Norge

Sivilombudsmannen har besøkt Behring Breivik: Må få mer selskap

Sivilombudsmannen har besøkt fengselet som vokter landets mest isolerte fange. Rapporten anbefaler at Anders Behring Breivik får snakke mer med sine voktere i Skien fengsel. Nå tillates han kun én times aktivisering med ansatte i uken.

afp000817323-VApipJm2dx.jpg Schr�der, Tor Erik

 • Thomas Olsen
  Journalist

Siden sommeren 2011 har Breivik sittet på "særlig høyt sikkerhetsnivå" på Ila i Bærum og nå i Telemark fengsel i Skien. Det er Norges absolutt strengeste soningsregime og benyttes i svært få tilfeller når det er særlig fare for at den innsatte kan rømme, eller ved fare for gisseltagning eller fare for ny, alvorlig kriminalitet.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse har inspisert fengselet – også avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå, der Anders Behring Breivik er eneste innsatte.

Slik soner han sin straff:

Les også

Hva skjer når norske straffeprinsipper møter en mann som har drept 77 mennesker?

Soningsforholdene til Anders Behring Breivik kan føre til isolasjonsskader, fastslår Sivilombudsmannen i rapporten etter besøket.

Rapporten beskriver begrensingene, isolasjonen og det høye sikkerhetsnivået som terroristen soner og lever under.

Her har man ikke mulighet til å omgås innsatte på lavere sikkerhetsnivå, menneskelig kontakt er begrenset til samtaler med ansatte, innsattes advokat, prest og helsepersonell.

Inntil mars i år skal terroristen ha blitt kroppsvisitert med full avkledning mens han sitter på huk flere ganger daglig. Men bruken av kroppsvisitasjon er nå redusert.

Han får tilbud om lufting på et eget spesialområder der det ikke er plass til å løpe. Han blir visitetr for kroppslige inspeksjoner.

Én time aktivitet i uken

— Regimet på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå setter svært strenge begrensninger for innsattes bevegelsesfrihet og mulighet for menneskelig kontakt. I et forebyggingsperspektiv står faren for isolasjonsskader sentralt, uttaler sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

På besøkstidspunktet var det i gjeldende rutiner avsatt fast tid for planlagt sosialt fellesskap med ansatte omtrent én time, én gang i uken. Her får han spille spill og lage mat med de ansatte i et fellesskapsrom.

- Bør utvide samkvem med ansatte

Dette tilbudet bør utvides mener Sivilombudsmannen i rapporten. Og man bør vurdere å gi isolasjonsfangen muligheten til å benytte de andre innsattes luftegårdsområde, som er stor nok til for eksempel løpetrening, heter det i rapporten.

— Vi anbefaler at fengselet utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte og vurderer andre tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader, inkludert alternative muligheter for opphold i friluft utover en mindre betongluftegård, sier Falkanger.

I rapporten foreslås det at han kam få større mulighet for å motta besøk og mulighet til samtale med ansatte flere ganger daglig.

"Begrensningene i besøk som forelå på besøkstidspunktet fremsto som svært strenge. Aktiviteter sammen med ansatte vil være et annet sentralt tiltak. Som omtalt ovenfor fremkom det at innsatte har mulighet til å samtale med ansatte flere ganger i løpet av dagen. Systemet er imidlertid sårbart og det anses som et viktig tiltak å utvide det planlagte fellesskapet mellom innsatte og ansatte. Omfanget av planlagt og organisert fellesskap med betjenter var på besøkstidspunktet svært lav (cirka en time en gang i uken).", heter det i rapporten.

Les også

Breivik ble truet av medfangesom stakk av fra luftegården

Får småprate

Men det høye sikkerhetsnivået, med mange sjekkrunder av betjenter pr. døgn inne på avdelingen, gir Behring Breivik jevnlig kontakt med ansatte. "Gjennomgang av den elektroniske loggen sammenholdt med annen informasjon viste at sjekkrundene ofte ga grunnlag for samtaler mellom ansatte og innsatte som kunne vare fra noen minutter til opp mot en halv time.", heter det i besøksrapporten.

Går til sak for bedre soningsforhold:

Les også

- Vi kommer til å fågjennomført rettssaken

Overvåkes hos lege

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse reagerer også på at ansatte i fengselet visuelt overvåker samtaler med helsepersonell.

"Selv om betjenter ikke kunne høre det som ble sagt, skapte visuell overvåking av samtalen en risiko for at pasienten unngikk å dele helseinformasjon av både fysisk og psykisk art", påpeker Sivilombudsmannen, som mener sikkerheten er ivaretatt fordi slike konsultasjoner i dag foregår med helsepersonell og pasienten/fangen i adskilte rom.

— Mindre håndjern

Det er ikke dokumentert hvor ofte Behring Breivik iføres håndjern, men Sivilombudsmannen påpeker dette bør begrenses til når det er nødvendig på grunn av risiko for rømning, eller fare for at personen vil skade seg eller andre.

Spesialfengselet i Skien har en ordinær kapasitet på 82 plasser på høyt sikkerhetsnivå. Når fengselet som nå innsatt på avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå, er totalkapasiteten 76 plasser.

- Ansatte ønsket personlig oppfølging

Det er krevende å være på jobb med enefangen på særlig høyt sikkerhetsnivå, fastslår rapporten. Disse ansatte får da også jevnlig veiledning i grupper. Men til tilsynsrepresentantene fra Sivilombudsmannen ga ansatte uttrykk for at de også hadde behov for individuell veiledning for å takle de profesjonelle og menneskelige utfordringene i å omgås Behring Breivik.

Sivilombudsmannen anbefaler derfor at Kriminalomsorgen sørger for riktig bemanning, kompetanse og helsemessig oppfølging også av de ansatte i Skien fengsel.

Siden høsten 2013 har Behring Breivik klaget over soningsforholdene i fengselog at han sitter på isolasjon.

- Peker på det Behring Breivik går til sak mot

Sammen med sin nye forsvarer har den terrordømte tatt sine egne soningsforhold til retten. Advokat Øystein Storrvik sier at Sivilombudsmannens rapport og anbefalinger er på linje med det Behring Breivik vil ta opp med søksmålet.

- Det er de samme tingene vi jobber med. Vår bakgrunn for søksmålet er å få til endringer gjennom å påvise Statens konvensjonsbrudd, sier Storrvik til Aftenposten.

Behring Breivik har fortalt om besøket og møtet med representantene fra Sivilombudsmannen i sommer til sin advokat.

Befaring kan bli vanskelig

Sivilombudsmannens rapport kan bli et viktig dokument hvis det blir vanskelig med en befaring i fengselet under rettssaken, mener Storrvik.

— Det kan være hensiktsmessig med slike autoritative beskrivelser av et kompetent organ. De beskriver de faktiske forhold, og alt de påpeker handler om det samlede trykket som min klient lever under.

Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring for de to terrorangrepene 22. juli 2011 som kostet 77 mennesker livet. Forvaringen har en minstetid på ti år. Den første vurderingen av forvaringsspørsmålet kan komme i 2021, når han er 42 år gammel.

 1. Les også

  Breiviks nye forsvarer: Vi kommer til å få gjennomført rettssaken

 2. Les også

  Behring Breivik ble truet av medfange som stakk av fra luftegården

 3. Les også

  Slik blir Behring Breiviks hverdag

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  Storrvik om Behring Breivik: Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet

 2. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

 3. KOMMENTAR

  Retten må avklare om Breivik er blitt en annen | Per Anders Madsen

 4. NORGE

  Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

 5. NORGE

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

 6. NORGE

  Behring Breiviks advokat: Setningen som viser hvor langt partene står fra hverandre