Norge

Sjekk dette når du skal pusse opp badet

Vurderer du å legge ut oppussingen på anbud, må du huske å be om befaring før du får pris.

Sjekk bakgrunnen til firmaet du vurderer, og sjekk og sjekk også gjerne økonomien til selskapet i tilfelle reklamasjon. Foto: Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

 • Jeanette Sjøberg
  Jeanette Sjøberg

På nett finnes det flere anbudstjenester, som mittanbud.no, mittoppdrag.no, anbudstorget.no og anbudshjelpen.no hvor du kan finne håndverkere til å pusse opp badet ditt eller gjøre andre jobber.

Her blir man møtt med tilbud som "Få gratis anbud fra 100.000 leverandører" , "Flere tusen håndverkere venter på å gi deg tilbud" og "La leverandørene konkurrere om å få deg som kunde".

Pristilbudene sendes for eksempel til kundene på epost.

— Husk befaring

Rørleggertjenester og oppussing av bad er blant de mest etterspurte tjenestene på anbudssidene.

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) advarer imidlertid mot å stole på et pristilbud gitt uten befaring.

— Legg gjerne ut oppdraget ditt på anbud, men husk for all del at det vil være umulig å gi et nøyaktig pristilbud uten å ha vært på befaring, sier administrerende direktør Tor Backe i NRL i en pressemelding.

Da det er forskjell på hvilke anbudstjenester som sjekker håndverkernes bakgrunn, anbefaler Backe at man passer på dette selv.

— Undersøk bakgrunnen til firmaene du vurderer. Snakk med kjente som du vet nylig har pusset opp eller bygget nytt. Sjekk gjerne også økonomien til selskapet, slik at du er sikker på at rørleggeren er der dersom det blir nødvendig å reklamere. Sette også krav til at rørleggeren skal komme på befaring før du får en pris, sier Backe.

Evaluerer håndverkerne

Daglig leder Håvard Bungum iMittanbud.no sier at deres brukere evaluerer bedriftene etter at jobbener utført, noe som gir forbrukere større trygghet omkring valget av håndverker.

— Så langt har vi publisert over 6000 evalueringerav over 2000 ulike håndverksbedrifter i Norge. Vi publiserer alle evalueringer,både de positive og de negative så sant de har informasjonsverdi, sier Bungum.

Sjekkliste før anbud

Sammen med nettstedet skikkeligrorlegger.no har NRL utarbeidet denne huskelisten til hva man bør ha med i en anbudsbeskrivelse for å sikre et grundig tilbud:

For oppussing av badet:

 • Riving av eksisterende baderom

Oppgi om du skal rive selv eller ønsker hjelp til dette.Hvor mange kvadratmeter er det snakk om, oghvilke type materialer skal vekk? Vil du ha hjelp til opprydding og bortkjøring?

 • Mur og støpearbeid

Er det behov for å støpe gulv? Skal det legges membran? Ønsker du fliser eller våtromsplater?

 • Rør og vann

Er dagens rør lagt utenpå eller inne i veggen? Vet du hvilket system som er brukt, f.eks. rør-i-rør, kobberrør el. l.? Skal vannuttakene fortsatt ha samme plassering som i det gamle badet eller vil du gjøre om på planløsningen? Har du tanker om plassering, innmuring av badekar og lignende definerer du det.

 • Oppvarming og elektrisitet

Hva slags oppvarmingsløsning har boligen? Ønsker du elektriske varmekabler eller skal rørleggeren hjelpe deg med å finne en vannbåren løsning? Ønsker du flere strømuttak, og vet du hvor de skal plasseres?

 • Ventilasjon

Finnes det en luftespalte under døren? Er det montert automatisk avtrekk eller mekanisk vifte?

 • Vegger og tak

Ønsker du hjelp til noe maling eller skal alt flislegges? Husk at målet på flisene påvirker prisen på legging. Vet du målene på arealet som skal flislegges, får du en mer nøyaktig pris tilbake.

 • Snekkerarbeid

Skal vegger flyttes på, eller dører og vinduer skiftes?

 • Dokumentasjon

Legg ved gode bilder av badet slik det ser ut i dag, og lag gjerne en skisse av planløsningen du ønsker. Vet du om skader eller hvor rør er plassert i veggen, er det fint å merke av dette.
For bygging av nytt bad:

 • Dokumentasjon

Legg ved en plantegning som viser rørføringer i vegger, plassering i forhold til andre rom, vannuttak og avløp.Ta bilder av rommet slik det vil se ut ved oppdragets start, og oppgi rommets størrelse.

 • Underlag

Hva er rommet bygget på? Betongsåle eller tre? Hvilken etasje ligger rommet i?

 • Materialvalg

Beskriv materialvalg, flater og ønsket utstyr.

 • Oppvarming, belysning og ventilasjon

Er dette ferdigstilt eller ønsker du hjelp til å finne gode løsninger?
Få også med hva slags produkter du ønsker og hvordan du ønsker at innredningen skal se ut slik at rørleggeren kan gi deg et tilbud på hva akkurat denne delen av arbeidet vil koste. Legg gjerne ved bilder.

Opplys om boligens byggeår, det har stor betydning for rørleggerens tidsbruk og valg av materialer.

Etter befaring:

 • Gå nøye gjennom og se hvor spesifisert tilbudene er. Sjekk at de er i overensstemmelse med det dere ble enige om på befaring.
 • Skriv kontrakt når et endelig tilbud foreligger. Standard Norge har utarbeidet gratis forbrukerkontrakter hvor alle nødvendige punkter er med. Denne er for tiden under revisjon, så vær klar over at en ny versjon er på trappene. Skriver dere egen kontrakt, er det viktig å definere hva som er avtalt, når arbeidet skal utføres, sluttdato, pris, hvordan eventuelt tilleggsarbeid skal informeres om og prises, og hvilke konsekvenser eventuelle forsinkelser vil få.
  Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Les også

 1. Ungdom dusjer i stykker badet

 2. Har badet gått ut på dato?

 3. Flest klager på rørleggere