Norge

Flyktningstrømmen tok E-tjenesten på senga

Generalløytnant Morten Haga Lunde medgir at Etterretningstjenesten ikke var forberedt på den store flyktningstrømmen til Europa og Norge i fjor.

OPT_etjsjef_doc6okoec1xa20uiduc9qj-3r5SjrapD3.jpg
  • Ntb

— Kanskje det, svarer Lunde når NTB spør om ikke E-tjenesten burde ha forutsett at en større folkeforflytning fra Syria og nærområdene var på gang.

— Det skjedde da det skjedde. Det kom ganske overraskende på hele Europa, tror jeg, sier han.

Å varsle myndighetene om utsiktene til en flyktningstrøm mot Norge faller utenfor tjenestens hovedmandat, mener den ferske E-sjefen.

— Det er ikke et prioritert oppdrag for en militær etterretningstjeneste å følge en sivil flyktningstrøm. Det er en justissak, sier Lunde.

I formiddag holdt Etteretningstjenesten pressekonferanse:

Les også

Etterretningstjenesten legger frem trusselvurderingen

— Ingen risiko

Generalløytnanten har lang fartstid i Forsvaret og tok ved nyttår over for Kjell Grandhagen som sjef for Etterretningstjenesten. Han ser ingen direkte sikkerhetsrisiko i migrasjonen til Norge og Europa fra konfliktområder rundt om i verden.

Les også:

Les også

PST: Russisk spionasje og ekstrem islam utgjør de største truslene

— Ikke nødvendigvis direkte, men vi ser at det skjer ting på den politiske banehalvdelen i Europa, som følge av flyktningtilstrømmingen, sier Lunde. Han sier Norge ikke er et prioritert terrormål for militante islamister, men understreker at landet likevel kan betraktes som et legitimt mål.

— Terrortrusselen er blitt mer kompleks, framholder han.

— Vi at de tar i bruk moderne teknologi og bruker sosiale medier som kommando- og kontrollapparat. Der gir de direktiver til potensielle terrorister - oppdrag og føringer - til å utføre terrorhandlinger, sier Lunde, som legger til at det er en krevende oppgave for Etterretningstjenesten å følge med på denne virksomheten.

Les også:

Les også

Aftenposten mener: Nei til private borgervernsgrupper

Bedre verktøy

Den forrige E-sjefen ba politiske myndigheter om større adgang til å kontrollere tele— og datatrafikk til og fra Norge - nettopp for å kunne avsløre terrorplanlegging over internett.

Forslaget i sin mest vidtrekkende form ble raskt skutt ned av så vel regjeringspartiene som opposisjonen på Stortinget, men Morten Haga Lunde har ikke skrinlagt ønsket om bedre verktøy.

— Hensikten for vår del er å følge noen få, understreker han.

Da han presenterte årets trusselvurdering ble Russland også denne gang viet stor oppmerksomhet.

— Russisk maktelite har vist vilje og evne til å bruke den moderniserte krigsmakten som de har utviklet de siste 10-15 årene. Det russiske lederskapet formidler i stadig sterkere grad et antivestlig verdensbilde, framholder Lunde.

Les også:

Les også

PST har utvist terrormistenkt

Ustabilt

E-sjefen tegner et bilde av et ustabilt og uforutsigbart land, med store indre spenninger av så vel politisk som sosial karakter. Lav oljepris og internasjonale sanksjoner har blottlagt Russlands ensidige avhengighet av energiinntekter, heter det i rapporten.

— I fravær av en oljeprisoppgang vil fornyet vekst kreve dyptgripende reformer, men landets lederskap synes ikke å ha politisk vilje til å gjennomføre slike endringer, sa Lunde.

Den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev mener retorikken fra NATO og medlemslandene den siste tiden har sendt verden inn i en ny periode med kald krig. Men Lunde mener norske politiske myndigheter tvert imot inviterer til dialog.

— I Etterretningstjenesten har vi ikke noe antirussisk perspektiv. Vi legger fram et reelt bilde av det vi observerer, blant annet i nordområdene, sier han.

Les også

  1. - Dette var ikke ment som en shortcut fra min side

  2. Danske myndigheter vil overvåke alle nettsider som folk i Danmark besøker