Vitner beskrev flere terrorister etter at Breivik var pågrepet

Etter at Anders Behring Breivik var pågrepet, fikk politiet en rekke meldinger om flere gjerningsmenn på Utøya.

Flere tjenestemenn gjør seg klare til å dra ut til Utøya ved 22-tiden 22.juli. I timene etter at Anders Behring Breivik ble pågrepet, fryktet politiet at det var flere terrorister på Utøya.

Les også:

Samleside:

Les også

Alt om tragedien

«Tre til fem terrorister med tohåndsvåpen og kikkertsikte. Det kunne være sprengstoff på øya.» Slik har politiet i Nordre Buskerud og ledelsen i politiets beredskapstropp sagt at de så for seg situasjonen da de var på vei til Utøya 22.juli.

Nå viser det seg at dette var slik politiet trodde situasjonen var, ikke bare da de var på vei til Utøya, men også en god stund etter at Anders Behring Breivik var pågrepet.

Detaljer

Da de første mannskapene fra beredskapstroppen går i land på Utøya klokken 18.25, blir de, ifølge sentrale politikilder i Oslo politidistrikt, møtt av flere ungdommer som kommer med detaljerte beskrivelser av det de oppfatter som flere gjerningsmenn.

Vitnene beskriver utseende og hva de antatte gjerningsmennene har på seg.

To minutter senere blir Anders Behring Breivik pågrepet.

Men selv om lyden av skudd opphører etter pågripelsen, får mannskapene fra beredskapstroppen på Utøya nye konkrete vitnebeskrivelser gjenfortalt over sambandet.

De får beskjed om at beskrivelsene av utseende og bekledning på det vitner oppfatter som gjerningsmenn ikke stemmer overens med den pågrepne Behring Breivik.

Klær

I minuttene etter pågripelsen fortsetter flere vitnebeskrivelser av antatte gjerningsmenn å komme, samtidig som Behring Breivik under bevoktning blir ført til Utøya-huset.

Beredskapstroppen starter med livreddende arbeid, men fortsetter samtidig jakten på flere gjerningsmenn.

— Det gikk mange meldinger på sambandet om observasjoner av gjerningsmenn og hva de hadde på seg og hvordan de så ut, sier en politikilde som ikke ønsker å stå frem med navn.

Ifølge sentrale kilder tok det «timer» før politiet valgte å «senke guarden» med tanke på at flere terrorister kunne være på øya.

Uskyldig 17-årig pågrepet

Politiet pågrep på et tidspunkt en 17 år gammel AUFer, angivelig fordi han reagerte «avvikende» på massakren, altså forskjellig fra de fleste andre overlevende.

Politiet mistenkte derfor at han kunne være en potensiell gjerningsmann.

17-åringen ble holdt i hovedhuset på Utøya i flere timer før han ble løslatt, og hadde ikke mulighet til å varsle sin familie om at han var i live.

Heller ikke politiet varslet 17-åringens familie. Bildet under er tatt kl. 21.40 og viser den unge AUFeren idet han blir ført ut av hovedhuset av politiet.

Her blir 17-åringen ført ut av hovedhuset på Utøya i håndjern. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Krevende

Magne Rustad, stabssjef i Nordre Buskerud politidistrikt, sier at de la til grunn at alt var mulig, og at muligheten for at det var to til fem terrorister baserte seg på forklaringer fra personer som var på Utøya eller folk som hadde vært i kontakt med dem.

— Dette var ikke noe sikkert og avklart situasjonsbilde, men vår beste vurdering ut fra mange og uoversiktlige opplysninger i en hektisk og krevende situasjon, sier han.

Rustad bekrefter at politiet, også etter pågripelsen, mente det var grunn til å anta at det kunne være flere terrorister og eventuelt sprengstoff involvert.

— Ut fra situasjonen som møtte politiet på øya, kunne vi uansett ikke se bort fra at dette kunne være tilfelle. Disse vurderingene dannet grunnlaget for den videre politioperasjonen på og i tilknytning til Utøya i timene som fulgte, sier han.

Alene

Så langt har ikke politiets etterforskning avdekket flere terrorister på Utøya eller i Regjeringskvartalet, slik politiet trodde de første timene på Utøya.

— Vi opprettholder at vi ikke har noen holdepunkter for at Behring Breivik skal ha hatt medhjelpere, sier Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

- Er det fortsatt noen vitner som i avhør har opprettholdt forklaringen om at det var flere gjerningsmenn på Utøya?

— Vi har ikke kommentert dette og ønsker ikke å si noe mer om det nå, sier Hatlo.