Norge

45 av 48 voldtektsmistenkte av utenlandsk opprinnelse

Politioverbetjent Kari-Janne Lid sier ofrene i hovedsak beskriver gjerningsmennene som «mørkhudede». Bare tre beskrives som «hvite», én er med sikkerhet etnisk norsk.

Krimteknikere sikrer spor etter en voldtekt i Slottsparken.
  • Arild Jonassen
  • Stein Erik Kirkebøen

I vår lanserte Oslopolitiet en rapport om voldtektssakene frem til og med 2010. Der ble gjerningsmennene bak overfallsvoldtekter beskrevet som "overveiende av utenlandsk opprinnelse". Slik er det fortsatt.

— Bare syv overfallsvoldtekter er oppklart. Derfor må vi i stor grad basere oss på ofres og vitners beskrivelse av disse gjerningspersonene. Ett av unntakene er én nordmann, han har vi DNA-treff på, sier Lid.

Men om gjerningsmenn med "fremmed landbakgrunn" (ingen foreldre født i Norge), dominerer i overfallsvoldtekter, voldtar også personer med norsk landbakgrunn.Politiet opererer med forskjellige kategorier av voldtekter (se fakta). I voldtekter i forbindelse med festing og uteliv og i nære relasjoner dominerer etnisk norske.

Mørketall

I årets første ni måneder var det registrert182 voldtekter i Oslo, hvorav46overfallsvoldtekter. Men mørketallet er stort. Det anslås at bare én av ti voldtekter blir anmeldt til politiet.

I rapporten om voldtektene som ble begått i 2010, advarer oslopolitiet mot å generalisere på grunnlag av tallene: "Verken fremmed landbakgrunn, kjønnet mann eller alderen ung kan i seg selv forklare voldtekt, for voldtekt er ikke normalt verken i moralsk eller statistisk forstand for noen av kategoriene".

Voldtektsmannen

I 2010 siktet eller tiltalte oslopolitiet 131 gjerningsmenn og en -kvinne for 152 tilfeller av voldtekt. 61 prosent av gjerningsmennene hadde norsk statsborgerskap, mens 35 prosent hadde norsk landbakgrunn, 20 hadde afrikansk og 15 prosent landbakgrunn fra Midt-Østen. Gjennomsnittsalderen var 29,8 år, men det var store forskjeller; mens gjennomsnittsalderen for voldtektsmenn med norsk landbakgrunn var 35 år, var den 26 år for menn med annen landbakgrunn.

Oslopolitiets ferskeste analyse av hvem som raner, er fra 2008. Angivelig er bildet forsatt omtrent det samme. Gateraneren er en mann (96 prosent), rundt 20 år (gjennomsnittsalder 22,4 år, men halvparten er under 20,5 år) med utenlandsk landbakgrunn.

Bare hver tredje, 37 prosent, hadde norsk landbakgrunn, det betyr at begge foreldre er født i Norge. 63 prosent hadde en eller ingen norske foreldre. 55 prosent hadde landbakgrunn fra land utenfor Europa. Av gjerningsmennene i 2008 hadde hver sjette, 38 av 235, pakistansk bakgrunn og hver syvende somalisk.

Lommetyven

Siden bare en av hundre blir tatt, vet man mindre om hvem den typiske lommetyven er; kanskje det bare er de dårligste som blir tatt? Politiets inntrykk er at lommetyvene i all hovedsak er menn med østeuropeisk bakgrunn. De fleste kommer fra Romania og Polen. De er voksne, fra 20 til over 40 år, de ser lite påfallende ut, opererer flere sammen og er mobile. Det siste betyr at de kan være i Oslo alt fa noen dager til noen måneder før de reiser til et annet sted i Norge eller utlandet.

Les også

  1. - Voldtektsbølgen roper på handling

  2. Venstre krever fortgang i kamp mot voldtekt