Norge

Jernbanedirektoratet: Skal takle det været vi har hatt i dag

Flere tusen reisende ble forsinket torsdag morgen på grunn av store problemer i togtrafikken på Østlandet.

Jernbanedirektoratet er ikke fornøyd med at togtrafikken ble rammet så kraftig av torsdagens uvær. Nå skal de ta det opp med Bane Nor.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

– Vi er helt avhengige av at jernbanesystemet er hovedstammen i kollektivtilbudet rundt hovedstaden. Jernbanen skal derfor takle det været som vi har hatt i dag, sier Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

– Det er veldig mye teknologi tilknyttet jernbanedrift. Derfor er systemet sårbart. Likevel skal ikke slikt vær føre til så omfattende togstans og forsinkelser, legger Horrisland til.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet beklager de store forsinkelsene torsdag. Han sier at jernbanen skal kunne takle torsdagens uvær.

Beklager

Flere titusen passasjerer ble stående på stasjoner på store deler av Østlandet uten at det kom noen tog eller alternativ transport torsdag morgen. Nå skal direktoratet be om en redegjørelse fra Bane Nor som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen.

– Vi er nødt til å ta det opp med Bane Nor for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan vi kan unngå at slike problemer oppstår i fremtiden. Vi må ha en mer robust jernbane enn det vi har i dag, sier Horrisland.

Han beklager overfor passasjerer som ble forsinket på grunn av togstans.

– På vegne av alle som driver med jernbane så vil jeg beklage dagens forsinkelser. Det har vært en vanskelig dag for veldig mange, sier Horrisland.

Må selv redegjøre for departementet

Men før Jernbanedirektoratet får en redegjørelse fra Bane Nor, må topper fra Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Vy møte hos samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for å redegjøre for sommerens togstans. Møtet avholdes klokken 09.00. fredag, fremskyndet fra kl. 13.00.

Dette står det i innkallingen:

«Vi ber om at Jernbanedirektoratet senest torsdag 29. august redegjør skriftlig for omfanget av de problemene som har vist seg, hvilke konsekvenser dette har hatt for de reisende og hvordan dette er blitt avhjulpet, samt hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak direktoratet har satt i gang for å forebygge at slike forhold igjen oppstår. Departementet ber også om en kort orientering om hvordan avvikene er blitt formidlet overfor de reisende i denne perioden.»

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1564051648002

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Jernbanedirektoratet