Norge har flest overdosedødsfall i Norden

Norge er blant landene i Europa med flest overdosedødsfall. Det kommer frem i EUs rapport om narkotika fra 2014.

Audun Lysbakken vil jobbe for å få heroinmisbrukere bort fra sprøyte og over til å røyke. Her får en narkoman hjelp til å sette et skudd i halsen utenfor Oslo S.

SV er bekymret for den dystre statistikken, og vil endre ruspolitikken dramatisk. Blant annet vil partiet gjøre det lovlig å røyke heroin på sprøyterom for å unngå overdose.

Tallene viser at bare Estland har flere overdosedødsfall enn Norge. I Estland har de opplevd en kraftig økning i overdosedødsfall de siste årene, noe som i rapporten forklares med ulike mønstre for narkotikamisbruk i ulike land. Overdosedødsfallene i Estland er i hovedsak knyttet til bruk av fentanyl, som er sterktvirkende syntetiske smertestillende medikamenter i opioid-gruppen.

Les hele rapporten her.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

— Vi har uten tvil alt for høye tall på overdosedødsfall, sier forskningsleder ved Sirus, Anne Line Bretteville-Jensen. Hun mener likevel at sammenligningen med andre land bør tas med en klype salt, fordi de forskjellige land har ulik måte å rapportere på. Blant annet melder Hellas ingen overdosedødsfall.

Bretteville-Jensen mener imidlertid at det er grunn til å tro at Norge fremdeles er det landet i Norden med flest overdosedødsfall per innbygger.

Sosialt og ikke politisk spørsmål

Audun Lysbakken i SV sier tiden derfor er inne til å innføre en helt ny ruspolitikk, og at problemet med rusavhengighet er et sosialt og helsemessig og ikke et justispolitisk spørsmål.

Audun Lysbakken vil avkriminalisere rusmisbrukere,

— Når mennesker er syke eller lider, er det samfunnets plikt å ta i bruk den beste kunnskapen som er tilgjengelig for å hjelpe. Det er samfunnets oppgave å sikre at flest mulig får leve trygge og gode liv, og bidra til at hver enkelt får realisere så mye som mulig av sitt potensial som samfunnsborger.

SV foreslår blant annet dette:

  • Avvikling av alle egenandeler for behandling av narkotikaavhengighet.
  • Etablering av brukerrom i alle større byer, samt utvide åpningstidene ved slike tilbud og sørge for tilstrekkelig helsepersonell.
  • Legge til rette for at rusavhengige kan røyke heroin i det som i dag kalles sprøyterom.
  • Sikre informasjon og tilrettelegging slik at rusavhengige hjelpes til bedre helse.
    Lysbakken mener SVs nye politikk vil bidra til å unngå unødvendige dødsfall ved at rusavhengige kan sette sprøyter under mer kontrollerte former.

Aftenposten har tidligere skrevet at flere heroinmisbrukere er blitt syke avnervesykdommen botulisme i vinter.

Få sprøytenarkomane i Nederland

Anne Line Bretteville-Jensen mener det er flere grunner til at Norge troner høyt på overdosetoppen.

— Fremdeles er det mange rusmisbrukere i Norge som injiserer heroin. Samtidig kom denne "epidemien" senere til oss enn andre land. I andre land har flere gått over til å røyke heroin fremfor å injisere, eksempelvis er det nå bare 8 prosent av heroinbrukerne i Nederland som injiserer stoffet.

15112008170404-cqKBI6X5dE.jpg

Hun sier at norske sprøytebrukere har en lavere risiko for å dø av relaterte sykdommer og skader enn i mange andre europeiske land. For eksempel er forekomsten av HIV relativ lav i Norge.

— Når man sammenligner total risiko for tidlig død blant sprøytebrukere, og ikke bare risikoen for overdosedødsfall, er ikke denne så forskjellig.

- Kan ikke være bekjent av statistikken

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen (Frp), er enig i at Norge har et høyt antall overdosedødsfall.

— Det er en statistikk vi ikke kan være bekjent av, og vi må gjøre det vi kan for å forbygge at noen dør av overdoser.

Hun sier videre at Regjeringen har lansert en fireårig nasjonal overdosestrategi for å forhindre overdosedødsfall.

— Blant annet er det i Oslo og Bergen iverksatt egne prosjekter med utdeling av nesespray ved overdoser. I tillegg samarbeider de ni kommunene som i særlig grad har et høyt antall overdosedødsfall om en rekke tiltak.

Brein-Karlsen nevner også kampanjer for å forebygge overdoser etter utskrivning fra behandling eller fengsel, og for å stimulere injiserende rusavhengige til å gå over til røyking av heroin.

Cecilie Brein-Karlsen, FrP, sier nei til røyking på sprøyterom.

-Nei til røyking på sprøyterommene

Statssekretæren har ikke tro på å åpne sprøyterommene for røyking av heroin, slik SV foreslår.

— Det vil reise mange andre avveininger. Og det vil ha liten effekt på det rusforebyggende arbeidet. Jeg tror heller ikke at forslaget vil bidra til å redusere antallet overdosedødsfall.

Les også: