Norge

Behring Breivik kan straffes selv om han var utilregnelig

Anders Behring Breivik (32) kan bli holdt bak lås og slå resten av livet – selv om han skulle bli erklært utilregnelig 22. juli.

Lov om psykisk helsevern åpner for at en gjerningsperson som er ferdig behandlet etter å ha blitt erklært utilregnelig kan overføres til «anstalt under kriminalomsorgen». S Foto: Holm, Morten

En person som på gjerningstidspunktet var utilregnelig kan dømmes til forvaring eller fengsel etter fullført behandling. Forutsetningen er at det er nærliggende fare for gjentatte straffbare handlinger og «når særlige grunner taler for det», slik det heter seg i loven om psykisk helsevern.

Hvis ekspertene mener Breivik var psykotisk fredag 22. juli vil han trolig bli overført til tvungent psykisk helsevern og underlagt behandling på døgninstitusjon.

Men allerede etter tre uker kan han skrives ut og overføres eksempelvis til distriktspsykiatrisk senter. Da kan han godt bo i sin egen bolig mens behandlingen fortsetter, ifølge psykologspesialist Pål Grøndahl.

— Poenget med tvungent psykisk helsevern er å redusere risikoen for nye alvorlige og straffbare handlinger. For gjerningspersoner som er erklært utilregnelige forventer man å oppnå dette med psykiatrisk behandling, sier Grøndahl til NTB.

Kan omgjøres

Grøndahl - som var rettspsykiatrisk sakkyndig i lommemannsaken - er en av Norges fremste eksperter i rettspsykiatri og forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om temaet på Universitetet i Oslo.

I terrorsaken starter de rettsoppnevnte, psykiatrisk sakkyndige undersøkelsene av Anders Behring Breivik (32) i disse dager. Deres konklusjon kan bli at Breivik ikke var strafferettslig tilregnelig og derfor ikke kan straffes.

Lov om psykisk helsevern åpner imidlertid for at en gjerningsperson som er ferdig behandlet etter å ha blitt erklært utilregnelig kan overføres til «anstalt under kriminalomsorgen». Siden loven vektlegger gjentakelsesfaren, er det mest nærliggende straffalternativet forvaringsstraff.

— Meg bekjent har dette bare blitt gjort én gang tidligere, da en domfelt i en voldssak fikk omgjort dommen fra behandling til straff, ser Grøndahl.

De relativt ferske lovbestemmelsene ble først tatt i bruk i 2002.

Trikkedrapet

Dette skjedde blant annet i trikkedrapssaken i Oslo, da en somalier stakk ned og drepte en 23 år gammel mann i 2005. Også etter bussdrapet på Fagernes i 2003 ble gjerningsmannen erklært utilregnelig.

Fylkessekretær Adrian Pracon (21) i Telemark AUF ble skutt av Behring Breivik på Utøya. Han har vanskelig for å akseptere ordinær fengselsstraff som utfall av straffesaken.

— Jeg vil ikke kunne akseptere at han dømmes til ordinær fengselsstraff i 20 år etter å ha drept nesten hundre av mine venner, sa Pracon til NTB fra sykesengen.

Påtalemyndigheten har åpnet for å sikte Behring Breivik for forbrytelser mot menneskeheten, som har øvre strafferamme på 30 år.

 1. Les også

  Behring Breivik var påvirket av rusmidler

 2. Les også

  Alt om tragedien

 3. Les også

  Alle navnene offentliggjort

 4. Les også

  Slik ble Norge forandret

 5. Les også

  Nå må Breivik svare

Relevante artikler

 1. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 2. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 3. NORGE

  Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

 4. NORGE

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring

 5. NORGE

  Vinstra-saken: Retten har bedt om hastebehandling av tilleggserklæring

 6. NORGE

  Vinstra-saken: Kan ende med forvaring