fikk mye oppmerksomhet for sine vurderinger av terroristen i 22. juli-saken, som Geir Lippestad var forsvarer for.

Nå figurerer den profilerte rettspsykiateren på annenplassen i Partiet Sentrums stortingsliste i Oslo, rett under Lippestads førsteplass.

Randi Rosenqvist, annenkandidat for Sentrum i Oslo.

Men hva Rosenqvist som Sentrum-politiker mener om Lippestads regelbrudd, vil hun ikke dele med Aftenpostens lesere:

– Jeg hadde ikke kjennskap til saken før jeg leste om den i Aftenposten, og har ikke vært i kontakt med noen om saken etter jeg leste den heller. Jeg har derfor ingen kommentarer, sa Rosenqvist da vi ringte henne om saken lørdag kveld.

Per tekstmelding bekreftet etterpå Rosenqvist at hun, i likhet med nestleder Walstad, har full tillit til partileder Lippestad.

Heller ikke Simen Bondevik, leder av Unge Sentrum, ønsket å stille til intervju. Også han besvarte henvendelsen per tekstmelding lørdag kveld:

– Jeg har full tillit til Geir Lippestad som partileder. Jeg mener vi trenger Geir og Sentrum som setter kampen mot utenforskap først og tar klimakrisen på alvor, skriver Bondevik.

Kristin Walstad, Simen Bondevik og partileder Geir Lippestad presenterte Partiet Sentrum den 19. mai i år.

Tilbyr krisehjelp

Det er Advokatforeningen som er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen forvalter også de norske reglene for god advokatskikk. Ifølge reglene er en advokats oppgave er å «fremme rett og hindre urett».

– Advokater, som alle andre, skal følge lover og regler, sier Merethe Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke kan kommentere konkrete forhold ved Lippestad-saken.

– Men det er særlig viktig at advokater holder seg innenfor regler som gjelder drift og økonomi av advokatvirksomheten, sier hun.

– Derfor har Advokatforeningen et tilbud om rådgivning og eventuell krisehjelp til medlemmer som opplever problemer med dette.

Advokater skal følge lover og regler som alle andre, opplyser generalsekretær Merete Smith.