Norge

Oppfordrer alle i faresonen til å la seg vaksinere

Torsdag døde en 11 år gammel gutt fra Porsgrunn av svineinfluensaviruset.

Den 11 år gamle gutten som torsdag døde som en følge av svineinfluensaviruset H1N1 ble sendt til Rikshospitalet i Oslo da han ble alvorlig og livstruende syk før jul. Braastad, Audun

 • Marie Melgård
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Hittil i år er det påvist 139 tilfeller av svineinfluensaviruset (H1N1) i Norge. Men antagelig er antallet smittede personer langt høyere, ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Og selv om svineinfluensa nå regnes som sesonginfluensa i Norge følger folkehelseinstituttet utviklingen nøye.

- Foreløpig regner vi ikke situasjonen som truende. Befolkningen er bedre beskyttet mot H1N1 nå enn før influensapandemien i 2009, sier Trude Arnesen, overlege ved avdeling for influensaovervåking.

Bare i forrige uke ble det påvist 58 tilfeller av svineinfluensavirus (H1N1) i Norge.

Anbefaler vaksine

Arnesen oppfordrer folk som er i risikogrupper om å la seg vaksinere mot sesonginfluensa. For de fleste er det heller ikke for sent å vaksinere seg for årets influensasesong.

- Hvert år er det dessverre noen som får alvorlig sykdom og noen som dør av influensa. Det som er spesielt i denne saken er at det er en så ung person som døde, sier Arnesen.

Eksempler på grupper som anbefales vaksine mot sesonginfluensa er:

 • Gravide
 • Voksne og barn med: kroniske luftveissykdommer Kroniske hjerte/kar— sykdommer Diabetes mellitus (både type 1 og type 2) Kronisk nyresvikt Kronisk leversvikt

Døde

Den 11 år gamle gutten fra Telemark som døde torsdag ble lagt inn på sykehus før jul.

- Han ble alvorlig syk mandag for halvannen uke siden, sier kommunelege Bjørnar Nyen i Porsgrunn.

Nyen bekrefter at gutten døde som en følge av en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensaviruset.

Han har ingen opplysninger om at gutten skal ha vært i noen av risikogruppene som anbefales å la seg vaksinere mot sesonginfluensa.

Brev til foreldrene

På grunn av dødsfallet skrev han i går et informasjonsbrev til foreldre og foresatte ved barneskolen gutten gikk på.

I brevet påpeker han at viruset gutten døde av ikke er annerledes enn det de fleste andre med influensa har denne vinteren, og at de som er smittet av ham eller medelever ikke er noe mer utsatt for alvorlig sykdom enn alle andre i befolkningen.

Sesonginfluensa

Han er opptatt av å dempe frykten og dødsfallet ikke er noe faresignal på at flere kan bli syke.

- De fleste som blir smittet blir ikke syke i det hele tatt. Noen blir veldig syke og en svært sjelden gang kan denne influensatypen føre til livstruende sykdom og også død, sier Nyen.

Svineinfluensaviruset (H1N1) regnes nå av Nasjonalt folkehelseinstitutt som et vanlig sesonginfluensavirus på lik linje med andre typer influensavirus.

Mange av dem som har fått influensa, eller kommer til å få det i vinter, vil være smittet av nettopp dette viruset, som har de samme symptomene som andre influensavirus.

Ikke oversikt

I følge folkehelseinstituttet er det for tidlig å si hva som eventuelt blir vinterens dominerende influensavirus.

Influensadødsfall i Norge er ikke varslingspliktig. En lege som diagnostiserer svineinfluensaviruset har heller ingen meldeplikt.

Derfor har ikke norske myndigheter løpende oversikt over mulige dødsfall som følge av svineinfluensaviruset.

Vil øke

Influensaovervåkingen til folkehelseinstituttet viser at forekomsten av influensalignende sykdom økte markant sammenlignet med uken før

Antallet viruspåvisninger mer enn doblet seg og myndighetene regner med at influensaaktiviteten vil stige ytterligere fremover.

 1. Les også

  Gutt (11) døde av svineinfluensa

 2. Les også

  Helsepersonell følger ikke myndighetenes råd

 3. Les også

  Heller syk enn vaksinert

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Årets influensa stammer fra to virus. Det kan gjøre vaksinen mindre effektiv.

 2. NORGE

  Har du følt deg litt pjusk i julen? Nå øker influensatilfellene.

 3. NORGE

  Stadig færre rammes av influensa

 4. NORGE

  Influensa har tatt livet av 10 nordmenn i vinter

 5. NORGE

  Fire middelaldrende, velfungerende mennesker innlagt på Haukeland – kritisk syke av influensa

 6. NORGE

  Tror det store influensautbruddet kommer til jul