Reglene for elsparkesykler strammes inn i Europa

Noen steder er de forbudt, andre steder er de bare forbannet. I Europa går det nå mot strengere regulering av elsparkesykler etter flere dødsulykker de siste månedene.

Elsparkesykler fra det California-baserte selskapet Lime er i bruk i Berlin. Her foran Brandenburger Tor.
  • Camilla Heiervang

Hvilke regler gjelder egentlig for elsparkesykler?

I Norge får folk kjøre på fortau og i sykkelfelt, men ikke om man er syk eller beruset. Da må man la elsparkesykkelen stå. På sykkelen får det være bare én person – ikke to eller tre.

I EU varierer reglene fra land til land. I de fleste EU-landene er det forbudt å kjøre raskere enn i gangtempo på fortauet. I endel land er det også forbud mot å kjøre på fortauet.

– Lovløse tilstander

Antallet elsparkesykler øker fortsatt, og stadig nye leverandører kommer til.

Selv om elsparkesyklene er populære, er myndighetene i flere land under press etter flere ulykker. Londons transportinnovasjonsdirektør Michael Hurwitz uttaler til The Guardian at «lovgivningen ikke holder tritt».

I Paris er folk irriterte og mener sparkesyklene forsøpler gater over hele byen. Borgermester Anne Hidalgo har lovet å ordne opp i det hun kaller lovløse tilstander, skriver Financial Times.

I Paris går gateprotester også ut over elsparkesyklene.

Av hensyn til klimagassutslipp prøver politikere i flere land å legge til rette for andre fremkomstmidler enn bil. Men om produksjonen av elsparkesyklene skal gå i null klimamessig, må hver sykkel være i bruk i minst seks måneder.

Aftenposten har tidligere rapportert om sparkesyklenes levetid, som ofte er langt kortere enn seks måneder.

Fredrik Hjelp er en av gründerne bak VOI. Her er han på en elsparkesykkel i Stockholm.

Dette er reglene i andre land

Tyskland

Tyskland har lenge sagt nei til elsparkesykler. Det skyldes blant annet at syklene har manglet nummerskilt som gjør det mulig å skille dem fra hverandre. Nå har landet nylig åpnet for elsparkesykler. Men det er kun lov å kjøre i gangtempo (maks 6 km/t) på fortauer og ellers i opptil 20 km/t i sykkelfelter og på veier.

Storbritannia

I Storbritannia er det ikke tillatt å bruke elsparkesykler på offentlige veier, i sykkelfelter eller på fortauer. Elsparkesyklene er kun tillatt på private veier og eiendommer. Transportminister Jesse Norman jobber med å få på plass et regelverk som gjør det lovlig å bruke elsparkesykler, muligens ved å innføre førerkortkrav, skriver The Guardian.

Frankrike

Mange elsparkesykler og få regler har resultert i stor motstand mot syklene i Paris. Nå har byrådet innført en bot på 35 euro til folk som ikke parkerer syklene på fornuftig vis. Fartsgrensen er senket fra 25 til 20 km/t. Selskapene som eier syklene, må betale et gebyr på 50 euro pr. elsparkesykkel for de første 499 syklene de plasserer i byen. Gebyret øker til 65 euro pr. sykkel for selskaper som har mer enn 3000 sparkesykler i byen.

I juni døde en mann på elsparkesykkel da han kolliderte med en bil. Ulykkene har vært mange, og nå får ikke franskmennene bruke elsparkesykkel på fortauene lenger.

Elsparkesyklende turister er blitt vanlige i en rekke byer. Her er Tobey Sun og Jeremy Picard underveis i Oslo.

Danmark

I Danmark gjelder samme regler for elsparkesykler og vanlige sykler. Brukerne kan dermed bøtelegges når de bryter trafikkreglene. Det er ikke lov å kjøre på fortau og heller ikke i beruset tilstand.

I helgen arresterte politiet 28 personer som fyllekjørte med elsparkesykkel. København kommune har satt et tak på 200 elsparkesykler i bykjernen. Dette er en prøveordning som skal begrense omfanget.

Sverige

Stockholm har hatt elsparkesykler siden 2018. Elsparkesyklister skal følge samme regler som andre syklister, og de skal vise hensyn til gående. Syklister under 15 år må bruke hjelm. En dødsulykke har lagt et press på svenske myndigheter om å forby elsparkesyklene.

Les også

Elsparkesykler gir frihet, ja. Frihet til å bevege seg uten å mosjonere. Frihet til å kjøre ned folk på fortauene. | Pål Jensen