Vurderer du å holde barna dine hjemme når skolen åpnes igjen? Dette må du vite før du bestemmer deg.

Når du underviser barna hjemme fra neste uke, kan du ikke regne med oppfølging fra skolen. Kunnskapsministeren oppfordrer foreldre til å sende barna tilbake til skolen.

– Det er opplæringsplikt i Norge. Det er det viktig for foreldre å være klar over, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

27. april åpnes skolene igjen for elever fra 1. til 4. trinn. De yngste elevene strever mest med å tilpasse seg en digital skolehverdag. De blir derfor prioritert når undervisningen langsomt vender tilbake til normalen.

Samtidig er det enkelte foreldre som ikke ønsker å sende barna tilbake på skolen. De frykter at barna skal bli smittet av koronaviruset og ta smitten med seg hjem.

For de fleste barn er det veldig bra å være på skolen, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Så jeg vil jo oppfordre folk til å sende barna på skolen. Og jeg vil betrygge dem om at det er trygt. Men det er selvsagt mulig å ha hjemmeskole i stedet.

Mange foreldre har allerede valgt å holde de yngste barna hjemme fra barnehagene selv om de ble åpnet igjen denne uken.

Her er fire ting du må vite før du holder barna hjemme fra skolen.

1. Barn i risikogruppen skal ikke tilbake på skolen

Elever som selv er i risikogruppen, skal fortsette med undervisning hjemme og få tilrettelegging for det, sa kunnskapsminister Guri Melby i et nettmøte arrangert av Aftenposten tirsdag.

Melby spesifiserte at barn med familiemedlemmer i risikogruppen skal vende tilbake til skolen som normalt.

– Det vil være viktig for barn og foresatte å ha dialog med skolen og fastlegen dersom man er i tvil, understreket Melby.

Max og Molly Bjurström har hatt hjemmeundervisning mens skolene har vært stengt. På mandag åpner skolen igjen for de minste.

2. Tar du barna ut av skolen av andre grunner, mister du oppfølging fra skolen

Når skolene åpnes, vil lærerne konsentrere seg om å undervise barna som er på skolen, samt å gi et tilstrekkelig tilbud til barna som er i risikogruppen.

Elever med familiemedlemmer i risikogruppen får ikke tilpasset undervisningsopplegg fra skolen. Dermed må foreldrene ta et større ansvar for hjemmeundervisning når skolene åpnes igjen.

– Har skolen i det hele tatt noen ressurser til å legge til rette for hjemmeundervisning for dem som bare blir hjemme fordi foreldrene er engstelige?

– Nei. Det må foreldrene gjøre selv, sier Melby.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) intervjues etter en pressekonferanse om koronakrisen 7. april. Melby ble utnevnt til kunnskapsminister 13. mars etter at Trine Skei Grande trakk seg som leder for Venstre og gikk av som statsråd.

3. Opplæringsplikt

I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Foreldre kan velge å ta egne barn ut av skolen så lenge de følger læreplanen. Foreldrene må sørge for at barna lærer det samme som de ellers ville lært på skolen.

Man må ikke søke om godkjennelse før man tar barna ut av skolen. Men man forplikter seg til å følge opplæringsloven. Man må også kunne dokumentere at man har god nok kompetanse til å kunne undervise barnet på det aktuelle alderstrinnet. Det er derimot ingen krav om pedagogisk kompetanse eller lærerutdanning.

– Selv om det er mange foreldre som har gjort en fantastisk jobb med å følge opp barna med hjemmeundervisning nå, så har jo det vært hjemmeundervisning med en betydelig støtte fra lærerne, sier Melby.

Barn leker i klatrestativ ved Bolteløkka skole. Fra venstre: Anna Elizabeth Hestmo, Ludvig Lorentzen, Johan Marius Hestmo og Oscar Julius Tafjord Carlsen, alle fra 3. trinn.

4. Tilsyn og tapte rettigheter

Ifølge opplæringsloven § 14–1 er det kommunen som gjennomfører tilsyn ved hjemmeundervisning. Det er fylkesmannen som har ansvaret for tilsynet. Kommunen skal blant annet vurdere om barnet har like god faglig utvikling som andre elever på samme alderstrinn, og om foreldrene har tilstrekkelig kompetanse til å legge opp god undervisning for barna.

Samtidig er det noen rettigheter som faller bort ved hjemmeundervisning. For elever i 10. klasse er det ikke mulig å få standpunktkarakter ved hjemmeundervisning. Man mister rettigheter til spesialundervisning og særskilte støttetiltak. Man får heller ikke dekket utgifter til undervisningsmateriell.

Cathrine Børnes er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Hun understreker at retten og plikten til opplæring oppfylles ved privat hjemmeundervisning. Privat hjemmeundervisning kan gis gjennom hele grunnskolen.

– Kommunen kan kalle inn barna til særskilte prøver ved behov, opplyser Børnes.

Melby understreker at for mange barn er det viktig å lære sammen med andre.

– Jeg tror at læring ikke er noe som kun skjer individuelt. Det skjer veldig ofte i et fellesskap ved å diskutere med andre, utforske ting sammen med andre, både andre elever og læreren.