- Unødvendig å gå til lege for å få øyendråper

Allmennlegeforeningen er skeptisk til forslaget.

Blodtrykk, fornyelse av resepter og oppfølging ved medisinbytte er oppgaver Høyre mener en farmasøyt like gjerne kan gjøre som legen.

afp000514679-u3aXa16VmW.jpg

— Vi ønsker en ordning med farmasøytresept for enkelte legemidler, for eksempel øyendråper. Da kan småbarnsforeldre som har barn med øyebetennelse gå rett til apoteket uten å bruke unødvendig tid på legevakt eller fastlegen, sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann.

Han mener det samme kan gjøres for eksempel for jenter og kvinner som skal fornye resept på p-piller. Forslaget fikk enstemmig tilslutning på partiets landsmøte.

AFP000096699-wV2hOqQpXb.jpg

— Apotekene skal sende elektronisk beskjed til fastlegen i etterkant slik at fastlegen kan skrive inn de nye opplysningene i journalen, legger Høie til.

Legen skal få beskjed

Vitusapoteket i Sandvika holder åpent på kveldstid og helligdager. Foran kassene er det kø, og alle stolene er opptatt. Det betjenes kunder som kommer direkte fra legevakten, noen skal bare hente ut en resept, og andre kjøpe en pakke Ibux.

Farmasøyt Martin Jamil mener forslaget til Høyre er klokt på mange måter, og han sier at så lenge enkelte leger skriver ut p-piller for tre år av gangen, er det ikke noe galt i at også farmasøyter kan forlenge resepter.

— Men jeg ser også at enkelte kan utnytte systemet. Når det gjelder øyendråper til øyekatarr, er det på resept fordi det inneholder antibiotika, og misbruk kan føre til resistens, sier Jamil.

- Mindre press på fastlegen

Bent Høie mener en oppmykning vil føre til flere fordeler og mindre press på fastlegene.

— For det første vil dette gjøre det mye enklere å være pasient. Dessuten får fastleger med høyt arbeidspress frigitt tid til andre oppgaver. Og ikke minst får vi med en slik ordning benyttet oss mye bedre av farmasøytenes kompetanse, sier Bent Høie.

Aftenposten meldte i forrige uke at Apotekerforeningen vil la farmasøytene hjelpe pasientene ved bytte av medisin, og mener dette blir billigere for samfunnet og føre til færre uhell med medisinering.

Les også

Farmasøyter vil overta oppgaver legene har

Forskning viser at mellom 30 og 50 prosent av pasienter bruker medisinene sine feil, og hver tredje pasient som leser pakningsvedlegget blir engstelige og vurderer å slutte å ta legemidlene sine av frykt for bivirkninger.

Bent Høie støtter forslaget til Apotekerforeningen, men vil gå enda lenger i å gi dem nye arbeidsoppgaver.

Avlaste travle leger

— De kan avlaste legene med enkle oppgaver som å måle blodtrykk og kanskje måle blodsukker. Dette er viktige virkemidler for å frigjøre legenes tid, sier han.

Les også

Kopimedisin skaper problemer for pasientene

Påtroppende leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, tror imidlertid ikke forslaget til Høie vil løse kapasitetsproblemene i fastlegeordningen.

— Det må gjøres gode og fortløpende faglige vurderinger av hvilke legemidler som trygt kan selges reseptfritt, og hvilke medikamenter som av faglige grunner bør være reseptbelagt. Hvis det først er faglige grunner til at et medikament skal være reseptbelagt, bør forskrivningen skje av lege, ikke av den som selger medisinene, mener hun.