Norge

Aktor krever 24.000 kroner i bot og saksomkostninger for Klomsæt

Klomsæt står tiltalt for å ha lekket et bilde utlevert av politiet i 22. juli-saken.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
  • Det er ingen annen mulighet enn at lekkasjen har skjedd fra advokat Klomsæts kontor. Vannmerkebeviset er så sterkt at det ikke kan være noen annen mulighet, sa politiadvokat Knut Skavang i Oslo tingrett. Sigurd Klomsæts forsvarer la ned påstand om full frifinnelse.

Aktor mente at Sigurd Klomsæt fremfor å tilstå, har gjort det han kunne for å vanskeligjøre etterforskningen.

— Det har kommet cirka 70 brev og telefaxer fra Klomsæt, og vi kan si at han har motarbeidet etterforskningen, sa Skavang.

Han utelukket at det kan være noen annen mulighet enn at Klomsæt sto bak lekkasjen, som førte til at bilder av Anders Behring Breivik var ute i massemediene bare kort tid etter at bistandsadvokatene i 22. juli-saken fikk tilgang til en CD med etterforskningsmateriale.

Les også

Bredside fra Klomsæt mot politi og domstoler

At en advokat straffes for grov uforstand i tjenesten skjer svært sjelden.

— Påført politiet mye arbeid

Klomsæt ble først lagt en bot på 20.000 som han nektet å vedta.

- Saken har påført så mye arbeid for politiet, så det er naturlig å påstå saksomkostninger. Han hadde i fjor en inntekt på en million kroner, han bør idømmes saksomkostninger på 50.000 kroner, sa Skavang.

Sigurd Klomsæt har nektet all straffskyld, og hans forsvarer Arivd Sjødin holder nå på med sin prosedyre.

Klomsæts forsvarer, Arvid Sjødin, ba i sin prosedyre om full frifinnelse. Han sa i sin prosedyre at aolitiet selv har stått bak lekkasjer og at det var lekkasjer i 22. juli-saken også etter at Sigurd Klomsæt var bistandsadvokat.

— Og den digitale vannmerkingen som ble foretatt, holder ikke mål som bevis, sa Sjødin.

- Store konsekvenser

Politiets etterforskning fikk det glatte lag i prosedyren:

— Politiet var sikre i sin sak og har bare villet høre det som kunne styrke deres oppfatning. Og politiet har gitt inntrykk av høy datasikkerhet. Men det viser seg at den datamaskinen som inneholdt sensitivt materiale både var koblet opp mot Internett og hadde program for fildeling over internett. Og politiet nekter oss å undersøke denne datamaskinen. Hva er det de har å skjule? spurte Sjødin.

Forsvarer Sjødin kritiserte politiet fordi de ikke har etterforsket andre muligheter, og fordi de ikke har fulgt opp en rekke anmodninger fra Sigurd Klomsæt om å avhøre vitner eller granske tips fra personer som har henvendt seg til ham, med opplysninger om at bilder fra etterforskningen var offentliggjort før de aktuelle bildene var lekket ut i mediene 3. februar 2012.

— Selv om dette bare er en foreleggssak er konsekvensene store for Sigurd Klomsæt. Han kan ikke ha utført det han er anklaget for, Og han kan heller ikke dømmes for medvirkning, fordi den aktuelle paragrafen ikke omfatter medvirkningsansvar. Og det kan jo ikke være slik at den som er siktet skal straffes fordi han ber om etterforskningsskritt for å bli renvasket, sa Sjødin, og viste til aktors påstand om saksomkostninger på 50 000 kroner. -Jeg nedlegger påstand om frifinnelse, sa Sjødin.

- Lærerik prosess

Sigurd Klomsæt brukte sin rett til noen kommentarer før tingrettsdommer Hans Block-Hoell og de to meddommerne trekker seg tilbake for å avsi dom.

— Det har vært en lærerik prosess å sitte på tiltalebenken for noe jeg ikke har gjort. Og å oppleve et politi som til de grader har bestemt seg på forhånd. Det har vist seg at en politioverbetjent forklarte seg feil om de digitale vannmerkene og at de ikke kunne fjernes uten at bildene ble uskarpe. Det har både tingrett og lagmannsrett lagt til grunn, noe som har fått store konsekvenser og har medvirket til at jeg har mistet advokatbevillingen min, sa Klomsæt, som tidligere i dag ba om at politioverbetjentens innrømmelse av at han skrevet og forklart seg feil om dataprogrammet Digimark ble protokollert.

Den erfarne strafferettsadvokaten har kommet med mange og sterke utfall mot politiets etterforskning under rettssaken. Han har forklart at lekkasjesaken og tap av advokatbevilling har vært en stor påkjenning, både økonomisk og på andre måter, både for ham selv, for familien og for de ansatte på advokatkontoret Klomsæt.

Klomsæt har selv engasjert flere dataeksperter for å finne ut om den digitale datamerkingen var så sikker som politiet har hevdet.

Dommer Hans Bloch-Hoell vil avsidom torsdag 7. mars klokken 14.00.

Les også

  1. Restart for harddiskbeviset i Klomsæt-saken

  2. Klomsæt raste mot politi og dommere

  3. Klomsæt krever politiets harddisk utlevert

  4. Politiet innrømmer feil i Klomsæt-saken