Norge

«Den beste karrièren jeg kunne tenke meg»

I snart ti år har Carl Henrik Janson jobbet redusert. Ferske tall viser at svært få fedre gjør som han.

- Å velge å jobbe redusert for å være hjemme med barna har kostet. Vi har ikke hatt den kuleste bilen eller de kuleste feriene, sier Carl Henrik Janson. Her sammen med sønnen Scott Alexander Janson (12), som spiller fotball for Stabæk. Foto: Jan Tomas Espedal

 • June Westerveld
  June Westerveld

- Vi har valgt å investere i tid og ro her hjemme. Barna vet at det alltid er noen hjemme når de kommer, stort sett pappa, smiler Carl Henrik Janson.

Han og kona Hanne Mette Janson har tre barn på 15, 12 og 11 år. Helt siden barna var små, har det vært faren i huset som har jobbet redusert for å få tiden med små barn til å gå opp.

Hvorfor jobbe redusert? Har du valgt å jobbe redusert mens barna er små? Fortell oss hvorfor i kommentarfeltet under artikkelen.

Carl Henrik var gründer og hadde hatt flere leder— og direktørstillinger før han fikk barn. Det var da et stort gründerprosjekt stoppet opp for ti år siden, at han måtte tenke nytt om hva han skulle gjøre videre. Valget ble familien og barna.

- I utgangspunktet var det en svært vanskelig situasjon. Noe jeg hadde satset stort på, mislyktes. Men så valgte vi å snu det til noe positivt, forteller han. De hadde da tre små barn under fem år.

Få tar ut

Aftenposten skrev i går om forskningen til den svenske tidssosiologen Jörgen Larsson ved Universitetet i Göteborg. Han har skapt debatt i Sverige med sitt forslag om å innføre 35-timers arbeidsuke for småbarnsforeldre. Larsson mener 35-timers uker med full lønn kompensert fra staten for både mor og far vil være et tiltak som kan få mennene til å ta et større tak for familien i de mest hektiske småbarnsårene.

Les også

Vil ha 35-timersuke for småbarnsforeldre

Hans forskning viser også at mens 28 prosent av mødrene tar ut såkalt «foreldredeltid» på mellom 30 og 36 timer i uken når barna er små, gjør bare 2 prosent av fedrene det samme. Familien Janson har med andre ord valgt en utradisjonell arbeidsdeling.

- Kommer aldri til å angre

Kona til Carl Henrik, Hanne Mette Janson, som hadde vært hjemme i flere svangerskapspermisjoner, ønsket å satse på sin karrière, og Carl Henrik tenkte at det ikke ville være så dumt å være hjemmepappa noen år.

- Det er ett av de beste valgene jeg har tatt. Å være hjemme med barna har vært den beste karrièren jeg kunne tenke meg. Jeg kommer aldri til å angre på det, sier han i dag.

Fortsatt jobber han hjemmefra med prosjekter, men ikke i full stilling. Han trenger ikke lenger levere og hente i barnehage, men følger aktivt opp barnas fritidsaktiviteter, gjør husarbeid og hjelper til med lekser.

- Har gjort det mulig å satse

Hanne Mette har hatt lederstillinger helt siden Carl Henrik begynte å jobbe hjemmefra og sier at hans tilstedeværelse hjemme har gjort det mulig for henne å satse.

- Jeg har også ønsket å være mye hjemme med familien og har stort sett kommet hjem så vi får ettermiddagen sammen. Vi deler også hjemmeoppgavene uten konflikter. Men jeg har en buffer i at jeg vet at Carl Henrik alltid er der og har kunnet hente i barnehagen eller kjøre til trening om jeg må jobbe sene kvelder, sier Hanne Mette.

- Vanskelig å takke nei

Den svenske forskeren peker på pappakvoter i foreldrepermisjonen som et godt eksempel på hvordan det er blitt mer akseptert at fedre er hjemme med barn, og at det etter hvert er blitt sett på som mer spesielt enn normalt ikke å takke ja til fedrekvoten

- Jeg tror det ville føre til at det ble en sterkere aksept i arbeidslivet for at også fedre kan jobbe noe mindre mens de har små barn. Når det er kompensert, er det et gode det er litt vanskeligere å takke nei til enn om man må ta den økonomiske belastningen selv, sier Larsson.

Mener flere burde jobbe deltid

- Veldig mange menn sier at hvis det er én ting de angrer på i livet, så er det at de ikke var mer sammen med barna sine, sier litteraturviter og kjønnsforsker ved Universitetet i Oslo, Jørgen Lorentzen.

Han tror de svenske tallene over hvor mange som jobber redusert med små barn, også er representative for Norge

- Disse tallene bør vi få ut i Norge også, det ville være interessant å se på. Jeg vil tro at vi finner den samme skjevfordelingen her, sier Lorentzen.

Han synes forslaget om 35-timers uker for småbarnsforeldre er godt, og viser til at han selv har foreslått noe lignende, sekstimers dag, tidligere.

- At dette fordeles individuelt til foreldrene, er en god løsning. I dag har vi sterke samfunnsmessige føringer på at mor jobber redusert. Et gode som også omfatter far, vil kunne gjøre det enklere for menn å jobbe mindre og være mer sammen med barna når de er små, sier han.

Ap: Småbarnsforeldre har fått nok

Norske politikere vil ikke ha redusert arbeidstid for småbarnsforeldre. Bare SV og KrF er forsiktig positive.

Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) kaller forslaget om 35-timersuke «interessant» og sier hun vil gå nøyere inn i problemstillingen.

- Småbarnsforeldre har fått nok, nå er det de eldres tur, sier Arild Stokkan Grande, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Stortingets familie- og kulturkomité. Han støtter ikke forslaget om 35 timers arbeidsuke.

Han får støtte av Frps Solveig Horne.

- Det er ikke statens, men familienes eget ansvar. Det er de som har valgt å ha jobb og ha små barn. Vi kan ikke lovfeste en 35 timers arbeidsuke, sier Horne.

KrFs familiepolitiske talsmann, Øyvind Håbrekke, er positiv til forslaget. - Ja, vi ønsker alle forslag som hjelper barnefamilier med tidsklemma velkommen, sier han.

Hvorfor jobbe redusert? Har du valgt å jobbe redusert mens barna er små? Fortell oss hvorfor i kommentarfeltet under.

 1. Les også

  Selvjustis som lovforslag

 2. Les også

  Ap: - Småbarnsforeldre har fått nok

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Planleggingsdager. Lucia-feiring. Syke barn. Bør vi virkelig presse småbarnsforeldrene enda mer?

 2. KULTUR
  Publisert:

  Auksjonsrekord for Carl Larsson

 3. SPREK
  Publisert:

  Hun har debutert i fjelløp-EM, han har løpt ekstremtriatlon. Hjemme har de fire barn og travle jobber

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Skal hun velge et liv med eller uten barn?

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Ropstad fjerner «fedrekvotefellen». Varsler at han nå vil endre loven.

 6. FORELDRELIV
  Publisert:

  Bør minsten starte i barnehagen eller vente?