Norge

I dette nabolaget ligger Norges farligste atomlager. Lagringsforholdene kan gi fare for gasseksplosjon og selvantenning.

For over tre år siden krevde Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en katastrofeanalyse som angir strålefare for ansatte ved og naboer rundt Institutt for energiteknikk på Kjeller. De har ennå ikke fått et fullgodt svar.

Den såkalte Jeep 1-stavbrønnen ligger i et lite hus inne på industriområdet til Institutt for energiteknikk på Kjeller. Her lagres brukte uranbrenselsstaver fra en av de nå nedlagte atomforskningsreaktorene på stedet. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er lageret i så dårlig forfatning at det er langt unna internasjonale standarder for sikring av høyaktivt atomavfall.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist
  • Morten Uglum
    Fotograf

Les hele saken med abonnement