Ekskriminelle reagerer på manglende vilje til å styrke ungdomsfengslene: – Langt fra godt nok

De var fryktet i de kriminelle miljøene. Så fikk de livet på rett kjøl. Nå vil de to ekskriminelle ha flere fengselsplasser for ungdom.

Christian René Wold og Mikael N. Ali er bekymret over volden som sprer seg blant de yngste kriminelle.

Mikael N. Ali og Christian René Wold peker raskt ut et par unggutter som stiller seg opp for å selge narkotika ved Vaterlandsparken på Grønland i Oslo.

Ali og Wold har begge vært gjengangere i de kriminelle miljøene i Oslo. Ali var tidligere medlem av gjengen Young Guns. En brutal voldsutøver uten impulskontroll. Wold var dopdealer og med på banksvindel. I dag er han sosionom og jobber med ungdommer som begår alvorlig kriminalitet.

Begge jobber tett med ungdommer som er en del av de kriminelle miljøene - eller som forsøker å komme seg ut av dem. De har selv erfart hvor vanskelig det kan være.

Nå er de bekymret over det høye antallet straffesaker unge pådrar seg i svært ung alder. Slik brødrene «Ahmed» og «Hamza», to av Oslos tyngste ungdomskriminelle som Aftenposten har skrevet om, har gjort.

Les også

Les hele historien her: Hamza (15) og Ahmed (16) er politianmeldt 136 ganger. Mange er redde for dem. Ingen har klart å stoppe dem.

Dette «samuraisverdet» ble funnet hjemme hos brødrenes far i fjor vinter.

Unge gutter bruker kniv

Grønland havner stadig i medienes søkelys på grunn av alvorlige voldshendelser. I vinter omtalte Aftenposten at kriminelle gjenger som selger narkotika og unge lovbrytere som begår vold og ran, preger området.

Mikael N. Ali og Christian René Wold opplever at ungdom i dag lettere havner i situasjoner hvor de føler seg nødt til å dra frem kniver, macheter eller andre våpen. At stikkvåpen nærmest er blitt mote for dem.

– Konflikter i de kriminelle miljøene har det alltid vært, men at så unge gutter bruker kniv, er nytt, mener Ali.

– Da jeg startet som dørvakt på begynnelsen av 90-tallet, hadde folk kniv. Men ingen av dem var yngre enn 25, legger Wold til.

En fersk rapport fra EUs narkotikabyrå og Europol viser at det er lite narkotika på markedet. En av årsakene er koronapandemien. Det gir økt vold mellom leverandører og selgere.

– Dette fører til at konfliktene mellom ulike grupperinger øker. Da begår de heller ran og annen kriminalitet, sier Wold.

I løpet av våren har det vært flere alvorlige voldsepisoder kriminelle miljøer har vært involvert i. Både Ali og Wold frykter at situasjonen vil eskalere i sommer.

– Det er mange som ikke får reise bort, så det ligger i kortene at det kan skje veldig alvorlige hendelser, sier Wold.

Les også

Her soner Norges farligste barn. Nå fyller gutter fra Oslo fyller opp ungdomsfengslene.

– Må tvinges ut av de kriminelle miljøene

De mener det tar for lang tid før kriminell ungdom havner i varetekt eller må sone i et av Norges to ungdomsfengsler og er bekymret over at terskelen for å fengsle unge er så høy.

– Disse ungdommene trenger å komme seg ut av de kriminelle miljøene. De trenger en «timeout», sier Ali.

– Enkelte må tvinges ut. Hvis ikke, klarer de ikke å komme seg ut. Det er ingen som vil sette barn i fengsel, men noe må gjøres.

Eidsberg avdeling av Indre Østfold fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Minst fem personer under 18 år har sittet i varetekt her.

I fjor opprettet regjeringen tre plasser ved Eidsberg fengsel, som skal brukes til varetektsfengsling av mindreårige. Det skjedde etter flere alvorlige voldshendelser unge var innblandet i.

– I utgangspunktet er kapasiteten i ungdomsenhetene tilstrekkelig. Når det oppstår slike situasjoner, må man ta grep og gjøre det beste ut av situasjonen, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten i mai.

Det får Ali og Wold til å reagere:

– Flere plasser er alfa og omega. Alle ser at det er langt fra godt nok slik det er i dag, sier Ali.

– Åtte plasser hadde kanskje vært nok for Oslo. Så vidt, mener Wold.

De etterlyser også tettere og bedre oppfølging av ungdommene som kommer ut etter endt soning.

Det er fire celler ved ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel. Her soner Norges farligste barn.
Les også

Her soner barn sammen med voksne

Arbeiderpartiet: – Veldig skuffet

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har i mange år har engasjert seg i å stanse den økende ungdomskriminaliteten.

I november 2018 fremmet Bøhler og flere sentrale Ap-politikere et forslag i Stortinget hvor ett av punktene var å styrke ungdomsenhetene.

– Jeg ble veldig skuffet da Sættem sa at det er tilstrekkelig kapasitet, sier politikeren.

Nylig besøkte han ungdomsenheten på Eidsvoll og snakket med flere av de unge innsatte.

– Det ga meg forsterket tro på at det er dette som skal til for at de skal få en sjanse til å komme helt bort fra det kriminelle miljøet. Det er absolutt til deres eget beste.

Statssekretær Sættem viser derimot til at det i dag er syv innsatte ved de åtte plassene.

– Kapasiteten er for øyeblikket tilstrekkelig. Vi utelukker ikke muligheten for å tilføye flere plasser, men vi kan ikke over bordet si at vi kommer til å gå inn for flere plasser, sier Sættem til Aftenposten.

 Mikael N. Ali, Jan Bøhler og Christian René Wold møter Aftenposen ved Vaterlandsparken.

Vil ha flere plasser

Arbeiderpartiet vil nå jobbe for å øke kapasiteten ved ungdomsenhetene.

– Det foreligger allerede planer om å bygge en ny avdeling ved Eidsvoll. Det eneste som gjenstår, er finansieringen, sier Bøhler.

Planen er å bygge en ny avdeling med fire ordinære plasser og to skjermede. Da vil det være totalt 14 plasser ved ungdomsenhetene i Norge. Det samme antallet Ap ville ha i 2010, da endte man opp med åtte.

– Prisen for de seks nye plassene er 15 millioner kroner i året. Det er det verdt, når du ser verdien av å stoppe ungdom fra å begå ny kriminalitet, mener Bøhler.

Partiet vil legge frem et nytt forslag om flere plasser i ungdomsenhetene under behandlingen av revidert budsjett før sommeren.

Flere partier ønsker nye tiltak for å hindre ungdomskriminalitet. Fremskrittspartiet har tatt til orde for å senke terskelen for fengsling av barn under 18 år, samt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år.