Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

Fem måneder etter at han ble hentet av politiet på asylmottaket i Vadsø og utlevert til Russland, kom syriske Ibrahim Alsattouf (38) onsdag tilbake til Finnmark. Fra Tyrkia.

Ibrahim Alsattouf tilbake på Oscarsgata Mottak i Vadsø. I forrige uke var det grillfest for beboerne, flere av dem bodde der da Ibrahim ble hentet av politiet i desember i fjor.

Storskog-asylsøkeren ble før jul sendt tilbake over grensen fordi norske myndigheter mente Alsattouf hadde gyldig studentvisum i Russland. Men i løpet av tiden i Norge hadde Alsattouf mistet studieplassen.

I januar fortalte Aftenposten om det som skjedde med Alsattouf tilbake i Russland:

Syrerens studentvisum ble kansellert og han reiste til Tyrkia for å slippe å bli tvangsutsendt. 28-åringen fryktet å ende opp i det borgerkrigherjede hjemlandet, der obligatorisk militærtjeneste venter.

– Jeg fortalte norsk politi at jeg ikke lenger hadde studieplass, likevel ble jeg sendt ut uten å få min asylsøknad behandlet, saen fortvilet Alsattouf til Aftenposten fra Tyrkia i januar.

Tilbake til Finnmark

Nesten et halvt år etter at han ble beordret til å sykle fra Storskog og over til den russiske grensestasjonen Boris Gleb i 10 minusgrader, kom Alsatouff tilbake til Finnmark og Norge. Det skjedde i slutten av forrige uke.

Til varmegrader, midnattsol og bekjente som fortsatt bor på mottaket i Vadsø. Likevel er det en sliten og bitter 28-åring Aftenposten får kontakt med i Vadsø.

– Brydde seg ikke om bevis

– Jeg har ikke avtjent militærtjeneste i Syria, derfor er det et farlig sted for meg å ende opp. Allerede i Kirkenes i vinter viste jeg frem bevis på at universitetet i Russland ikke ville akseptere meg tilbake og at jeg ikke hadde gyldig visum.
Likevel ble han sendt ut av landet.

Han var en flere hundre som ble sendt tilbake til Russland før og etter nyttår.

For å stoppe den arktiske migrasjonsstrømmen til Norge, instruerte Regjeringen politiet til å snu eller sende tilbake asylsøkere over Storskog-grensen.

Instruksen har siden blitt endret, etter at russiske myndigheter nektet å ta tilbake dem uten uten permanent visum.

UNE: Trygg i Russland

Men flere uker før diplomatiske forviklinger mellom Norge og Russland stengte grensen lengst nord, ble Alsattouf returnert.

I utsendingskaoset rakk imidlertid Ibrahim å klage på at norske myndigheter nektet å behandle asylsøknaden hans.

Dermed rullet saken gjennom utlendingsforvaltningen. Utlendingsnemnda (UNE) behandlet formelt klagen, med et raskt vedtak om endelig avslag. Begrunnelsen var at det i passet hans hadde stått at han hadde gyldig russisk visum til 31.07.2016.

– Trygt opphold, slo nemnda fast.

– Ville sende meg til Syria

Tilbake i Russland forsøkte hovedpersonen å skaffe et nytt studievisum. Men det russiske immigrasjonsvesenet nektet, og ga syreren 48 timer på å forlate landet.

Ibrahim forteller at han fryktet for sitt liv ved juletider i fjor.

– Jeg var virkelig fare. De ville ha satt meg på et fly til Syria hvis jeg ikke hadde reist til Tyrkia.

– Svarte etter halvannen måned

I Tyrkia forsøkte han å varsle norske myndigheter om hva som hadde skjedd. Han skrev en rekke e-poster til den norske ambassaden i Moskva.

– Jeg fikk ikke noe svar. Det gikk halvannen måned. Så kom et brev med spørsmål om hvordan situasjonen min var nå.

Situasjonen var da at Ibrahims midlertidige Tyrkia-visum holdt på å gå ut. Han forteller at han fryktet å ende opp i en interneringsleir på grensen til Syria.

Fikk hjelp etter tilfeldigheter

Hans e-poster til den norske ambassaden i Moskva ble sendt videre til norske utlendingsmyndigheter.

Brevene ble etter hvert ansett som en begjæring om å omgjøre vedtaket til UNE.

Aktivistgruppen Refugees Welcome to the Arctic har forsøkt å holde rede på skjebnene til Storskog-asylsøkerne som ble sendt ut av landet.
Ask Ebeltoft forteller at han ganske tilfeldig klarte å spore opp Ibrahim i Tyrkia.

– Vi hadde kjennskap til en syrer som hadde endt opp i Tyrkia etter utsendelse, og jeg søkte opp fire andre Ibrahim før jeg kom i kontakt med ham.

– Da hadde han fått et brev fra UNE som han ikke forsto. Det var en henvendelse om han ville at UNE skulle gjenoppta saken, forteller Ebeltoft, som sammen med May Altai engasjerte seg og fikk fullmakter som verge for Alsattouf i saken.

– Ibrahim er beviset på at det ikke er trygt å sende noen tilbake til Russland med studentvisum, mener han.

28-åringen er sliten etter å ha vært fem måneder på farten, med usikkerhet og fortvilelse.

– Det var vonde og tøffe måneder i Tyrkia. Jeg kunne ikke jobbe, og måtte holde meg i skjul fordi jeg ikke hadde lovlig opphold, sier Ibrahim.

Avslag og trussler om Syria-retur

I april ble Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak i Asattoufs sak fra desember opphevet. Utlendingsnemnda (UNE) slo fast at han skal hentet tilbake til Norge for å få realitetsbehandlet asylsøknaden.

UNE skriver i sin redegjørelse at Russland offisielt skal gi krigflyktninger beskyttelse. Likevel fikk mange syrerer i fjor avslag på sine asylsøknader og flere er forsøkt tvangsutsendt til Syria.

UNE har nylig ferdigbehandlet 18 saker med tilsammen 33 personer der temaet har vært om det er trygt å sende syrere tilbake til Russland.

I 11 av disse 18 nemndmøtene har UNE omgjort UDIs vedtak om ikke å ta sakene til realitetsbehandling.

– Alle saker vurderes individuelt, og vi kan ikke forskuttere utfallet av andre saker som eventuelt har likhetstrekk med denne, sier informasjonssjef i UNE, Bjørn Lyster.

UNE kan ikke kommentere detaljene i Asattoufs sak.
.

Ibrahim i vinter, da Aftenposten skypet med syreren i Tyrkia. Den norske boblejakken ble også brukt i Tyrkia da det også var kjølig der i vinter.

Slik kom syriske asylsøkere seg hit:Fiktive selskaper åpnet døren til Norge

Ibrahim Alsattouf er tilbake i Norge, men er ikke tilfreds med hvordan han som flyktning er blitt behandlet av norske myndigheter.

– Usikkert for syriske studenter

I april ga innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) instruks om at alle Storskog-asylsøkere med korttidsvisum i Russland likevel skulle få sakene sine prøvet i Norge.

Men instruksen gjelder ikke studentvisum, forteller Ebeltoft i støttegruppen.

– Det er ingen ny instruks om denne gruppen. De lever nå i limbo.

Om Ibrahim får asyl i Norge, er ennå ikke avgjort. UNE har kun slått fast at hans sak skal behandles.

Selv er han tvilende til alt norske myndigheter foretar seg.

– Jeg fikk vite at jeg bare skulle være noen dager her i Vadsø. Men jeg har ennå ikke møtt noen fra UDI. Ingenting skjer, sier han.

Ashraf Alio i Kirkenes i vinter, da han ventet på å bli sendt til Russland. Nå er han i Sulitjelma.