Norge

Ny runde i Lime-saken. Denne gangen er det satt av ni måneder

Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, anket dommen på ni års fengsel. Her sammen med sin forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett. Tirsdag starter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Når teppet går opp for andre runde i Lime-saken tirsdag, er det i et ombygd rettslokale i Borgarting lagmannsrett i Oslo der anken skal behandles.

  • NTB

Saken er en av de mest omfattende som noen gang er ført for en norsk domstol. For at alle skal få plass, gjøres det endringer i den største rettssalen i 1. etasje i den gamle bygningen.

I alt tolv tiltalte og deres forsvarere samt aktoratet, dommerne og tolkene skal tilbringe ni måneder i salen frem til 29. mai neste år. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble påstandene lagt ned etter elleve måneder.

– Det vil vise seg om det holder med ni måneder. På forsvarersiden er vi ikke trygge på at vi kommer i mål tidsmessig. Hovedfokus for ankebehandlingen fra forsvarets side er om det er riktig med en domfellelse for menneskehandel, sier forsvareren til hovedtiltalte Sajjad Hussain, advokat Morten Kjensli, til NTB.

I 2014 aksjonerte politiet mot rundt 20 Lime-butikker. Her er politifolkene til stede på Lime-butikken i Eiriks gate på Tøyen.

Ifølge aktoratet skal ti pakistanere ha blitt utnyttet til tvangsarbeid etter at de ble hentet til Norge for å jobbe i Lime-kjeden.

Kjensli forsvarer 42-åringen sammen med Arve Ringsbye. John Christian Elden forsvarte Hussain i Oslo tingrett, men siden han fikk en ekstra runde i saken mot Eirik Jensen, hadde han ikke anledning til også å håndtere ankesaken. Under tingrettssaken hevdet Elden at påtalemyndigheten prøvde å utvide menneskehandelsparagrafen til også å omfatte arbeidsmiljøkriminalitet.

Les også

Inge D. Hanssen: Lime-saken er det verste eksempelet på straffesaker som eser ut i omfang.

Nødvendigvis ikke enklere

Selv om saken allerede har vært gjennom en full hovedforhandling, er Kjensli av den oppfatning at det nødvendigvis ikke vil gi en enklere ny saksgang.

– Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig belyst. Den vil nå bli sett på med nye øyne. Jeg er forberedt på ni måneder i retten – i hvert fall, sier han.

Motparten, anført av statsadvokat Geir Evanger, har lagt til grunn at det nå skal gå noe raskere enn første gang.

Her i den gamle rettsbygningen til Borgarting lagmannsrett i Oslo skal anken i Lime-saken behandles frem til slutten av mai neste år.

– Vi har en dom og kjenner saken fra tingretten. I tillegg er det enkelte ting vi ikke var klar over i tingretten, som vi er klar over nå. Så vi legger opp til at dette skal gå mer effektivt, sier han til NTB.

Det var i utgangspunktet satt av seks måneder til saken i tingretten, men rettsbehandlingen varte i ett år. Deretter tok det halvannet år før dommen kom i fjor sommer.

I tingretten ble den antatte hovedmannen dømt til ni års fengsel og tilbakebetaling av nær 43 millioner kroner. Aktors påstand var 13 års fengsel.

Flere av de tiltalte er i familie. Forholdene de ble dømt for, går tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Les også

Lime-saken har vært i rettsapparatet i 2,5 år og kostet 78 mill. Nå kommer dommen som kan gi de tiltalte strafferabatt.

Samme hovedemner

Statsadvokaten sier at det er de samme hovedtemaene som skal opp – menneskehandel og lånebedrageri.

– Det er tatt bort en del forhold i tiltalen og bevisoppgaven. Nå er det hovedsakelig menneskehandel og lånebedrageri det vil handle om, sier han.

På spørsmål om han tror de kommer i mål til 29. mai neste år, svarer Evanger slik:

– Det må man bare. Så enkelt er det. Vi ser frem til å komme i gang med ankesaken. Vi har jo visst at dette kommer til å ta tid, så det er bra å komme seg et skritt videre.

Les også

Fem grunner til at Lime-saken er så spesiell

Norgeshistorisk lang og omfattende

Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid enn Lime-saken.

I løpet av den tiden saken gikk for retten, utgjorde bare honorarer til advokater og betaling til tolker 78 millioner kroner, viser tall Aftenposten innhentet.

Andre saker som skiller seg ut i omfang og kostnader, er Nokas-, Breivik- og Transocean-saken.

Les mer om

  1. Menneskehandel
  2. Rettssaker