Ny kartlegging: Nesten halvparten av barnevernstjenestene får færre bekymringsmeldinger enn normalt

Andelen barnevernstjenester som rapporterer om en nedgang i antall bekymringsmeldinger, har økt fra 38 til 46 prosent på én måned.

– Det skal være fullt mulig innenfor smittevernskravene å gjennomføre fysiske møter med barn og familier på en forsvarlig måte, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det er en måned siden forrige kartlegging av tilstanden i kommunale barnevernstjenester under koronautbruddet.

Den nye spørreundersøkelsen er gjennomført 27. april.

100 av de 220 barnevernstjenestene som har svart på spørsmålene, melder nå at de får færre bekymringsmeldinger enn før.

At antallet bekymringsmeldingene fortsetter å synke, uroer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han vil gi tydelig beskjed til folk flest om at det aldri er galt å melde fra om et barn man er bekymret for.

– Det å melde fra kan bety at utsatte barn får den hjelpen de trenger. Man kan sende inn bekymringsmeldinger digitalt på den nasjonale portalen på nett, oppfordrer Ropstad.

Les også

Fire av ti barnevernstjenester får inn færre bekymringsmeldinger enn før

Omtrent 45 prosent av tjenestene sier nå at de får inn like mange meldinger som normalt, sammenlignet med nesten 60 prosent for en måned siden.

Ropstad antar at nedgangen i bekymringsmeldinger er knyttet til at barn møter færre voksne på grunn av stengte skoler, fritidsaktiviteter eller andre tjenester som normalt melder fra til barnevernet.

– Nettopp derfor er det enda viktigere at alle sender melding når de er bekymret, sier han.

Bør være forberedt på økning

Og noen gjør det: Én av ti barnevernstjenester melder faktisk om en økning i antall meldinger.

Kartleggingen ble foretatt samme dag som 1.–4. trinn på skolene åpnet igjen og barnehagene hadde vært åpne en uke. Mandag kommer resten av elevene tilbake på skolen. Tror du det kommer en boom i bekymringsmeldinger nå?

– Det er vanskelig å si, men det er viktig at barnevernet er forberedt på at det vil skje når barn igjen er i kontakt med voksne som kan oppdage endringer hos dem, sier han.

Folk møter ikke opp

  • Nesten halvparten av tjenestene opplever at familier avlyser avtalte møter.
  • Fire av ti mener de får færre henvendelser fra familier enn normalt.

Ropstad oppfordrer folk til å ta kontakt med barnevernet og møte til avtaler.

– Dette er jo viktig hjelp som familier kan få – det er trygt å møtes, det skal være fullt mulig innenfor smittevernkravene, sier han.

Statsråden mener at barnevernet nå, i større grad enn den forrige kartleggingen viste, tar ansvar for det de skal gjøre i en krevende situasjon.

– På tross av smitteverntiltak klarer de å tilpasse seg. Dette med å opprettholde hjelpetiltak til barn og familier og gjennomføre samvær med biologiske foreldre er mye bedre nå enn det var for en måned siden, påpeker han.

Bufdir: For mange velger hjemmekontor

Bufdir-direktør Mari Trommald tror ansatte i barnevernet var i overkant lydhøre overfor rådet fra helsemyndighetene om å jobbe hjemmefra så mye som mulig.
  • Nesten en tredjedel av tjenestene rapporterer om at de har langt færre fysiske møter med barn og familier enn normalt
  • Omtrent to tredjedeler av tjenestene bruker hjemmekontor for mer enn halvparten av de ansatte.

– Vi ser at det er utbredt at de ansatte fortsatt har hjemmekontor, og at de fremdeles i liten grad har fysiske møter med barn, sier Mari Trommald, direktør i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

– Hvis du skal gjøre en undersøkelse av hvordan barn har det, særlig små barn, sier det seg selv at du ikke kan løse den oppgaven like godt hjemmefra. Vi ønsker ikke at folk skal ha hjemmekontor hvis tjenesten de utfører, åpenbart blir forringet.

Hun påpeker at det noen ganger er tilstrekkelig med videomøte på nett for å følge opp familier, men ikke i det omfanget som kommer frem i kartleggingen.

Trommald tror ansatte i barnevernet, som i mange andre tjenester i kommunene, var i overkant lydhøre overfor rådet fra helsemyndighetene om å jobbe hjemmefra så mye som mulig.

– Jeg er glad for at Folkehelseinstituttet nå har kommet med oppdaterte råd om hjemmekontor som klargjør dette.