Foreslår å lage enda et nytt jernbaneselskap

Det er ikke bare dårlige grunnforhold som forsinker jernbaneutbygging, sier Venstre. De vil ha et nytt jernbaneselskap til å rydde opp.

Alf Louis Solvang og Iselin Eng er ingeniører i Bane Nor. I flere år har de planlagt jernbaneutbygging sør for Moss. Får Venstre det som de vil kan ingeniører som Solvang og Eng bli flyttet over til Nye Østfoldbaner AS.

Fredag undertegnet regjeringen en ny avtale med Bane Nor. Avtalen gir selskapet større frihet og handlingsrom. Det har selskapet selv bedt om.

Samme dag foreslår regjeringspartiet Venstre, gjennom Aftenposten, å frata Bane Nor nok et stort utbyggingsprosjekt.

Får partiet viljen sin, kommer utbyggingen av Intercity jernbane gjennom Moss og til Halden, ett av landets største jernbaneprosjekter, til å bli håndtert av et nytt jernbaneselskap. Det skal hete Nye Østfoldbaner AS.

I sommer mistet Bane Nor jobben med å bygge Ringeriksbanen. Det oppdraget ga regjeringen til sitt eget veiselskap Nye Veier.

Slik kan Bane Nor miste storoppdraget

Regjeringen har gått inn for å utsette store deler av den planlagte jernbaneutbyggingen på Østlandet.

Strekningene det er snakk om, er Hamar-Lillehammer, Tønsberg-Skien og Rygge-Halden.

Som forklaring har regjeringen pekt på store kostnadsoverskridelser på strekningen Moss-Fredrikstad-Sarpsborg, ikke minst på grunn av kvikkleire.

Venstre har vært skeptisk til utsettelsen og mener at overskridelsene har flere forklaringer.

– I Østfold har planleggingen av jernbanen har nærmest fortont seg som en krig mellom kommunene og Bane Nor, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz.

Når kommuner og Bane Nor tar mer hensyn til egne interesser enn byggekostnader, blir utbyggingen for dyr til å realiseres, mener hun.

Nye Østfoldbaner AS er ikke et mål i seg selv, men et middel til å komme videre med jernbaneutbyggingen i det tidligere fylket, sier Venstres Solveig Schytz.

– Vi trenger en ny plan. Et samarbeid der jernbaneplanleggere, fylke og kommuner i fellesskap tar inn over seg byggekostnader og hensyn til natur, matjord og lokale forhold, sier Schytz.

Svaret hennes er Nye Østfoldbaner AS. Som skal planlegge og bygge det hun kaller «et realistisk prosjekt».

– Vi måtte tenke utenfor boksen. Dette er en løsning som de har i Sverige. Her er kommuner og fylker med på å finansiere prosjektene. Dette er måten å få Intercity til Halden og Göteborg tilbake på sporet, sier hun.

– Dette må oppfattes som mistillit til Bane Nor?

– Nei. Men det er en erkjennelse av at dagens system har svakheter.

Tidligere har Frp foreslått å etablere et Nye Baner AS, som en ren parallell til Nye Veier.

Venstre går langt i samme retning. Men i motsetning til Frp vil de ha kommuner og fylker med i sitt nye jernbaneselskap.

Slik skal Bane Nor få mer makt

Også regjeringen beveget seg fredag i retning av en «Nye Baner»-modell for jernbaneutbygging.

Det gjorde samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) med å akseptere ønsker fra Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund om mer selvbestemmelse og mer forutsigbar finansiering.

I og med avtalen partene inngikk fredag, legges det ifølge Hareide samtidig et nytt press på Bane Nor for å ha kontroll på utbyggingskostnadene:

  • Fra nå av skal Bane Nor inngå en fastpris, en forhåndsavtalt pris, på hvert utbyggingsprosjekt.
  • Klarer de å bygge billigere enn avtalt kan penger flyttes til andre prosjekter.
  • Bygger de dyrere enn avtalt må de selv dekke inn overskridelsene, og eventuelt utsette andre prosjekter.
  • Et minimumsbeløp hvert år i perioden 2023–2026 skal gi Bane Nor mulighet til å inngå lengre kontrakter med entreprenører enn i dag.
  • Minimumsbeløpet vil ifølge statssekretær Jon-Ragnar Aarset (H) ligge nærmere et tresifret antall milliarder enn tosifret. Tallene blir offentlige i forslaget til statsbudsjett for 2022 som kommer i oktober.

– Alt dette vil inspirere selskapet til å utvikle kultur og arbeidsformer som bidrar til bedre kostnadskontroll og lønnsomme prosjekter for samfunnet, sier Hareide.

Til Aftenposten sier han at han betviler at en eventuell ny regjering vil gjøre om på avtalen.

– Også de rødgrønne har sett verdien av måten Nye Veier har jobbet på, sier Hareide.

Gorm Frimannslund er svært positiv til avtalen.

– Nå skal vi virkelig få til bedre jernbaneutbygging, sier han.

Forslaget fra Venstre ønsker han ikke å kommentere.

Hareide er på sin side skeptisk til å inkludere kommuner og fylker i et jernbaneselskap.

– Jeg ville også ventet med å se på erfaringene fra Ringeriksbanen før jeg ville sagt ja til et nytt selskap, sier han.