Dette er studentene som Norge sårt trengte under koronakrisen. Men de ble ikke prioritert.

Maria Fossedal (28) skal bli intensivsykepleier. Koronakommisjonen mener det er «svært alvorlig» at Norge ikke hadde flere som henne da koronakrisen brøt ut.

Maria Fossedal (t.h.) og Live Øverbye Kvammen tar begge en etterutdannelse og blir spesialsykepleiere. Fossedal blir intensivsykepleier og Øverbye Kvammen allmennsykepleier.

Det har ikke manglet på advarsler om for få intensivplasser og for få sykepleiere som kan behandle de sykeste pasientene.

Helt siden svineinfluensaen i 2009 har det vært kjent at det er for lav intensivkapasitet på sykehusene. Men politikerne har gjort svært lite for å ruste opp. Det er «sterkt kritikkverdig», ifølge Koronakommisjonen.

Les hele saken med abonnement