Norge

Datatilsynet: Barns personvern blir brutt i stadig flere saker

Datatilsynet mottok over 100 saker i 2019 hvor barns personvern er blitt skadelidende i en stadig mer digitalisert skolehverdag. – Det kan fort gå galt, sier Bjørn Erik Thon.

Mange kommuner kjøper de samme digitale systemene og gjør de samme feilene, mener Bjørn Erik. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

– Det siste året har Datatilsynet sett en stor økning i saker der feil i skolenes digitale systemer gjør at barnas personvern blir brutt. Det kan virke som om kommunene mener det er viktigere å digitalisere skolene raskt enn å digitalisere på en trygg måte, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Over 100 slike saker ble meldt til Datatilsynet i fjor. Blant dem var en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo, som skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager. En sikkerhetssvikt i Bergen kommune gjorde at foreldre uten foreldreansvar og som ikke skulle få informasjon om barna, likevel ble lagt til i skoleappen. Noen av disse hadde besøksforbud.

– Enten det skyldes tekniske mangler eller menneskelige feil, er dette et problem vi er nødt til å ta på alvor, sier Thon.

Les også

Rektorer sendte bekymringsmelding: – Vet ikke om vi vil klare å gi elevene vitnemål i tide

– Kjøper inn apper uten å teste dem skikkelig

Denne uken skrev han en kronikk i Aftenposten, der det kommer frem at Datatilsynets første og største overtredelsesgebyr etter innføringen av nytt personvernregelverk har gått til kommuner som har sviktet i å beskytte skoleelevers personopplysninger.

Han skriver at kommunene har to hovedutfordringer:

 • Skolenes digitale kompetanse har ikke holdt tritt med digitaliseringstempoet.
 • Norske kommuner er ofte ikke i stand til å beskytte sine mest sårbare innbyggeres personvern godt nok.

– Mange kommuner setter i gang innkjøp av apper og datasystemer, uten å teste dem skikkelig og sørge for at viktige sikkerhetsfaktorer er på plass. De må erkjenne at det å digitalisere innebærer risiko, sier Thon.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Foto: Mariam Butt/ NTB scanpix

– Trenger en nasjonal plan

Han peker på at flere kommuner har innført Google chromebook og Apples Ipader. Datatilsynet har stilt spørsmål ved om kommunene har vurdert risikoen i informasjonen som går til og fra skole og hjem og hva Google og Apple får tilgang til.

– Mange kommuner kjøper de samme systemene og gjør de samme feilene. Vi trenger nå en nasjonal plan for hvordan vi skal sikre barns personvern i digitale skolesystemer, mener Thon.

Han trekker frem helsesektoren som et eksempel til etterfølgelse.

– E-helse ble skilt ut som et eget direktorat for å følge opp digitaliseringen i helsesektoren, og det har vært en suksess. Dette ser vi ikke spor av i skolen. Vi trenger en felles nasjonal løsning, enten det er et eget direktorat eller et kompetansesenter som kan hjelpe kommunene med å velge de beste systemene, sier Thon.

Les også

Alvorlig sikkerhetshull: Private meldinger om elevene i Oslo-skolen lå tilgjengelige på nettet

– Alle kommuner har ikke kompetansen som trengs

I etterkant av Thons kronikk, har kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) invitert ham til et møte, for å diskutere mulige løsninger til utfordringene i skolene. Skei Grande sier hun forstår Thons bekymring.

– Hver enkelt sak, der personvernet brytes, er alvorlig i seg selv, sier Skei Grande.

Hun legger til at det også er et stort problem hvis barn lærer at deres personvern ikke tas på alvor.

– Vi må finne en løsning som sikrer barna et godt personvern, og som samtidig ikke hindrer en digital utvikling i skolen, sier Skei Grande.

Hun mener kommunestrukturen i Norge, med mange små kommuner, gjør situasjonen komplisert.

– Alle kommuner har ikke den spisskompetansen på teknologi som trengs. Vi må se på hvordan vi kan bidra til å kvalitetssikre de nye digitale verktøyene. I helsevesenet har de gjort en god jobb med digitaliseringen, som skolesektoren kan trekke erfaringer fra, sier Skei Grande.

Les mer om

 1. Personvern
 2. Barn
 3. Digitalisering

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Barn fortjener bedre personvern i skolen

 2. NORGE
  Publisert:

  Datatilsynet undersøker om det er lovlig å bruke Google i skolen

 3. NORGE
  Publisert:

  Bergen kommune vedtar databot etter sikkerhetsbrist i skoleapp

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Vraker smittesporingsapp etter å ha brukt 40 millioner - vil prøve annen løsning

 5. NORGE
  Publisert:

  Forsker: Private mobilapper slipper altfor lett unna

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Byrådet i Bergen truer med å gå av om det fremmes mistillit mot skolebyråden