Forskere tror vikingene spiste mer planter enn kjøtt og fisk

Nå skal forskere i Oslo kartlegge plantebruken i Norden fra vikingtiden til i dag.

Anneleen Kool ved Naturhistorisk museum skal finne ut mer om vikingenes kosthold.

– Populære fremstillinger gir inntrykk av at kjøtt var selve grunnlaget for vikingenes kosthold. Mye tyder på at plantebasert kost var vel så viktig som kjøtt og fisk, forteller prosjektleder og botaniker Anneleen Kool ved Naturhistorisk museum i Oslo til Forskning.no.

– Vi vet lite om når de forskjellige plantene kom til Norden, hva de ble brukt til og hvordan de ble brukt, tilføyer hun.

Botanikeren håper at forskningsprosjektet som skal pågå frem til 2021 kan gi svar på noen uløste gåter, både når det kommer til planter og mat.

– Karve ble dyrket over hele landet og var en stor eksportartikkel fra Norge i vikingtiden. Hvorfor har vi da ikke gjort noen funn av karvefrø fra vikingtiden? Det er en av gåtene vi jobber med.

En annen gåte er ordene øl, lin og løk som er de tre mest brukte ordene i runeinnskrifter gjennom årene. Ofte står det kun «lin og løk», noen ganger kun «øl» og noen ganger alle tre. Hvorfor det blir skrevet ønsker forskerne å finne ut.

Forskningsprosjektet er i regi av Naturhistorisk museum i samarbeid med Kulturhistorisk museum. Det er tildelt 8,5 millioner kroner i SAMKUL-midler, som er Forskningsrådets program for forskning på samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.